Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie

W zeszłym roku w maju ukończyłem szkołę średnią i rozpocząłem studia. Studia rzuciłem po pierwszym miesiącu i od tego czasu (listopad 2018) pracowałem i mieszkałem w gospodarstwie rolnym rodziców. Kilka dni temu poszedłem do lekarza i okazało się, że nie jestem ubezpieczony, gdyż ojciec zapomniał zgłosić mnie w KRUS-ie. Czy mogę teraz w jakiś sposób uregulować wstecz składki w KRUS jako domownik, żeby ten rok liczył mi się jako rok pracy? Dowiedziałem się, że w tym miesiącu jest możliwość skorzystania z dofinansowania z UE na otwarcie działalności, pod warunkiem, że przez ostatni rok byłem na KRUS-ie. Faktycznie pracowałem w gospodarstwie, tylko przez niedopilnowanie sprawy nie byłem ubezpieczony.

Jak nie wypaść z KRUS-u prowadząc działalność pozarolniczą?

Jestem rolnikiem w pełni objętym ubezpieczeniem KRUS, ale dodatkowo prowadzę działalność pozarolniczą polegającą na wynajmie turystom kawalerki w nadmorskim kurorcie. Jest to wynajem tzw. krótkotrwały, od którego odprowadzam podatek na zasadach ogólnych i jak do tej pory nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego z tytułu prowadzenia tejże działalności pozarolniczej. Pragnę pozostać w KRUS, ale apartament zaczął cieszyć się większym zainteresowaniem i istnieje obawa, że w niedalekiej przyszłości zostanie przekroczona ww. kwota graniczna, a co za tym idzie, „wpadnę” w ZUS. Czy istnieje zatem jakiś sposób, by tego uniknąć? Czy np. mogę zamknąć swoją pozarolniczą działalność, a następnie w jakiś sposób nieodpłatnie udostępnić swoją kawalerkę córce we władanie? Ona wówczas, wykorzystując tę kawalerkę w taki sam sposób jak ja, zarejestrowałaby na siebie działalność gospodarczą i rozliczała się z fiskusem. Dodam, że córka wciąż się uczy w systemie stacjonarnym, więc nasuwa się pytanie, co w takim przypadku z ZUS-em?

Rolnik prowadzący działalność artystyczną

Jestem ubezpieczony w KRUS-ie od 2015 roku po zakupie gospodarstwa. Posiadam ponad 40 ha i prowadzę cały czas działalność rolniczą. Ponadto zajmuje się pisaniem piosenek i gram koncerty (zawsze były to umowy o dzieło+ tantiemy z radia). W przyszłym roku planuje wydanie płyty i do tego potrzebuję założyć działalność gospodarczą. Czy moje artystyczne działalności (występowanie na żywo) i założenie firmy, która będzie działała na zasadzie wydawnictwa i organizatora koncertów, mogą w jakiś sposób wykluczyć mnie z ubezpieczenia w KRUS-ie? Tego chciałbym uniknąć i szukam takiego rozwiązania, aby pozostać ubezpieczonym w KRUS-ie i wykonywać działalność twórczą i artystyczną oraz prowadzić przy tym firmę wydawniczą.

Spłata rodzeństwa po przejęciu gospodarstwa rolnego

Mam pytanie dotyczące spłaty rodzeństwa po przejęciu gospodarstwa rolnego przez naszego brata. Ojciec przepisał mu 8 lat temu całe gospodarstwo w zamian za rentę strukturalną. Ja, córka, niestety nic nie otrzymałam od rodziców, a brat nie chce mnie spłacić. Czy ja i pozostałe rodzeństwo mamy szansę na uzyskanie od brata zachowku? A czy żyjący jeszcze rodzice mogą spisać testament, w którym zmuszą syna do spłaty pozostałego rodzeństwa?

Wynajem pokoi na wsi a karta podatkowa

Otrzymuję wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także uzyskuję przychód z tytułu umów najmu mieszkań (należących do mnie i męża), od którego odprowadzam podatek zryczałtowany 8,5%. Wraz z mężem jesteśmy także właścicielami gospodarstwa rolnego w obszarze wiejskim, w którym znajduje się dom mieszkalny. W obiekcie tym chcę prowadzić usługi turystyczne polegające na najmie całego domu wraz z 5 pokojami i salonem z kuchnią. Zastanawiam się nad wyborem formy opodatkowania. Najbardziej odpowiednią dla mnie wydaje się być karta podatkowa (docelowo pokoi będzie o jeden więcej). Czy w przedstawionej sytuacji jest możliwa taka forma opodatkowania?

Nowy posiadacz gospodarstwa rolnego a zasiedzenie działek na których stoi dom i budynki gospodarcze

Jestem właścicielem kilku hektarów gruntu rolnego. Na jednej z działek jest dom z budynkami gospodarczymi. Nie jestem właścicielem całej działki. Mieszkam w tym domu i gospodaruję od 27 lat. Wcześniej mieszkali tu moi rodzice i następnie przekazali mi te działki w formie aktu notarialnego. Uzyskałem już wiek emerytalny i chciałabym wszystkie te grunty, włącznie z działką, na której są budynki, przekazać jako darowiznę mojej córce. Co powinno być zawarte w akcie notarialnym, żeby córka przejęła te 27 lat zasiedzenia? Czy jeszcze są potrzebne jakieś inne działania w tym kierunku? Czy jest szansa, że córka jako nowy posiadacz gospodarstwa przejmie po mnie te 27 lat w złej wierze i ostatecznie sąd zatwierdzi zasiedzenie? Dom jest w jednej trzeciej na mojej działce, a pozostała część należy do osoby dawno temu zmarłej. Prawdopodobnie są spadkobiercy. Dopiero teraz się okazało, że część działki nie była formalnie własnością moich rodziców.

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych

Od momentu ukończenia 16 roku życia (1974 r.) do chwili rozpoczęcia studiów (1977 r.) pomagałem w wymiarze 4-5 godzin dziennie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego mojej babci, która mnie wychowywała. Dojeżdżałem do szkoły średniej oddalonej tylko o 7 km, dlatego praca w podanym wymiarze była możliwa, a w wakacje pracowałem w pełnym wymiarze. Posiadam oświadczenia świadków o mojej pracy w gospodarstwie rolnym babci. Obecnie jestem nauczycielem. Czy mogę wnioskować do pracodawcy o zaliczenie wspomnianej pracy w gospodarstwie do pracowniczego stażu pracy w kontekście nagrody jubileuszowej? Czy mogę także wnioskować do ZUS w momencie przejścia na emeryturę o zaliczenie tego okresu jako lat składkowych?

Pobyt za granicą a opłacanie składek KRUS w Polsce

Sześć lat temu otrzymałam od rodziców w formie darowizny gospodarstwo rolne (7 ha). Ziemia jest cały czas uprawiana, opłacany jest podatek rolny, pobierane są dofinansowania do gruntów z ARiMR. W momencie otrzymania darowizny przebywałam i pracowałam za granicą (umowa o pracę). Obecnie od roku nie pracuję, jednak nadal mieszkam z mężem za granicą. Czy w tej sytuacji powinnam opłacać KRUS w Polsce? Jak powinnam postąpić? W Polsce także mam dochód z wynajmu swojego mieszkania (opłacam ryczałt do US).

Zakup siedliska z domem i budynkami

Interesuje mnie zakup ziemi z siedliskiem. Jest to ziemia rola 2,98 ha, w tym jest siedlisko złożone z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych o łącznej powierzchni około 400 m2. Czy mogę zakupić taką ziemię, jeżeli nie, to jakie czynności musiałbym wykonać, by taką transakcję zawrzeć? Nie jestem rolnikiem, choć jestem zameldowany od 2014 roku u wujka, który prowadzi gospodarstwo rolne. Głównie zależy mi na budynkach do zamieszkania, choć z podstawową uprawą ziemi nie byłoby problemu, również we własnym zakresie. Zakup jest planowany z partnerką, z którą nie jestem prawnie związany, a która ma dwójkę dzieci.

Renta z KRUS-u po mężu

8 lat temu zmarł mój mąż. Był rolnikiem i opłacał KRUS. Ja byłam wtedy i nadal jestem czynna zawodowo, dzieci były już dorosłe. Poza zasiłkiem pogrzebowym nie dochodziliśmy żadnej renty rodzinnej. Czy można wystąpić do KRUS-u o zgromadzone tam składki?

Przeznaczenie dzierżawionych gruntów a prawo pierwokupu

Dzierżawię ponad trzy lata grunty od Agencji, dawniej ANR teraz KOWR. W razie gdyby KOWR zbywał te grunty, to przysługuje mi ustawowe prawo pierwokupu, ale w umowie dzierżawy mam wpisany punkt, że grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są albo zostaną przeznaczone na cele inne niż rolne, nie zostaną sprzedane dzierżawcy w ramach pierwszeństwa nabycia. Grunty te obecnie mają status gruntów rolnych, ale w studium przeznaczone na cele inne niż rolne. Czy przysługuje mi to ustawowe prawo pierwokupu, czy nie przysługuje? Czy takie zastrzeżenie w ogóle miała prawo ANR zrobić?

Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej

Chciałbym kupić ziemię rolną ok. 2 hektarów. Jestem emerytowanym farmaceutą. Czy mogę wykorzystać ten fakt przy wystąpieniu o zgodę? Czy działalność typu zielarstwo lub agroturystyka połączona z ekologicznymi uprawami na niedużą skalę jest dostateczną rękojmią należytego prowadzenia działalności rolniczej?

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę

Wydzierżawiam na 29 lat lub sprzedaję dwie działki rolne pod fotowoltaikę. Dzierżawca załatwia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i buduje instalację na części działek. Obmiarem powykonawczym określa obszar zabudowany instalacją (wydzierżawiony), od którego płaci czynsz oraz podatek od nieruchomości. 1. Czy ja (wydzierżawiający) płacę od nie zajętej powierzchni podatekrolny jak dotąd, czy komercyjny (gmina chyba przekwalifikuje całe działki?)? 2. Czy jako rolnik indywidualny płacę podatek dochodowy od corocznego czynszu? 3. Czy, jeśli zdecyduję sprzedać działki inwestorowi, zapłacę podatek dochodowy (jestem właścicielem ponad 5 lat)?

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

Moje pytanie dotyczy możliwości rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną. Rolnik ryczałtowy dokonał w sierpniu 2018 r. inwestycji polegającej na zakupie ciągnika rolniczego. We wrześniu postanowił, że korzystnym dla niego rozwiązaniem będzie rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i rejestracja do VAT w celu odliczenia podatku z dokonanej inwestycji. Zgłoszenie VAT-R zostało złożone do urzędu skarbowego w październiku 2018 r. e określeniem dnia rezygnacji na 31 października oraz okresem, za jaki zostanie złożona pierwsza deklaracja VAT-7 na październik 2018 r. Z uwagi na fakt, że zgłoszenie powinno być dokonane przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, urząd skarbowy dokonał rejestracji od 1 listopada 2018 r. Rolnik złożył jednak deklarację VAT-7 za październik, rozliczając w niej podatek VAT od zakupu ciągnika. Urząd skarbowy odmówił zwrotu podatku VAT, zauważając, że podatnik w październiku figurował jako podatnik VAT zwolniony (rolnik ryczałtowy). Wobec tego podatnik złożył aktualizację VAT-R ponownie, wskazując miesiąc rezygnacji ze zwolnienia z VAT jako październik, argumentując przy tym, że w tym miesiącu działał już jako podatnik VAT czynny oraz przytaczając stanowisko MF, z którego wynika, że rejestracja do VAT wstecz jest możliwa. Urząd skarbowy odmówił jednak rejestracji wstecz, argumentując, że rejestracja wstecz jest możliwa tylko w przypadku rozpoczęcia działalności, a nie w przypadku rezygnacji ze zwolnienia VAT. Czy w tym przypadku stanowisko urzędu jest prawidłowe?

Wydanie książki przez rolnika

Pan X który jest rolnikiem, napisał książkę o sobie. Ma zarejestrowane gospodarstwo warzywne (jest więc rolnikiem). Książka jest już wydrukowana. Część nakładu chciałby rozprowadzić przez księgarnię. Według jego wiedzy cena 1 egzemplarza musi być niższa niż koszt jego wydania. Czy księgarni może wystawić fakturę z gospodarstwa, czy jak inaczej udokumentować transakcję? Co z US?

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Jestem rolnikiem na pełnym KRUS-ie, posiadam działkę o pow. 1,55 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego to teren oznaczony jako MN oraz R. Chciałabym wybudować na tym terenie gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową, w której odbywałyby się przyjęcia okolicznościowe. Czy jest to możliwe na tym terenie? [dołączam m.p.z.p. wraz z mapą]

Przekazanie gospodarstwa jako darowizna

Moja mama po śmierci swoich rodziców pozostała sama (wraz z rodzeństwem) na gospodarstwie rolnym. Rodzice mamy za swojego życia nie przekazali gospodarstwa żadnemu z dzieci. Mama kontynuowała prowadzenie gospodarstwa, opłacała podatek rolny i KRUS. Po pewnym czasie rodzeństwo mamy zaczęło dochodzić drogą sądową części spadku, który należał się im po rodzicach. Postępowanie sądowe zatrzymało się na tym, że mama jest tak jakby właścicielką gospodarstwa z tym, że wyszczególnione jest ile musi spłacić każdemu z rodzeństwa. Postępowanie odbyło się już dawno temu i dlatego naszą wątpliwość budzi to, czy mama musi dalej spłacać rodzeństwu jakąś część? Mama chciałaby mi przekazać gospodarstwo jako darowizna, ale nie jest pewna, czy to ona faktycznie jest właścicielką całego gospodarstwa.

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?

Sześć lat temu tata dostał decyzję przyznania emerytury z KRUS-u, przeszedł na nią w wieku 60 lat. Okres, przez jaki płacił składki KRUS, to 25 lat, teraz ma 67 lat i dostał decyzję z ZUS-u o przyznaniu emerytury. W tym okresie 25-letnim, w którym odprowadzał składki KRUS, około 7 lat był zatrudniony w firmie na 0,5 etatu i były odprowadzane składki także do ZUS-u. Nie wiedział, że nie można być jednocześnie ubezpieczonym w KRUS-ie i ZUS-ie, że taką sytuację trzeba zgłaszać. Co w związku z zaistniałą sytuacją: czy KRUS może może zawiesić emeryturę i zażądać zwrotu wypłacanej emerytury i odsetek? Co w takiej sytuacji robić, czy już udać się do KRUS-u i ją zawiesić, zanim przyślą decyzję? KRUS przysłał pismo, żeby dostarczyć świadectwa pracy z tego okresu zatrudnienia, w którym były odprowadzane także składki do ZUS-u. Czy można wybrać np. wyższą emeryturę z KRUS-u, a z emerytury z ZUS-u zrezygnować?

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Jestem ubezpieczona w KRUS. Jaki dokument muszę dostarczyć do KRUS-u, aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli pracuję w Anglii? Mam na myśli opiekę w przychodni (przewlekła choroba) czy szpital.

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Nie jestem rolnikiem i nie mam nic wspólnego z rolnictwem. Mój ojciec natomiast jest rolnikiem od 12 lat, mieszka w danej gminie od urodzenia i posiada działkę rolną o powierzchni 1 ha. Czy mam możliwość wybudowania domu na tej działce, jeśli zostanie ona na mnie już przepisana? Czy trzeba będzie ją odrolnić? A może lepiej, by budowa była na tatę, a później działkę z domem przepisałby na mnie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »