Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-20 • Aktualizacja: 2021-02-28

Jestem rolnikiem (na KRUS-ie), ale sezonowo wynajmuje (wynajem krótkotrwały) mieszkanie i w związku z tym mam zarejestrowaną działalność, którą rozliczam podatkowo na zasadach ogólnych. Niedługo będę miał kawalerkę, którą chcę wynająć na długi okres. Jak mam taki wynajem opodatkować, czy muszę to połączyć z działalnością?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Opodatkowanie prywatnego najmu mieszkania

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba fizyczna posiadała składniki majątku, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz takie które stanowią jego majątek prywatny niemający związku z tą działalnością. W konsekwencji może Pan nadal wynajmować dotychczasowe mieszkanie w ramach działalności gospodarczej, a oprócz tego wynajmować kawalerkę poza działalnością gospodarczą jako najem prywatny.

Powyższe potwierdza analiza przepisów ustawy PIT. Przewiduje ona, że źródłem przychodu jest zarówno działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3), jak i najem (art. 10 ust. 1 pkt 6).

Najem prywatny może być opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W takim przypadku podatek płatny jest od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem (czynszem) a kosztem podatkowym. Kosztem mogą być odpisy amortyzacyjne od wartości nieruchomości, koszty remontu, wyposażenia, podatek od nieruchomości. Rozliczenia dokonuje się na druku PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego. W ciągu roku należy również opłacać miesięczne zaliczki z wynajmu.

Drugą opcją jest wybór metody ryczałtowej. W takim przypadku stawka podatku wynosi 8,5% (12,5%, gdy przychód przekroczy 100 000 zł). Należy jednak zauważyć, że podatek płacony jest wyłącznie od przychodu bez możliwości odliczenia jakichkolwiek kosztów podatkowych. Jeżeli podatnik chce skorzystać z formy ryczałtowej, musi o tym powiadomić urząd skarbowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano pierwszy czynsz najmu. Z tytułu ryczałtu również należy opłacać miesięczne „zaliczki” do 20. dnia następnego miesiąca. Rozliczenia rocznego dokonuje się w zeznaniu PIT-28 składanym do 31 stycznia roku następującego.

Podsumowując, nie musi Pan wynajmu prywatnego łączyć z działalnością gospodarczą. Może Pan taki wynajem opodatkować osobno.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »