Posiadanie samoistne działek - jak stać się ich właścicielem?

Moja babcia zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest w posiadaniu 3 działek (grunty orne i las) i jest to władanie na zasadach posiadania samoistnego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie, aby stała się ich właścicielem? Poprzednim właścicielem nieruchomości był ojciec babci (nie żyje) – był rolnikiem i uprawiał je do swojej śmierci. Około roku 1961 przekazał je babci, nie ma na to żadnego dokumentu potwierdzającego (aktu własności). W związku z tym, iż babcia przeprowadziła się w inny rejon, działkami tymi zajmowała się dalsza rodzina i tak jest do dnia dzisiejszego. Obecnie z rodzeństwa babci żyje tylko siostra, która nie jest w stanie potwierdzić przed sądem tego przebiegu zdarzeń ze względu na stan zdrowia. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie uwłaszczeniowe, jakie argumenty przytoczyć, jak sąd się może zapatrywać na taki stan faktyczny? Jednocześnie chciałabym zaznaczyć że, babcia ze względu na swój wiek nie pamięta okoliczności przekazania jej tych gruntów oraz nie ma świadków na to.

Wieloletnia dzierżawa, dziedziczenie, zasiedzenie gospodarstwa rolnego

Na nieruchomości rolnej o pow. 1, 74 ha stoi budynek mieszkalny i obora. Właścicielka wydzierżawiła swojej córce 1 ha tej nieruchomości na okres 10 lat, co potwierdza notarialna umowa dzierżawy z 1984 r. Do swojej śmierci w 1990 r. właścicielka zamieszkiwała we wspomnianym budynku. Po jej śmierci zamieszkał tam jej wnuk – zgodnie z ustną wolą zmarłej, i mieszka do dzisiaj. Ów wnuk to syn córki właścicielki, czyli wspomnianej dzierżawczyni. W 2011 r. jego matka zmarła. Czy w tej sytuacji jest szansa na nabycie przez wnuka budynku mieszkalnego z oborą przez zasiedzenie?

Wspólne prowadzenie gospodarstwa i przejście na emeryturę

Moja mama niedługo kończy 60 lat, w związku z uzyskaniem prawa emerytalnego starać się będzie o emeryturę z KRUS-u (28 lat składkowych) oraz z ZUS-u (15 lat składkowych oraz macierzyński). W KRUS-ie otrzymała informację, że powinna wydzierżawić pole na 10 lat (np. mnie jako synowi), aby otrzymać pełną emeryturę, w przeciwnym razie otrzyma tylko cześć emerytury. Gospodarstwo rolne rodzice prowadzą wspólnie (ojciec ma 63 lata) również opłaca KRUS od 17 lat, wcześniej pobierał rentę chorobową 22 lata, przed czym 4,5 roku pracował jako górnik). Podobno jeżeli gospodarstwo rolne prowadzone jest wspólnie, nie ma obowiązku sprzedaży, najmu lub dzierżawy gospodarstwa (gospodarstwo 2,5ha). Jeżeli tak nie jest, to na jakiej podstawie ojciec ma opłacać składki w KRUS przez kolejne 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, dzierżawiąc pole? Kiedy trzeba złożyć wnioski o emeryturę?

Mąż utrudnia uzyskanie emerytury rolniczej z KRUS

Prowadzę gospodarstwo rolne, mąż mój jest na rencie. Dostał wyrok w zawieszeniu za znęcanie się nade mną. Jestem razem z nim współwłaścicielką działki. Obecnie posiadam już uprawnienie do emerytury rolniczej z KRUS, ale nie mogę jej otrzymać, ponieważ on złośliwie nie wyraża zgody na przekazanie swojej części działki naszemu dziecku, abym mogła pobierać świadczenie. Czy istnieje możliwość, aby sąd przynaglił go do przekazania tej własności?

Czy ubezpieczenie w KRUS jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Od 1992 r. posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego. Osobiście ziemi nie uprawiam, oddana jest w dzierżawę. Nigdy nie płaciłam składki KRUS i nigdzie nie byłam ubezpieczona. Ile musiałabym zapłacić wraz z odsetkami, gdybym chciała się ubezpieczyć w KRUS? Jeżeli ziemię wydzierżawiłam, czy moje ubezpieczenie jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Nie jestem rolnikiem i chciałbym kupić działkę siedliskową o wielkości 1000 m2 (dla której wg MPZP dopuszczalna jest zabudowa zagrodowa). Chciałbym, żeby obecny właściciel (rolnik) wystąpił o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, rozpoczął budowę i następnie odsprzedał mi tę nieruchomość z rozpoczętą budową. Ja wtedy wystąpię do urzędu o przeniesienie pozwolenia na budowę domu na moją osobę. Czy taki „proces zakupu” w świetle obowiązującego prawa niesie ze sobą jakieś ryzyko?

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Przejęłam 5 lat temu gospodarstwo rolne po zmarłym bracie, on otrzymał je uprzednio w darowiźnie od rodziców. Część drogi dojazdowej do gospodarstwa przebiega przez skraj działki sąsiada, o czym nikt z nas do tej pory nie wiedział. Sąsiad nie jest chętny do uporządkowania tej sytuacji i mówi, że jakoś to będzie. Ja chciałabym jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o zasiedzenie drogi, bo od 60 lat moi rodzice, następnie mój nieżyjący brat i ja korzystaliśmy z tej drogi i łożyliśmy na jej utrzymanie: zakup kamienia, utwardzanie itp. Czy mogę skorzystać z prawa do zasiedzenie, pomimo że dopiero od 5 lat jestem właścicielką?

Przejście z ubezpieczenia ZUS na KRUS i uregulowanie zaległych składek

Wcześniej pracowałam i ubezpieczenie było w ZUS-ie, zwolniono mnie z pracy koniec sierpnia 2018 r., od września byłam na chorobowym z ZUS-u do lutego 2019 r. Od marca 2019 r. nie jestem ubezpieczona, a mogę ubezpieczyć się w KRUS-ie, gdyż posiadam ziemię ponad 1h (ustalono z KRUS-u), ale nie mogę uzyskać informacji, za jaki okres czasu będę musiała uregulować do KRUS-u zaległe składki. I w jakiej wysokości? Proszę o pomoc.

Emerytura z ZUS a ubieganie się o emeryturę rolniczą w KRUS

Mam już przyznaną emeryturę z ZUS-u od X 2017 roku, mogę też ubiegać się o emeryturę z KRUS-u (kres ubezpieczenia 22 lata + 3 lata pracy w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia). Żeby jednak wystąpić z wnioskiem o rolniczą emeryturę, muszę podjąć jakieś kroki i tu proszę o radę. Posiadam z mężem 80 ha ziemi we wspólnocie małżeńskiej, ponadto prowadzę dział specjalny produkcji rolnej oraz pracuję na umowę o pracę i jednoosobowo prowadzę działalność gospodarczą. Co muszę zrobić, żeby otrzymać pełną emeryturę rolniczą? Może darować ziemię mężowi, który też jest na emeryturze z ZUS-u, na umowie o pracę oraz prowadzi działalność gospodarczą ze wspólnikiem w spółce jawnej? Dział specjalny produkcji rolnej mogę przepisać na syna. Działalność gospodarczą muszę prowadzić jeszcze co najmniej 3 lata. Czy jest jakaś opcjonalna możliwość skorzystania z moich KRUS-owych składek?

Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie od dwudziestu kilku lat. W lutym 2018 podjęłam pracę na umowę-zlecenie, były to 2 godziny dziennie. Zleceniodawca nie dawał mi żadnej umowy. Dostałam ją dopiero w czerwcu 2018 r., a później dostałam do końca roku 2018. W październiku 2018 r. wzięłam zwolnienie chorobowe. Zwolnienie było wystawione później do 04.01.2019. Czy zwolnienie mi przysługiwało, czy nie złamałam prawa?

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Mój narzeczony posiada ziemię i jest rolnikiem. Ja jestem bezrobotna i odbywam staż w urzędzie pracy. Czy po ślubie z rolnikiem będę musiała porzucić staż? Poza tym mam dziecko (ojciec nieznany). Czy zasiłki na nie po ślubie zostaną mi odebrane?

Staż pracy syna rolników

Urodziłem się 03.11.1956 r. Jestem synem rolników. Rodzice do końca swojego życia prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w szkole średniej od września 1971 r. w innej miejscowości. Przez okres od listopada do marca mieszkałem na stancji, przez pozostały okres nauki dojeżdżałem. Szkołę średnią ukończyłem w czerwcu 1975 r.(technikum czteroletnie). Następnie w październiku tego roku rozpocząłem studia dzienne (przez okres zamieszkania z rodzicami pomagałem w prowadzeniu gospodarstwa), które ukończyłem w 1980 r. Pracę rozpocząłem w styczniu 1981 r. Czy okres od 03.09.1972 r. do 01.10.1975 r. powinien być zaliczony do stażu pracy?

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?

Prowadzę gospodarstwo rolne od 3 lat. Posiadam kilka koni, które trenuję za granicą. W zeszłym roku sprzedałam 2 konie, zapłata była w euro. Jak się rozliczyć z US?

Podział działki rolnej po zmarłym

Moja obecna żona, po śmierci w 2010 roku pierwszego męża, odziedziczyła wraz z córką (każda w 1/8) współwłasność między innymi działki rolnej o powierzchni 1,49 ha, zawierającej grunty orne, pastwiska trwałe i użytki role zabudowane (dom mieszkalny, budynki gospodarcze). Zmarły mąż wybudował na części działki domek letniskowy i ogrodził teren ok. 8 arów. Współwłaścicielkami opisywanej działki rolnej są również trzy siostry zmarłego (każda w 1/4). Jedna z sióstr zamieszkuje na opisywanej działce, pozostałe dwie siostry mieszkają w innych miejscowościach. Żadna ze współwłaścicielek nie prowadzi gospodarstwa rolnego. Obecnie wszystkie współwłaścicielki chcą dokonać podziału opisywanej działki na cztery działki i działkę drogową. Ponieważ współwłaścicielki nie chcą przesuwać ogrodzenia domku letniskowego, jedna z działek oraz działka drogowa będą mniejsze powierzchniowo od 30 arów – na co zwrócił uwagę geodeta i poradził wystąpienie z wnioskiem do sądu o dokonanie podziału. Mając na względzie obowiązujący stan prawny, proszę o przedstawienie możliwych trudności w dokonaniu podziału nieruchomości oraz możliwości wybrnięcia z sytuacji. Ponadto ustaliłem, że gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania dla tego terenu.

Odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Pracodawca odmówił mi zaliczenia deklarowanych okresów pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym moich rodziców do pracowniczego stażu pracy. Swoje stanowisko uzasadnia brakiem możliwości pracy w gospodarstwie o powierzchni 1,9 ha w pełnym wymiarze czasu pracy, gdyż zakres produkcji musiał być ograniczony, podając jednocześnie, że jest to sprzeczne z doświadczeniem życiowym. W opinii pracodawcy praca ta miała raczej charakter dorywczy. Jak mogę w związku z tym udowodnić, że pracowałam jednak stale w gospodarstwie rodziców w latach 1999–2008 ?

Procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i leśnej

Jestem właścicielką nieruchomości rolno-leśnej o powierzchni powyżej 1 ha. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w całości przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Aktualnie wystawiłam działkę na sprzedaż. Jak w obecnym stanie prawnych wygląda możliwość sprzedaży działki rolnej? Jak wygląda procedura wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i leśnej?

Doliczenie pracy u rodziców w gospodarstwie rolnym do emerytury

Urodziłam się w roku 1959. W latach 1971–1978 mieszkałam z rodzicami, którzy posiadali gospodarstwo rolne. W latach 1975-1978 uczęszczałam do szkoły średniej oddalonej od domu ok. 7 km. Czy ten okres, kiedy mieszkałam z rodzicami w gospodarstwie rolnym, mogę wliczyć do stażu pracy na poczet emerytury nauczycielskiej?

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców

Jestem rolnikiem prowadzącym plantację owoców. Rozliczam się również z podatku VAT. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie KPiR oraz VAT, pracuję też na pełnym etacie. Planuję sprzedawać soki i dżemy produkowane z własnych owoców w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jednak obecnie dopiero przygotowujemy zaplecze produkcyjne. Czy jako rolnik mogę zlecić innej przetwórni przetworzenie owoców na soki i sprzedać jako własne w ramach rolniczego handlu detalicznego?

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Utwardziłem teren (4 x 150 m) mojej działki rolnej, następnie założyłem obrzeża. Wzdłuż takiego utwardzenia posadziłem drzewka owocowe. Czy wolno mi to było zrobić na cele rolnicze?

Podział środków z dzierżawy

Z byłym mężem jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości. Gospodarstwo od kilku lat jest oddane w dzierżawę. Wcześniej ustaliliśmy, że 1/3 środków z dzierżawy jest dla mnie, 3/4 dla byłego męża (biznes rodzinny). Sytuacja się jednak zmieniła i chcę równego podziału środków z dzierżawy. Za kilka dni mamy podpisywać nowe umowy u notariusza, były mąż nie zgodzi się na zmianę płatności po równej części, a ja nie chcę utrudniać dzierżawcy, bo bardzo mu zależy na czasie, nie powinnam tego blokować. Chcę założyć sprawę o podział majątku bez podziału gospodarstwa. Jeśli za kilka dni podpisze umowę dzierżawy na warunkach płatności na moją niekorzyść, a za miesiąc wniosę sprawę o podział majątku, jak to się będzie miało do tej umowy? Jak mogę dochodzić swojej połowy czynszu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »