Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej

• Autor: Katarzyna Nosal

Zamierzam kupić nieruchomość rolną o powierzchni 8 ha, w tym 4 ha łąki i 4 ha ziemi ornej. Nie jestem rolnikiem i nie mam wyksztalcenia rolniczego ani stażu, więc przejdzie przez wniosek od sprzedającego. Jeden z obowiązków dla mnie będzie prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat. W jakim termin od daty kupna miałbym rozpocząć tę działalność? Czy mógłbym przeznaczyć tylko 0,5 ha na plantację drzew owocowych, a resztę pozostawić samej sobie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej

Nabywanie ziemi rolnej

Kwestie związane z regulowaniem ustroju rolnego w Polsce, nabywaniem nieruchomości rolnych kształtuje ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Rzeczywiście, zgodnie z art. 2a ust. 4 tej ustawy, nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 i 3 (czyli między innymi przez rolnika lub w drodze dziedziczenia) „może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli:

a) wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotom, o których mowa w ust. 1, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,

b) nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,

c) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych”.

Zgodnie z dalszymi przepisami ustawy nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w którego skład weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

W tym miejscu warto wskazać, że ustawa zawiera własny słowniczek pojęć oraz wyjaśnienia pewnych okoliczności czy przesłanek. I tak prowadzeniem działalności rolniczej jest, według ustawy, prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Zgodnie z art. 6 ust. 2 „uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

a) pracuje w tym gospodarstwie,

b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie”.

Zobacz również: Zakup gruntu rolnego na licytacji komorniczej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prowadzenie działalności rolniczej

Mając powyższe informacje, co do zasady można udzielić odpowiedzi na Pana pytanie: Po pierwsze ustawa wprost mówi o prowadzeniu gospodarstwa od dnia nabycia przez 5 lat, zatem podjęcie działań na roli, zgodnych z praktyką rolniczą powinno nastąpić niezwłocznie, a nie za pół roku na przykład. Inną rzeczą jest, jak i kiedy oraz kto dokładnie to ustali.

Po drugie działalność rolnicza w takiej formie, o jakiej mowa w zacytowanej definicji, winna być prowadzona na terenie całej nieruchomości. Tyle tylko, że przecież nie trzeba na całej nieruchomości robić uprawy. Część może być przeznaczona pod hodowlę, zbiory siana itp. Wszystko zależy od tego, co ma Pan na myśli, pisząc: „resztę pozostawić samej sobie”. Jeśli grunty miałyby stać odłogiem ,to absolutnie nie jest to prowadzenie gospodarstwa rolnego. Jeśli jednak na tych terenach będzie prowadzona prawidłowa gospodarka w zakresie uprawy łąki czy nawet lasu, to w mojej ocenie taka działalność będzie mieścić się w narzuconych regułach.

Zobacz również: Nieruchomość rolna a gospodarstwo rolne

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »