Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-06-07

Utwardziłem teren (4 x 150 m) mojej działki rolnej, następnie założyłem obrzeża. Wzdłuż takiego utwardzenia posadziłem drzewka owocowe. Czy wolno mi to było zrobić na cele rolnicze?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona gruntów rolnych polega na: ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 przedmiotowej ustawy wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż nie wskazała Pani co prawda, jaki rodzaj gleby posiada Pani na gruncie rolnym, ale z uwagi na to, iż wskazała Pani nieruchomość jako użytek rolny, należy stosować powyższa ustawę.

Zgodnie natomiast z powyższymi założeniami gruntów rolnych nie powinno ograniczać się w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie. To samo dotyczy także utwardzenia takiego gruntu, co zostało wskazane powyżej w art.. 3 niniejszej ustawy.

Jednocześnie, jak wynika także z dalszych przepisów ustawy, wszelkie wyłączenia użytków rolnych z produkcji, a więc także utwardzenie wymaga wydania decyzji w tej sprawie.

Powyższe potwierdza także art. 29 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane: „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych”. Należy podnieść, iż ustawodawca w sposób wyraźny wskazał na działki budowlane, co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Z uwagi na powyższe, aby dokonać utwardzenia gruntu rolnego, czyli wyłączenia części takiego gruntu z produkcji pożytków rolnych, powinna Pani posiadać pozytywną decyzję zezwalającą na takie wyłączenie. Proponuję więc udać się do starosty i dopełnić wszelkich formalności w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »