Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Za ile zaległych składek KRUS powinienem zapłacić?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-06 • Aktualizacja: 2022-08-09

W ciągu ostatnich 10 lat miałem przerwy w pracy i nie opłacałem także składek na KRUS. Obecnie KRUS naliczył mi składki za te 10 lat. Czy nie powinien wziąć pod uwagę składek z ostatnich 5 lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za ile zaległych składek KRUS powinienem zapłacić?

Kiedy przedawniają się należności z tytułu składek w KRUS?

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 704 z późn. zm.) należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 2–7.

Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 27 ustawy deregulacyjnej ustanawiającej w tym przepisie regulacje intertemporalne „do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 41b ust. 1, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu”.

Zobacz również: Jak KRUS ściąga zaległe składki?

Przedawnienie składek w KRUS

Z powyższego wynika, że jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja, w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Słowem – skoro KRUS żąda składek za ostatnie 10 lat, to żąda ich od 2006 r. Tak więc składki, które stały się wymagalne przez 2012 rokiem (2006–2012) przedawniają się albo po latach 10, albo po 5 latach, ale licząc od 2012 roku.

A zatem składki za 2006 r. zgodnie z 10-letnim terminem przedawnienia przedawnią się w tym roku, co oznacza, ze KRUS nadal może ich żądać.

Składki z 2007 r. zgodnie ze starym terminem przedawnią się w 2017 r. a zgodnie z nowym – w 2019r., wiec korzystniejsza jest pierwsza opcja. Tych składek tez KRUS może żądać. Składki z 2008 r. przedawnią się odpowiednio w 2018 lub 2019 r. – korzystniejszy jest termin 10-letni. Składki z 2009 r. przedawnią się w 2019 r. bez względu na okres przedawnienia, a kolejne 2010, 2011 i 2012 – w 2019 r. Pozostałe składki nadal są wymagalne.

Jak Pan widzi, KRUS zgodnie z prawem żąda od Pana składek za ostatnie 10 lat, ponieważ się jeszcze nie przedawniły.

Zobacz również: Czy można opłacić KRUS wstecz?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »