Wynajem namiotów na działce rolnej

• Data: 2023-08-09 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Planuję zakup działki w celu rozpoczęcia działalności polegającej na postawieniu oraz wynajmie turystom namiotów „glampingowych”. Są to obiekty niezwiązane trwale z gruntem, wykonane z konstrukcji stalowej, przykryte tworzywem sztucznym oraz postawione na platformie drewnianej. Moje wątpliwości dotyczą tego, czy taką działalność można prowadzić na działce rolnej. Nie mam statusu rolnika. Konieczne byłoby doprowadzenie do działki mediów (przynajmniej prądu) oraz wykonanie oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowej. Czy takie platformy drewniane oraz namioty na nich można postawić i wynajmować na działce rolnej? Czy jest możliwość wynajmu całorocznego? Czy taki obiekt musi spełniać wymagania dla obiektu campingowego lub biwakowego zgodnie z ustawą? Nie mam jeszcze skonkretyzowanej lokalizacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem namiotów na działce rolnej

Usługi turystyczne w ramach działalności gospodarczej

Fakt, że nie jest Pan rolnikiem, znacznie utrudni całą inwestycję. Moje rozważania i informacje, jakie przekażę, są jednak stricte ogólne, bowiem konkretne interpretacje są przeprowadzane w odniesieniu do konkretnie wskazanej działki rolnej.

Po pierwsze, skoro nie jest Pan rolnikiem, to chcąc prowadzić działalność polegającą na wynajmowaniu ludziom miejsca na działce rolnej, musiałby Pan założyć działalność gospodarczą z wszystkimi jej konsekwencjami, a mianowicie będzie Pan musiał płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wybrać formę rozliczeń z fiskusem i płacić podatki dochodowe, ustalić, czy będzie Pan, czy też nie, podatnikiem podatku VAT. W sytuacji więc gdy interes nie będzie prowadzony na dużą skalę czy za wysokie koszty najmu, to w praktyce może okazać się mało opłacalny. Trzeba skalkulować składki na ZUS, przez pierwsze 2 lata można skorzystać z ulgi, do tego dochodzi podatek dochodowy, być może koszty prowadzenia księgowości.

Status działki rolnej – MPZP, warunki zabudowy

Jednak aby ową działalność mógł Pan prowadzić, najpierw musi Pan zweryfikować status danej działki rolnej, tj. czy uchwalono dla terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tzw. MPZP). Jeśli tak, działalność będzie możliwa tylko, gdy ów plan na to pozwala, dopuszczając np. zabudowę rekreacyjną / turystyczną itd. Jeśli nie, musi Pan wystąpić o warunki zabudowy. Musi też Pan wystąpić o zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze. W przypadku gleb klas I-III jest to trudne, bowiem zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych stanowiących użytki klasy I-III jest możliwa, ale wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy,

2) grunty rolne położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

3) grunty rolne położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

4) powierzchnia gruntów rolnych nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

Wniosek do właściwego ministra spraw rozwoju wsi w sprawie zmiany przeznaczenie gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze i leśne w miejscowym planie zagospodarowania, składa wójt, burmistrz, prezydent miasta na uprzedni Pana wniosek.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Biwak, kemping – świadczenie usług hotelarskich

W dalszej kolejności musi Pan wziąć pod uwagę obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. W tymże akcie prawnych rozróżniono pole biwakowe i kemping. Co do drugiego z nich wymagania są większe (dojazd, oświetlenie, recepcja, rozbudowane urządzenia sanitarne). Pole namiotowe wystarczy ogrodzić, zbudować ujęcie wody, stanowisko do mycia, toalety (na terenach nieskanalizowanych mogą to być biotoalety), urządzić miejsce do wylewania nieczystości, postawić kosze na śmieci.

Podsumowując, to, czy opisaną przez Pana formę działalności można prowadzić na działce rolnej przez nierolnika, wymaga zawsze analizy pod kątem konkretnej działki. Jest to zależne od zapisów w miejscowym planie, dalej wymaga zmiany sposobu użytkowania działki rolnej na cele nierolne, przy czym przy glebach klasy I-III jest to utrudnione. Będzie wymagało założenia działalności gospodarczej, ilekroć miałoby to charakter zorganizowany, powtarzalny, ciągły. Nadto trzeba spełniać warunki z rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, przy czym w zależności od tego, czy będzie takie pole miało charakter kempingu czy pola biwakowego wymagania będą inne.

Oczywiście jako nierolnik może Pan nabyć działkę rolną tylko w ograniczonym zakresie, tj. grunt rolny o powierzchni do 1 ha. Działki większe są możliwe do nabycia przez nierolnika, ale tylko w przypadkach opisanych w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »