Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-06-07 • Aktualizacja: 2021-02-28

Utwardziłem teren (4 x 150 m) mojej działki rolnej, następnie założyłem obrzeża. Wzdłuż takiego utwardzenia posadziłem drzewka owocowe. Czy wolno mi było utwardzić teren na działce rolnej na cele rolnicze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Czy utwardzenie gruntu rolnego wymaga pozwolenia?

 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona gruntów rolnych polega na: ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 przedmiotowej ustawy wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż nie wskazała Pani co prawda, jaki rodzaj gleby posiada Pani na gruncie rolnym, ale z uwagi na to, iż wskazała Pani nieruchomość jako użytek rolny, należy stosować powyższa ustawę.

Zgodnie natomiast z powyższymi założeniami gruntów rolnych nie powinno ograniczać się w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie. To samo dotyczy także utwardzenia takiego gruntu, co zostało wskazane powyżej w art.. 3 niniejszej ustawy.

Jednocześnie, jak wynika także z dalszych przepisów ustawy, wszelkie wyłączenia użytków rolnych z produkcji, a więc także utwardzenie wymaga wydania decyzji w tej sprawie.

Powyższe potwierdza także art. 29 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane: „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych”. Należy podnieść, iż ustawodawca w sposób wyraźny wskazał na działki budowlane, co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Z uwagi na powyższe, aby dokonać utwardzenia gruntu rolnego, czyli wyłączenia części takiego gruntu z produkcji pożytków rolnych, powinna Pani posiadać pozytywną decyzję zezwalającą na takie wyłączenie. Proponuję więc udać się do starosty i dopełnić wszelkich formalności w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »