Przekazanie gospodarstwa jako darowizna

Moja mama po śmierci swoich rodziców pozostała sama (wraz z rodzeństwem) na gospodarstwie rolnym. Rodzice mamy za swojego życia nie przekazali gospodarstwa żadnemu z dzieci. Mama kontynuowała prowadzenie gospodarstwa, opłacała podatek rolny i KRUS. Po pewnym czasie rodzeństwo mamy zaczęło dochodzić drogą sądową części spadku, który należał się im po rodzicach. Postępowanie sądowe zatrzymało się na tym, że mama jest tak jakby właścicielką gospodarstwa z tym, że wyszczególnione jest ile musi spłacić każdemu z rodzeństwa. Postępowanie odbyło się już dawno temu i dlatego naszą wątpliwość budzi to, czy mama musi dalej spłacać rodzeństwu jakąś część? Mama chciałaby mi przekazać gospodarstwo jako darowizna, ale nie jest pewna, czy to ona faktycznie jest właścicielką całego gospodarstwa.

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?

Sześć lat temu tata dostał decyzję przyznania emerytury z KRUS-u, przeszedł na nią w wieku 60 lat. Okres, przez jaki płacił składki KRUS, to 25 lat, teraz ma 67 lat i dostał decyzję z ZUS-u o przyznaniu emerytury. W tym okresie 25-letnim, w którym odprowadzał składki KRUS, około 7 lat był zatrudniony w firmie na 0,5 etatu i były odprowadzane składki także do ZUS-u. Nie wiedział, że nie można być jednocześnie ubezpieczonym w KRUS-ie i ZUS-ie, że taką sytuację trzeba zgłaszać. Co w związku z zaistniałą sytuacją: czy KRUS może może zawiesić emeryturę i zażądać zwrotu wypłacanej emerytury i odsetek? Co w takiej sytuacji robić, czy już udać się do KRUS-u i ją zawiesić, zanim przyślą decyzję? KRUS przysłał pismo, żeby dostarczyć świadectwa pracy z tego okresu zatrudnienia, w którym były odprowadzane także składki do ZUS-u. Czy można wybrać np. wyższą emeryturę z KRUS-u, a z emerytury z ZUS-u zrezygnować?

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Jestem ubezpieczona w KRUS. Jaki dokument muszę dostarczyć do KRUS-u, aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli pracuję w Anglii? Mam na myśli opiekę w przychodni (przewlekła choroba) czy szpital.

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Nie jestem rolnikiem i nie mam nic wspólnego z rolnictwem. Mój ojciec natomiast jest rolnikiem od 12 lat, mieszka w danej gminie od urodzenia i posiada działkę rolną o powierzchni 1 ha. Czy mam możliwość wybudowania domu na tej działce, jeśli zostanie ona na mnie już przepisana? Czy trzeba będzie ją odrolnić? A może lepiej, by budowa była na tatę, a później działkę z domem przepisałby na mnie?

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Jestem zarejestrowana jako domownik w gospodarstwie moich rodziców i opłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tego tytułu w KRUS-ie. Mam doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego i od niedawna myślę o spróbowaniu nauczania on-line. Nie wiem, czy okaże się to czymś dla mnie, więc na początek chcę zacząć od pracy poprzez platformę zagranicznej agencji językowej. Miesięczne wypłaty w zależność od przeprowadzonej liczy godzin będę otrzymywać w dolarach na konto PayPal. Chcę traktować to jako pracę dodatkową i prawdopodobnie prowadzić nie więcej niż 10 lekcji on-line tygodniowo. Od strony formalnej będę podpisywać z agencją jedynie umowę o współpracę. Zupełnie nie wiem, jak powinny wyglądać formalności po mojej stronie, czy mogę pozostać płatnikiem składek w KRUS-ie, czy muszę rejestrować własną działalność i jak się z tych dochodów rozliczyć? Próbuję zorientować się w temacie, zanim podejmę współpracę, bo obawiam się, czy taka dodatkowa praca w niewielkim wymiarze godzin będzie opłacalna, biorąc pod uwagę konieczność wszelkich rozliczeń i opłat. Jestem zupełnie nowa w tym temacie i nie wiem kompletnie, jak ugryźć kwestię formalności.

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Moja mama zmarła 2 maja. Czy należ się jeszcze emerytura z KRUS-u, który wypłacał ją zawsze 10. każdego miesiąca? A co by było, gdyby zmarła 30.04?

Zniesienie współwłasności działki rolnej

Poszukuję porady prawnej dotyczącej zniesienia współwłasności działki rolnej o powierzchni trochę ponad hektar z zabudową jednorodzinną (siedliskiem). Nieruchomość podzielona jest między moją mamę a jej siostrzenicę od ok. 1994 r. Obie zameldowane są poza gminą, w której obrębie znajduje się działka. Docelowo mama chce przekazać działkę w drodze darowizny mnie. Ja chcę spłacić część mojej siostry ciotecznej moim mieszkaniem. Jaką drogę obrać i jak wygląda sprawa opodatkowania?

Przepisanie domu na jedno z dzieci i dalsze prowadzenie gospodarstwa przez rodziców

Mój problem dotyczy przepisania domu na jedno z dzieci, czyli na mnie. Mój ojciec prowadzi gospodarstwo rolne. Posiada dom, którego połowa to pomieszczenie gospodarcze. Mam starsze rodzeństwo, nie posiadam wykształcenia rolniczego, ale jako jedyna mieszkam z rodzicami w domu. Rodzice nie wiedzą, czy mogą przepisać mi tylko dom z budynkami w zagrodzie i nadal prowadzić gospodarstwo z dożywotnim ich zamieszkaniu w nim. Chciałabym uniknąć w przyszłości spłacania mojego rodzeństwa. Mam jeszcze inny pomysł – czy można przekształcić pomieszczenie gospodarcze w mieszkalne? W takim przypadku rodzice mogliby przepisać mi połowę domu.

Rezygnacja z ubezpieczenia w KRUS-ie i odzyskanie wpłaconych pieniędzy

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, ponieważ pracuję za granicą. Czy jest możliwość odzyskania pieniędzy, które dotychczas wpłacałam?

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziadek ze strony taty w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wstąpił do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jego wkład to 2 hektary ziemi ornej. Obecnie przeprowadzamy sprawę spadkową po dziadku w celu odzyskania ziemi. Na chwilę obecną mój tata, który zmarł w 1999 roku, sądownie został uznany spadkobiercą po swoich rodzicach. Wielkość udziału przypadająca na niego to 300m 2.Teraz ja z bratem chcemy przeprowadzić spadek po tacie, ale sąd żąda wykazania się uprawnieniami rolniczymi. Brat je posiada, ja nie. Czy wykazanie się uprawnieniami w moim przypadku jest konieczne, biorąc po uwagę ilość przypadającej na tatę ziemi? Czy ewentualnie mogę scedować swoje prawo do dziedziczenia na syna, który w 1999 roku był małoletni? Ziemia. o której zwrot się staramy. leży w obrębie dużego miasta wojewódzkiego, a RSP nadal istnieje.

Rejestracja umowy dzierżawy w KRUS-ie

Rodzice wydzierżawili pole celem orzynania renty dla mamy z uwagi na stan zdrowia. U mowa zawarta była na 10 lat. Termin mijał 12 marca br., więc kolejną umowę z tym samym dzierżawcą zawarto 3 maja–- zarejestrowano ją w urzędzie gminy i oddano do KRUS-u. KRUS Katowice w dnia 13 marca stwierdził, że sprawa nie jest zarejestrowana w starostwie powiatowym, o czym nikt wcześniej nie poinformował, a wniosek został na miejscu oddania uznany za kompletny. Czemu muszę tę kolejną umowę rejestrować w UG i starostwie?

Równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Po śmierci ojca otrzymałem gospodarstwo i od tamtej pory opłacałem składki w KRUS-ie. Chodziło mi o to, żebym miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą jest niezgodne z przepisami. Co powinienem zrobić?

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem

Jestem rolnikiem, w tym vatowcem. Zamierzam wydzierżawić część mojego gospodarstwa. Dzierżawca chce tam prowadzić działalność gospodarczą (niezwiązaną z rolnictwem). Czy będę musiał płacić podatki od dzierżawy? Dochód to będzie ok. 8 tys. zł netto.

Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?

Jestem właścicielką działki tzw. zagrodowej o powierzchni 80 arów. Jej część (45 arów) to działka budowlana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na budownictwo jednorodzinne, a pozostała część jest rolna. Na części budowlanej stoi dom. Czy nieruchomość mogę sprzedać w całości osobie nie będącej rolnikiem? Jeśli nie, czy po podziale tej działki na mniejsze mogę sprzedać nie-rolnikowi? Co o sprzedaży takich „mieszanych” nieruchomości nie-rolnikom mówią przepisy?

Sprzedaż zalesionej działki rolnej

Od 15 lat posiadam działkę rolną. Na działce rósł już 7-letni las iglasty, w chwili obecnej drzewa mają około 22 lata, jednak działka w dokumentach nadal figuruje jako rolna. Powierzchnia to 3800 m2. Nie jestem rolnikiem (prowadzę DG). Chciałbym działkę sprzedać mojemu znajomemu. Posiada on 10 hektarów gruntów rolnych, dawniej był zarejestrowany jako rolnik (obecnie nie). Czy możliwa jest taka sprzedaż zalesionej działki rolnej? Czy nabywca mógłby potem ją też sprzedać?

Otrzymywanie dotacji po zmarłym rolniku

Mój tata – rolnik zmarł. Był płatnikiem składek na KRUS, miał gospodarstwo 7 ha. Dostawał dotacje unijne do upraw. Mama nie jest rolnikiem, płaci ZUS. Po otrzymaniu spadku chciałaby nadal dostawać dofinansowanie. Czy to możliwe? Mama może przepisać ziemię na mnie (nie płacę żadnych składek, nie pracuję w Polsce) lub wydzierżawić je jakiemuś rolnikowi.

Wyłączenie działki leśnej pod drogę

Jestem jednym z 5 właścicieli działki, która w planach zagospodarowania przestrzennego stanowić ma drogę dojazdową do 7 innych działek przeznaczonych na sprzedaż. Działka ta na razie jest działką leśną i aby mogła stać się drogą, musimy wyłączyć ją z produkcji leśnej. Złożyliśmy wniosek (wszyscy współwłaściciele), natomiast okazało się, że nie wszyscy są przygotowani finansowo na pokrycie kosztów tego wyłączenia. Zależy mi na tym, żeby wyłączyć z produkcji leśnej chociaż część działki (przeznaczonej na drogę dojazdową do 4 działek), bo bez tego nie sprzedamy żadnej działki. Umówiliśmy się ze współwłaścicielami, że ja wraz z dwiema osobami pokryjemy teraz koszt wyłączenia 4/7 powierzchni działki w całości, natomiast koszt wyłączenia pozostałych 3/7 pokryją pozostałe 2 osoby w terminie późniejszym. Chcielibyśmy podpisać jakąś umowę, która zabezpieczałaby mnie i 2 osoby pokrywające koszty teraz, aby w momencie wyłączania pozostałej części działki z produkcji leśnej nie byliśmy obciążani kosztami wyłączenia, tylko te osoby, które obecnie nie wniosą opłat. Nie wiem, na ile zrozumiałe jest moje pytanie ,ale podsumowując - ja plus 2 osoby płacimy teraz za koszt wyłączenia części działki przypadający na wszystkich właścicieli, a potem przy wyłączaniu pozostałej części działki płaci pozostałych 2 właścicieli. Lasy (dyrekcja), wydając decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej w momencie, kiedy ktoś nie uiści opłaty, otrzymują nakaz egzekucyjny – nie chcę być ścigana przez komornika, jeśli ktoś nie uiści mojego udziału w przyszłości. Czy mogę się jakoś skutecznie przed tym zabezpieczyć?

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Mój dziadek Władysław od 1975 roku uprawiał ziemię w imieniu właściciela (swojego brata), który zmarł w grudniu 1979. Od 1980 płacił podatki do gminy. Od początku lat 80. pomagał mu syn, mój ojciec. Ziemię uprawiali we dwóch, a od roku 2005 sam, gdyż Władysław podupadł na zdrowiu. Władysław zmarł w 2009. Oprócz mojego ojca miał też córkę. W tym roku ojciec złożył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Wnioskodawcą jest mój ojciec. Sędzia prowadząca sprawę twierdzi, że należy przeformułować wniosek i powinno być więcej właścicieli. Prosi o podanie daty początkowej, od kiedy Władysław był właścicielem ziemi i od kiedy syn był (czuł się) właścicielem. Czy jeżeli zgodnie z zeznaniami świadków przyjmiemy za początek dla Władysława 1975 rok, a koniec użytkowania 2009 – data śmierci, to we wniosku powinien być Władysław i jego dzieci jako spadkobiercy (Władysław miałby wtedy wymagane 30 lat)? Czy lepiej podać datę początku płacenia podatków (1980 r.) i wtedy w dniu śmierci Władysław nie był właścicielem przez 30 lat, ale syn w dalszym ciągu uprawiał ziemię (do dnia dzisiejszego)? Kto wtedy powinien być uwzględniony we wniosku? Co z córką Władysława, czy można ją pominąć, czy trzeba uwzględnić?

Posiadanie samoistne działek - jak stać się ich właścicielem?

Moja babcia zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest w posiadaniu 3 działek (grunty orne i las) i jest to władanie na zasadach posiadania samoistnego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie, aby stała się ich właścicielem? Poprzednim właścicielem nieruchomości był ojciec babci (nie żyje) – był rolnikiem i uprawiał je do swojej śmierci. Około roku 1961 przekazał je babci, nie ma na to żadnego dokumentu potwierdzającego (aktu własności). W związku z tym, iż babcia przeprowadziła się w inny rejon, działkami tymi zajmowała się dalsza rodzina i tak jest do dnia dzisiejszego. Obecnie z rodzeństwa babci żyje tylko siostra, która nie jest w stanie potwierdzić przed sądem tego przebiegu zdarzeń ze względu na stan zdrowia. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie uwłaszczeniowe, jakie argumenty przytoczyć, jak sąd się może zapatrywać na taki stan faktyczny? Jednocześnie chciałabym zaznaczyć że, babcia ze względu na swój wiek nie pamięta okoliczności przekazania jej tych gruntów oraz nie ma świadków na to.

Wieloletnia dzierżawa, dziedziczenie, zasiedzenie gospodarstwa rolnego

Na nieruchomości rolnej o pow. 1, 74 ha stoi budynek mieszkalny i obora. Właścicielka wydzierżawiła swojej córce 1 ha tej nieruchomości na okres 10 lat, co potwierdza notarialna umowa dzierżawy z 1984 r. Do swojej śmierci w 1990 r. właścicielka zamieszkiwała we wspomnianym budynku. Po jej śmierci zamieszkał tam jej wnuk – zgodnie z ustną wolą zmarłej, i mieszka do dzisiaj. Ów wnuk to syn córki właścicielki, czyli wspomnianej dzierżawczyni. W 2011 r. jego matka zmarła. Czy w tej sytuacji jest szansa na nabycie przez wnuka budynku mieszkalnego z oborą przez zasiedzenie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »