Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-10-30

Jestem rolnikiem, do październiku 2013 r. rozliczałem się ryczałtowo, w tym terminie zostałem rolnikiem płacącym podatek VAT. Jeszcze w tym samym miesiącu kupiłem ciągnik o wartości 135 000 zł netto, pług – 17 000 zł netto, laptop – 1600 zł netto. Następnie w 2015 r. nabyłem rozsiewacz nawozu za 3500 zł netto, a w 2016 r. agregat ścierniskowy za 7500 zł. Kupowałem też części do maszyn, drobne narzędzia za kwoty nieprzekraczające 1000 zł, a także środki do produkcji rolnej – nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, materiał siewny. Z tego odliczałem podatek VAT. Sprzedawałem rzepak i zboże – z tego płaciłem podatek VAT. Czy z dniem 31 grudnia 2019 r.* mogę zrezygnować z podatku VAT i ponownie zostać rolnikiem ryczałtowym, nie ponosząc kosztów od zwróconego podatku VAT? Jakie dokumenty musze złożyć w urzędzie skarbowym i w jakim terminie? Co miesiąc składam deklaracje VAT-7. Mam kilka tysięcy nadpłaconego podatku VAT, czy te pieniądze mogę odzyskać, nie mając sprzedaży w grudniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Powrócić do statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT

Rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT. Nie ma jednak przeszkód, aby rolnik z tego zwolnienia zrezygnował i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Ponadto w myśl art. 43 ust. 5 ustawy VAT możliwy jest powrót do zwolnienia. W przepisie tym wskazano, że rolnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie z niego skorzystać. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. W Pana przypadku od daty rezygnacji ze zwolnienia upłynęło więcej niż 3 lata, więc może Pan ponownie powrócić do statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT.

Zasadniczo zmiana statusu podatkowego wiąże się z koniecznością skorygowania odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy VAT – w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1) opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2) zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Różne okresy korygowania podatku odliczonego VAT

Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku rolnika, który odliczył podatek naliczony, a następnie powraca do zwolnienia.

Ustawa VAT przewiduje różne okresy korygowania podatku odliczonego w zależności od wartości nabytego składnika majątkowego:

  • w przypadku środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi 5 lat, licząc od roku oddania ŚT do używania (tej korekty dokonuje się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego okresu korekty) – art. 91 ust. 2 ustawy VAT.
  • w przypadku środka trwałego bądź wyposażenia o wartości początkowej poniżej 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca roku, w którym składnik został oddany do używania (korekta dotyczy całego podatku odliczonego i jest dokonywana jednorazowo) – art. 91 ust. 7b ustawy VAT.
  • w przypadku materiałów, surowców oraz towarów handlowych nie ma okresu korekty, a więc podatnik zawsze musi skorygować podatek odliczony (korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana) – art. 91 ust. 7d.

Zatem w opisanym przez Pana przypadku korekta będzie dotyczyła zakupionych (i niewykorzystywanych / niesprzedanych) towarów, surowców, materiałów znajdujących się w gospodarstwie na dzień powrotu do zwolnienia. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia (powyżej i poniżej 15 000 zł) upłynął już okres korekty.

Zawiadomienie US o powrocie rolnika do zwolnienia z VAT

Jeżeli od 1 stycznia 2020 r. chce Pan ponownie stać się rolnikiem zwolnionym od podatku VAT, należy przed tym terminem wysłać pisemne zawiadomienie o powrocie do zwolnienia. Dodatkowo należy także dokonać aktualizacji zgłoszenia VAT-R najpóźniej do 7 stycznia, ale można też przed 31 grudnia razem ze wspomnianym zawiadomienie. Zawiadomienie nie ma urzędowego formularza może być sporządzone w dowolnej formie pisemnej.

Ostatnią deklarację należy złożyć do 25 stycznia za grudzień 2019 r. Jeżeli w tym miesiącu nie było sprzedaży, to pomimo tego, na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy VAT, może Pan wnioskować o zwrot podatku naliczonego, z tym że termin zwrotu wynosi aż 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. W tej samej deklaracji należy dokonać wspomnianej przeze mnie korekty podatku odliczonego od zakupionych towarów, materiałów i surowców.

* Opis sprawy z grudnia 2019 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie trafił się kupiec...

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem...

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Odziedziczyłam z siostrą gospodarstwo rolne z domem po bracie, który był jego właścicielem. Jesteśmy już po przyjęciu spadku w sądzie...

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?

Brak opieki nad rodzicem, który oddał dziecku gospodarstwo rolne, co można zrobić?

Przed wielu laty rodzice zapisali gospodarstwo rolne wraz z budynkami zamężnej córce (mojej siostrze). W akcie jest zapis, że do końca życia mają...

Alimenty od rolnika

Alimenty od rolnika

Mam gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha, utrzymuję się z wypłaty za mleko. Na moim utrzymaniu jest również mój pełnoletni syn który też jest...

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Podatek rolny od działki i domu a dzierżawa gospodarstwa

Jestem właścicielem działki o powierzchni 50 arów i domu mieszkalnego o pow. użytkowej 100 m 2 , za co płacę podatek od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »