Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawienie ziemi a zarejestrowanie agroturystyki

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-01-04

Dzierżawię od rolnika 1,5 ha gruntów ornych. Czy mogę zarejestrować agroturystykę? Mam uprawnienia rolnicze, mieszkam na wsi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawienie ziemi a zarejestrowanie agroturystyki

Agroturystyka w gospodarstwie rolnym

Usługi agroturystyczne mogą świadczyć rolnicy w gospodarstwie rolnym. Rolnikiem może być każda osoba mająca prawo użytkowania gospodarstwa rolnego, które stanowią budynki, grunty i inwentarz służący produkcji rolnej o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333): „Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”.

Jak więc wskazuje ustawa, można być właścicielem, jak i posiadaczem gruntów rolnych, byle było ich więcej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Można także zatem być rolnikiem, mając tylko grunty dzierżawione, i jest to wystarczające do świadczenia przez takiego rolnika w takim gospodarstwie rolnym (dzierżawionym) usług agrarystycznych.

Rejestracja agroturystyki

Istotne jest jednak bardzo, aby zgłosić ten fakt w danej gminie (na której terenie znajdują się dzierżawione grunty rolne) w celu ustalenia, że jest się rolnikiem i podatnikiem podatku rolnego. Z reguły gmina żąda przedłożenia kopii takiej umowy dzierżawy na potwierdzenie tego faktu. Dla celów podatku rolnego wystarczy umowa pisemna dzierżawy. Aby mieć jednak większą pewność i moc dowodową, można poświadczyć u notariusza własnoręczność podpisów stron umowy. Niekiedy gminy wręcz wymagają takiej formy. Nie mają, co prawda, ku temu podstaw prawnych, jednak chodzi to u brak wątpliwości i 100% pewności co do tego, kto jest podatnikiem, zaś poświadczenie notariusza daje taką gwarancję i podnosi rangę oraz znaczenie umowy dzierżawy.

Rolnik, który na terenie swojego (w tym dzierżawionego) gospodarstwa zamierza wynajmować pokoje, miejsca do ustawienia namiotu, campingu, sprzedawać posiłki domowe lub świadczyć inne usługi dla turystów (szeroko pojęta agroturystyka), ma obowiązek dokonać zgłoszenia tego faktu w urzędzie gminy, który włączy nowe gospodarstwo agroturystyczne do ewidencji.

Zarejestrowanie działalności turystycznej

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców jej przepisów nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. A zatem otwierający gospodarstwo agroturystyczne rolnik, który spełnia powyższe warunki, nie musi rejestrować się jako przedsiębiorca w CEDIG. Jego jedynym obowiązkiem w zakresie rejestracji będzie uzyskanie wpisu do ewidencji obiektów, w których prowadzi się usługi hotelarskie. Taką ewidencją dysponuje właśnie wójt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »