Czy należy się odszkodowanie za wcześniejsze wypowiedzenie dzierżawy gruntów rolnych?

• Data: 2023-04-21 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dzierżawiłem od mojego wujka pole o powierzchni 11 ha na podstawie ustnej umowy dzierżawy. Ja uprawiałem pole, a wujek pobierał dopłaty oraz płacił podatek. Gdy we wrześniu ubiegłego roku byłem już po zasiewach rzepaku na tej działce, zadzwonił do mnie i powiedział, że to ostatni raz zasiałem i mam pole oddać po zbiorze. W ostatnich trzech latach dużo zainwestowałem w to pole, nawożąc je obornikiem oraz wapnem. Chciałem się dogadać z wujkiem, żeby dał mi jeszcze po rzepaku zasiać pszenicę, abym mógł w ten sposób odzyskać nakłady. Nie zgodził się, a teraz się dowiedziałem, że sprzedał to pole. Czy mogę jakoś odzyskać poniesione koszty nawożenia? Czy należy mi się odszkodowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy należy się odszkodowanie za wcześniejsze wypowiedzenie dzierżawy gruntów rolnych?

Ustna umowa dzierżawy – umowa na czas nieoznaczony

Umowa dzierżawy nie musi być pisemna, może być ustna. Z art. 660 w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego (K.c.) wynika wymóg formy pisemnej dla umów dzierżawy nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż rok. W przypadku niezachowania tejże formy umowę poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 08.03.2017 r. (sygn. akt III AUa 629/16, 2, Legalis) orzekł, że forma prawna umowy dzierżawy wynika z przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego (art. 73 i n. K.c.) i przepisów o najmie stosowanych odpowiednio (art. 660 K.c. w związku z art. 694 K.c.).

Wynika z tego, że zawarł Pan umowę na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 704 K.c. – dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Roczny termin wypowiedzenia – odszkodowanie za wcześniejsze zerwane umowy

Wujek powinien był zachować roczny termin wypowiedzenia. Może Pan wezwać wujka do zapłaty odszkodowania za wcześniejsze zerwanie umowy. Jednak nakłady w postaci nawozów nie są nakładami do rozliczenia.

Zgodnie z art. 697 K.c. – dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Naprawy są związane z bieżącą, prawidłową eksploatacją przedmiotu dzierżawy, a ich wykonanie nie łączy się z koniecznością uzyskania zgody przez wydzierżawiającego. Są one wykonywane w interesie dzierżawcy. Chodzi o to, aby przedmiot dzierżawy pozostawał w stanie umożliwiającym używanie i pobieranie pożytków.

Nawożenie jako prawidłowa eksploatacja dzierżawionego gruntu

 Obowiązujący Kodeks cywilny w przepisach dotyczących dzierżawy nie precyzuje, co należy rozumieć przez „ulepszenie” przedmiotu dzierżawy oraz nie zawiera regulacji odnoszących się do rozliczenia ulepszeń.

Jednak nawozy nie są ulepszeniem. To normalne korzystanie z gruntu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »