Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura rolnicza a posiadanie ziemi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-25

Jestem rolnikiem, mam 66 lat, wraz z żoną posiadam gospodarstwo rolne o pow. 9 ha. Niebawem, zgodnie z nowym planem zagospodarowania przestrzennego, grunty te zostaną przekwalifikowane na budowlane. Czy zwolni mnie to z konieczności pozbycia się gospodarstwa, abym mógł otrzymać świadczenie emerytalne, które, jak rozumiem, już nabyłem? Trudno teraz sprzedać grunty rolne, a moje dzieci nie są zainteresowane pracą w rolnictwie. Dodam, że przez 6,5 roku byłem też ubezpieczony w ZUS. Czy również stamtąd mogę się spodziewać jakichś świadczeń? W KRUS mam 34 lata składkowe. Moja żona już pobiera emeryturę z KRUS.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zapisy w planie zagospodarowania nie są jednoznaczne z przekształceniem gruntu rolnego w nie rolny i nie są podstawą do zmiany wpisu w rejestrze co do ich charakteru.

Aby przestał być to grunt rolny, należy uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej – dotyczy to gruntów klasy I-III.

Wyłączeniu podlegają tylko te części działki, które są faktycznie przeznaczone pod zabudowę: domem, garażem, tarasem, oczkiem wodnym. Na cele nie rolne przeznaczane są grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego i one nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.

Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej występuje się do starosty.

Zatem mimo zapisów planu ma Pan nadal gospodarstwo rolne.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 ze zm.) – „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.”.

Sam fakt, iż jest Pan właścicielem nieruchomości rolnej, nie może być utożsamiany z prowadzeniem działalności rolniczej, jeśli nie prowadziłby Pan działalności produkcyjnej określonej w art. 6 pkt 3. Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.05.2004 r. (II UZP 5/04 OSNP 2004r nr 22, poz. 389), gdzie stwierdził, że wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy. Z kolei w uzasadnieniu sąd podniósł, iż porównanie ustępów 1 i 4 art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie może polegać na zestawianiu pojęcia „prowadzenie (kontynuowanie) działalności zarobkowej” z pojęciem „własności lub posiadania gruntu”, gdyż są to pojęcia nieprzystawalne. Zawieszenie wypłaty świadczeń nie dotyczy osoby jedynie posiadającej majątek nieruchomy w postaci gospodarstwa rolnego, lecz tylko takiej, która prowadzi gospodarstwo rolne, które powinno przynosić i z reguły przynosi jej dochód. Posiadacz gospodarstwa rolnego, który utracił możliwość jego prowadzenia i uzyskiwania tą drogą środków utrzymania, zachowuje prawo do świadczeń w pełnej wysokości. Taki sam pogląd zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 08.12.2004r. (III Aua 598/04 Apel. Warszawa 2005 nr 4, poz. 16), w którym stwierdził, że zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i gospodarstwo to przynosi jej dochód.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Biorąc pod uwagę orzecznictwo koncentrujące się na pojęciu „prowadzenia działalności rolniczej, warto przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.09.2005r. (I UK 16/05), w którym SN stwierdził, że prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 1 powoływanej ustawy oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lun innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Gospodarstwo może Pan wydzierżawić – wówczas nie pozostawia to żądnych złudzeń co do tego, że go Pan nie prowadzi.

Do emerytury z KRUS ma Pan prawo, ale nie zostaną Panu doliczone okresy ubezpieczenia w ZUS. Ubezpieczenia w ZUS ma Pan mało – co prawda spełniał Pan będzie za chwilę kryterium wieku emerytalnego, ale nie uzyska Pan minimalnego świadczenia, bowiem nie ma Pan 22 lat pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »