Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika

Jestem rolnikiem i uprawiam drzewa i krzewy ozdobne w gruncie oraz w pojemnikach i sprzedaję je bezpośrednio w gospodarstwie. Sadzonki kupuję u innego rolnika, sadzę u siebie, a po 2–3 latach, czasem dłuższym czasie, nadają się do odsprzedania dalej. Ale zastanawiam się także nad opcją sprzedawania młodych sadzonek, mam klientów zainteresowanych. Zastanawia mnie, czy jest regulowane prawnie, jak długo sadzonki mają być uprawiane przeze mnie, abym mógł je odsprzedawać nadal jako rolnik, a nie osoba prowadząca handlową działalność gospodarczą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika

Działalność rolnicza

Na wstępie należy wskazać, że na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych pojęcie działalności rolniczej zostało uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej: u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. przepisów dotyczących podatku od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zakup roślin i ich dalszy wzrost

Natomiast w myśl art. 2 ust. 2 u.p.d.o.f. „działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia”.

Nadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców „przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego”.

Zobacz również: Czy można sprzedawać własne wyroby wędliniarskie?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czas przed dalszą odsprzedażą sadzonek

Zatem, mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że minimalnym okresem uprawniającym do odsprzedawania sadzonek roślin (w tym roślin ozdobnych) jako rolnik jest miesiąc. Dopiero po upływie takiego okresu posiadania i wzrostu rośliny u rolnika sprzedaż taką można zakwalifikować jako działalność rolniczą. Jeżeli zaś rośliny ozdobne zostaną nabyte np. dziś, a odsprzedane jutro, nie będzie to uznane za działalność w ramach działalności rolniczej, natomiast zostanie zakwalifikowane po spełnieniu odrębnych przesłanek jako działalność gospodarcza.

Takie stanowisko prezentowane jest także w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, np. w piśmie z dnia 3 września 2013 r. Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. akt IBPP2/443-469/13/ICz.

Zobacz również: Sprzedaż roślin ozdobnych przez rolnika

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »