Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-20

Jestem rolnikiem (na KRUS-ie), ale sezonowo wynajmuje (wynajem krótkotrwały) mieszkanie i w związku z tym mam zarejestrowaną działalność, którą rozliczam podatkowo na zasadach ogólnych. Niedługo będę miał kawalerkę, którą chcę wynająć na długi okres. Jak mam taki wynajem opodatkować, czy muszę to połączyć z działalnością?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Nie ma przeciwwskazań, aby osoba fizyczna posiadała składniki majątku, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz takie które stanowią jego majątek prywatny niemający związku z tą działalnością. W konsekwencji może Pan nadal wynajmować dotychczasowe mieszkanie w ramach działalności gospodarczej, a oprócz tego wynajmować kawalerkę poza działalnością gospodarczą jako najem prywatny.

Powyższe potwierdza analiza przepisów ustawy PIT. Przewiduje ona, że źródłem przychodu jest zarówno działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3), jak i najem (art. 10 ust. 1 pkt 6).

Najem prywatny może być opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W takim przypadku podatek płatny jest od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem (czynszem) a kosztem podatkowym. Kosztem mogą być odpisy amortyzacyjne od wartości nieruchomości, koszty remontu, wyposażenia, podatek od nieruchomości. Rozliczenia dokonuje się na druku PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego. W ciągu roku należy również opłacać miesięczne zaliczki z wynajmu.

Drugą opcją jest wybór metody ryczałtowej. W takim przypadku stawka podatku wynosi 8,5% (12,5%, gdy przychód przekroczy 100 000 zł). Należy jednak zauważyć, że podatek płacony jest wyłącznie od przychodu bez możliwości odliczenia jakichkolwiek kosztów podatkowych. Jeżeli podatnik chce skorzystać z formy ryczałtowej, musi o tym powiadomić urząd skarbowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano pierwszy czynsz najmu. Z tytułu ryczałtu również należy opłacać miesięczne „zaliczki” do 20. dnia następnego miesiąca. Rozliczenia rocznego dokonuje się w zeznaniu PIT-28 składanym do 31 stycznia roku następującego.

Podsumowując, nie musi Pan wynajmu prywatnego łączyć z działalnością gospodarczą. Może Pan taki wynajem opodatkować osobno.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekształcenie lasu na grunty orne

Przekształcenie lasu na grunty orne

Posiadam las na obszarze 4,5 ha, w wieku 60, 40 i 5 lat. Mam trudności ze sprzedażą, a grunty orne mogłabym sprzedać od ręki. Czy mogę...

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Ponad 40 lat temu moja mama kupiła ziemię rolną i spisała ze sprzedającym umowę bez udziału notariusza. Od tego momentu opłacała podatki za ziemię...

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Czy jako właściciel gruntów rolnych, który wydzierżawił je na cele rolnicze, jestem zobowiązany wykazywać dochód z dzierżawy w zeznaniu PIT? Czy...

Przywrócenie gruntu porośniętego drzewami do użytkowania rolniczego

Przywrócenie gruntu porośniętego drzewami do użytkowania rolniczego

Posiadam 1 ha gruntu rolnego nieużytkowanego od okolu 40 lat. Przez ten czas grunt zarósł drzewami (sosna). Czy żeby przywrócić ten grunt powrotem do użytku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »