Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-06-07

Utwardziłem teren (4 x 150 m) mojej działki rolnej, następnie założyłem obrzeża. Wzdłuż takiego utwardzenia posadziłem drzewka owocowe. Czy wolno mi to było zrobić na cele rolnicze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona gruntów rolnych polega na: ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 przedmiotowej ustawy wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż nie wskazała Pani co prawda, jaki rodzaj gleby posiada Pani na gruncie rolnym, ale z uwagi na to, iż wskazała Pani nieruchomość jako użytek rolny, należy stosować powyższa ustawę.

Zgodnie natomiast z powyższymi założeniami gruntów rolnych nie powinno ograniczać się w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie. To samo dotyczy także utwardzenia takiego gruntu, co zostało wskazane powyżej w art.. 3 niniejszej ustawy.

Jednocześnie, jak wynika także z dalszych przepisów ustawy, wszelkie wyłączenia użytków rolnych z produkcji, a więc także utwardzenie wymaga wydania decyzji w tej sprawie.

Powyższe potwierdza także art. 29 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane: „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych”. Należy podnieść, iż ustawodawca w sposób wyraźny wskazał na działki budowlane, co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Z uwagi na powyższe, aby dokonać utwardzenia gruntu rolnego, czyli wyłączenia części takiego gruntu z produkcji pożytków rolnych, powinna Pani posiadać pozytywną decyzję zezwalającą na takie wyłączenie. Proponuję więc udać się do starosty i dopełnić wszelkich formalności w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Nie jestem rolnikiem i chciałbym kupić działkę siedliskową o wielkości 1000 m 2 (dla której wg MPZP dopuszczalna jest zabudowa...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »