Budowa stawu na gruncie rolnym do 1000 m2

• Data: 2023-03-24 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Posiadam działkę rolną o pow. 1 ha, na której chciałbym wykopać niewielki staw rekreacyjny do 1000 m2 i 3 m głębokości. Działka ma przeznaczenie rolne. W MPZP wpisany jest zakaz: 1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania, 2) wprowadzania urządzeń, budowli i budynków, a także innej zabudowy i zagospodarowania niezwiązanego z przeznaczeniem terenu. Czy przy takich ograniczeniach jest szansa na wykopanie tego stawu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa stawu na gruncie rolnym do 1000 m2

Staw na gruntach rolnych – zgłoszenie wodnoprawne

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne – zgłoszenia wodnoprawnego wymaga wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 32 Prawa budowlanego: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych”.

Kluczowe jest zatem, czy staw będzie budowany w trybie Prawa wodnego czy Prawa budowlanego. Zasady opisane w art. 394 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego dotyczą wyłącznie zbiorników wodnych, które wykonane zostaną bez użycia wyrobów budowlanych (czyli bez wszelkiego rodzaju zastawek, folii uszczelniających dno zbiornika itp.), czyli takich, które nie podlegają pod ustawę – Prawo budowlane, a woda w takim stawie pochodzi wyłącznie z wód roztopowych, opadowych lub gruntowych i nie może być zasilana wodą ze studni lub rzeki. Wówczas, jeśli powierzchnia stawu nie przekroczy 1000 m2, a głębokość 3 m, to dokonuje Pani zgłoszenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Staw na gruntach rolnych, pozwolenie wodnoprawne

Z ustaw Prawo wodne i Prawo budowlane wynika bowiem, że budowa stawów oraz zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, położonych w całości na gruntach rolnych, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych w trybie ustawy Prawo budowlane, ale wymagane jest dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego, które to zgłoszenie przedkładane jest w siedzibie Kierownika Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 95 zł 37 gr, co wynika z art. 398 ust. 2 Prawa wodnego. Treść zgłoszenia wodno-prawnego reguluje art. 421 i 422 Prawa wodnego. Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych. Z kolei budowa zbiornika wodnego (stawu) o powierzchni przekraczającej 1000 m2 lub o głębokości przekraczającej 3 m położonego w całości na gruncie rolnym, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych, ale wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego to 237 zł 87 groszy, co wynika z art. 398 ust. 3 Prawa wodnego. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załącza się m.in. operat wodnoprawny oraz inne załączniki wskazane w art. 407 Prawa wodnego.

Pisaliśmy o tym też tutaj: https://www.prawo-budowlane.info/budowa-stawu-na-gruncie-rolnym-do-1000-m2,571,material_prawo_budowlane.html

Staw jako urządzenie, ograniczenia MPZP

Natomiast moje wątpliwości budzi zapis MPZP, który Pan przytoczyła, a mianowicie: „zakaz: 1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania, 2) wprowadzania urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania niezwiązanego z przeznaczeniem terenu”. Taki zapis MPZP w mojej ocenie wyklucza budowę stawu w trybie Prawa budowlanego, tj. z użyciem wyrobów budowlanych, bowiem taka budowa jest „wprowadzaniem urządzeń” (urządzeniem będzie np. niecka, folia, zastawka, urządzenia zasilające dopływ wody itd.). Natomiast jeśli staw byłby utworzony bez użycia wyrobów budowlanych, woda będzie wyłącznie opadowa, roztopowa lub gruntowa, to mam z kolei wątpliwości, których wiążąco nie rozstrzygnę, a które winna rozstrzygnąć gmina. Uważam niestety, że nie może Pan tego uczynić, bowiem jest to urządzanie lub wręcz zagospodarowywanie terenu. Zagospodarowanie terenu to bowiem przygotowanie terenu, zakładanie trawników, nasadzenia drzew, krzewów i roślin oraz pielęgnacja zieleni. Uważam, że również wszelkie zbiorniki (nawet te bez użycia materiałów budowlanych) są już zagospodarowaniem i urządzeniem terenu, a zatem MPZP tego zabrania. Staw to przecież urządzenie wodne, zatem jego lokalizowanie będzie zagospodarowywaniem czy urządzaniem terenu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »