Opłata planistyczna przy zamianie działek - czy osoby bliskie muszą ją zapłacić?

• Data: 2023-08-25 • Autor: Katarzyna Nosal

W wyniku zmiany przed rokiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zmieniło się przeznaczenie mojej działki – z rolnej, na teren pod zabudowę. Chcielibyśmy z bratem dokonać między sobą wymiany działek. Czy jako osoby bliskie, zamieniając się na nieruchomości, poniesiemy opłatę planistyczną? Jeśli tak, czy unikniemy opłaty planistycznej jeśli zrobimy darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata planistyczna przy zamianie działek - czy osoby bliskie muszą ją zapłacić?

Opłata planistyczna jako dochód własny gminy

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Definicja pojęcia „zbycie” w ustawach i orzecznictwie sądów

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje pojęcia „zbycie”. W ujęciu cywilistycznym zbycie utożsamia się nie tylko ze sprzedażą, ale także z przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego na inny podmiot pod dowolnym tytułem prawnym, w tym np. na podstawie: darowizny, zamiany, wniesienia aportem do spółki itp. Takie też znaczenie terminowi zbycie można nadać w kontekście art. 4 pkt 3b w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednak w przypadku planowania i zagospodarowania przestrzennego duże znaczenie dla rozumienia pojęcia „zbycie” ma działalność orzecznicza sądów administracyjnych. I tak, w wyroku z dnia 26 października 2017 r. ( II OSK 370/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził:

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości a umów: zamiany, darowizny

„Umowa zamiany nieruchomości jako umowa służąca ekwiwalentnemu przeniesieniu własności nieruchomości bez użycia pieniądza w sposób oczywisty mieści się w pojęciu „zbycia nieruchomości” w rozumieniu art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199). Bez skutków ulepszenia planistycznego właściciel nie dysponowałby ekwiwalentnym dobrem mogącym być przedmiotem umowy zamiany. Różnica z umową sprzedaży jest tylko taka, że zamiast pieniędzy właściciel otrzymuje inną nieruchomość.”

Natomiast uchwałą z dnia 10 grudnia 2009 r. (II OSP 3/09) NSA wyjaśnił, że pobieranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, nie obejmuje sytuacji, gdy nieruchomość została darowana osobie bliskiej. Zatem w Państwa przypadku lepszym rozwiązaniem będzie darowizna pomiędzy Panią i bratem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »