Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zerwanie umowy dzierżawy

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-11-17

Wydzierżawiłem ziemię na 10 lat, a teraz chciałbym zerwać umowę dzierżawy. Dzierżawca poddzierżawił moją ziemię innemu rolnikowi, choć w umowie jest zaznaczone, że nie może tego zrobić bez mojej zgody. W umowie jest też zapis na jaką uprawę była dzierżawa – miała być zasadzona lawenda, a są ziemniaki. Niestety w umowie nie zaznaczono okresu wypowiedzenia. Czy w takiej sytuacji mogę zerwać umowę dzierżawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zerwanie umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy jest umową uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym dzierżawca gruntu poddzierżawił nieruchomość innemu podmiotowi. Należy uznać, że jego działanie jest niezgodne z prawem, bowiem przepisy Kodeksu cywilnego wyraźnie wskazują, że bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Co istotne w Pana sprawie w razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Dodatkowo wskazał Pan, że dzierżawca wykorzystuje nieruchomość niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie. Takie zachowanie również stanowi naruszenie prawa, ponieważ przepisy w sposób jednoznaczny podają, że dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

W świetle powyższego ma Pan prawo, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania okresów wypowiedzenia.

W przypadku gdyby, pomimo wypowiedzenia umowy, dzierżawca nie opuścił gruntu, dysponuje Pan, jako właściciel, roszczeniem windykacyjnym w stosunku do posiadacza. Zgodnie z przepisami właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby została mu wydana. Jako że właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą, to wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami.

Podstawa prawna – art. 222, art. 693, art. 696, art. 698 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Użytkowanie działki rolnej a prawo pierwokupu

Użytkowanie działki rolnej a prawo pierwokupu

Od kilku lat za ustną zgodą właścicieli użytkuję sąsiadującą z moją działkę (wypasam bydło i wykaszam niedojady). Właściciel poinformował...

Powiększenie gospodarstwa rolnego

Powiększenie gospodarstwa rolnego

Posiadam grunty rolne 1,4 ha. Mąż z moich nieruchomości opłaca KRUS od 11 lat. Czy możemy obecnie powiększyć gospodarstwo, czy spełniamy warunki m.in....

Zakup ziemi od rolnika pod budowę domu

Zakup ziemi od rolnika pod budowę domu

Znajomy chce nam sprzedać ziemię, my chcemy kupić i wybudować dom. Jednak w gąszczu przepisów i interpretacji nie możemy się odnaleźć....

Zakup działki rolno-budowlanej ze starym domem

Zakup działki rolno-budowlanej ze starym domem

Czy mogę jako nierolnik kupić od osoby prywatnej działkę budowlano-rolną? Konkretnie chodzi o działkę o pow. 1641 m 2 , która jest...

Sprzedaż siedliska osobie, która nie jest rolnikiem

Sprzedaż siedliska osobie, która nie jest rolnikiem

Jestem właścicielką zabudowanego siedliska o powierzchni 10144 m 2 . Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane zostały w 2003...

Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego

Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego

Jestem zatrudniony na pełen etat w firmie i równocześnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (nic związanego z rolnictwem). Nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »