Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-10-30 • Aktualizacja: 2021-02-28

Jestem rolnikiem, do październiku 2013 r. rozliczałem się ryczałtowo, w tym terminie zostałem rolnikiem płacącym podatek VAT. Jeszcze w tym samym miesiącu kupiłem ciągnik o wartości 135 000 zł netto, pług – 17 000 zł netto, laptop – 1600 zł netto. Następnie w 2015 r. nabyłem rozsiewacz nawozu za 3500 zł netto, a w 2016 r. agregat ścierniskowy za 7500 zł. Kupowałem też części do maszyn, drobne narzędzia za kwoty nieprzekraczające 1000 zł, a także środki do produkcji rolnej – nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, materiał siewny. Z tego odliczałem podatek VAT. Sprzedawałem rzepak i zboże – z tego płaciłem podatek VAT. Czy z dniem 31 grudnia 2019 r.* mogę zrezygnować z podatku VAT i ponownie zostać rolnikiem ryczałtowym, nie ponosząc kosztów od zwróconego podatku VAT? Jakie dokumenty musze złożyć w urzędzie skarbowym i w jakim terminie? Co miesiąc składam deklaracje VAT-7. Mam kilka tysięcy nadpłaconego podatku VAT, czy te pieniądze mogę odzyskać, nie mając sprzedaży w grudniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Powrócić do statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT

Rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT. Nie ma jednak przeszkód, aby rolnik z tego zwolnienia zrezygnował i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Ponadto w myśl art. 43 ust. 5 ustawy VAT możliwy jest powrót do zwolnienia. W przepisie tym wskazano, że rolnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie z niego skorzystać. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. W Pana przypadku od daty rezygnacji ze zwolnienia upłynęło więcej niż 3 lata, więc może Pan ponownie powrócić do statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT.

Zasadniczo zmiana statusu podatkowego wiąże się z koniecznością skorygowania odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy VAT – w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1) opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2) zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Różne okresy korygowania podatku odliczonego VAT

Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku rolnika, który odliczył podatek naliczony, a następnie powraca do zwolnienia.

Ustawa VAT przewiduje różne okresy korygowania podatku odliczonego w zależności od wartości nabytego składnika majątkowego:

  • w przypadku środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi 5 lat, licząc od roku oddania ŚT do używania (tej korekty dokonuje się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego okresu korekty) – art. 91 ust. 2 ustawy VAT.
  • w przypadku środka trwałego bądź wyposażenia o wartości początkowej poniżej 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca roku, w którym składnik został oddany do używania (korekta dotyczy całego podatku odliczonego i jest dokonywana jednorazowo) – art. 91 ust. 7b ustawy VAT.
  • w przypadku materiałów, surowców oraz towarów handlowych nie ma okresu korekty, a więc podatnik zawsze musi skorygować podatek odliczony (korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana) – art. 91 ust. 7d.

Zatem w opisanym przez Pana przypadku korekta będzie dotyczyła zakupionych (i niewykorzystywanych / niesprzedanych) towarów, surowców, materiałów znajdujących się w gospodarstwie na dzień powrotu do zwolnienia. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia (powyżej i poniżej 15 000 zł) upłynął już okres korekty.

Zawiadomienie US o powrocie rolnika do zwolnienia z VAT

Jeżeli od 1 stycznia 2020 r. chce Pan ponownie stać się rolnikiem zwolnionym od podatku VAT, należy przed tym terminem wysłać pisemne zawiadomienie o powrocie do zwolnienia. Dodatkowo należy także dokonać aktualizacji zgłoszenia VAT-R najpóźniej do 7 stycznia, ale można też przed 31 grudnia razem ze wspomnianym zawiadomienie. Zawiadomienie nie ma urzędowego formularza może być sporządzone w dowolnej formie pisemnej.

Ostatnią deklarację należy złożyć do 25 stycznia za grudzień 2019 r. Jeżeli w tym miesiącu nie było sprzedaży, to pomimo tego, na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy VAT, może Pan wnioskować o zwrot podatku naliczonego, z tym że termin zwrotu wynosi aż 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. W tej samej deklaracji należy dokonać wspomnianej przeze mnie korekty podatku odliczonego od zakupionych towarów, materiałów i surowców.

* Opis sprawy z grudnia 2019 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »