Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziadek ze strony taty w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wstąpił do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jego wkład to 2 hektary ziemi ornej. Obecnie przeprowadzamy sprawę spadkową po dziadku w celu odzyskania ziemi. Na chwilę obecną mój tata, który zmarł w 1999 roku, sądownie został uznany spadkobiercą po swoich rodzicach. Wielkość udziału przypadająca na niego to 300m 2.Teraz ja z bratem chcemy przeprowadzić spadek po tacie, ale sąd żąda wykazania się uprawnieniami rolniczymi. Brat je posiada, ja nie. Czy wykazanie się uprawnieniami w moim przypadku jest konieczne, biorąc po uwagę ilość przypadającej na tatę ziemi? Czy ewentualnie mogę scedować swoje prawo do dziedziczenia na syna, który w 1999 roku był małoletni? Ziemia. o której zwrot się staramy. leży w obrębie dużego miasta wojewódzkiego, a RSP nadal istnieje.

Rejestracja umowy dzierżawy w KRUS-ie

Rodzice wydzierżawili pole celem orzynania renty dla mamy z uwagi na stan zdrowia. U mowa zawarta była na 10 lat. Termin mijał 12 marca br., więc kolejną umowę z tym samym dzierżawcą zawarto 3 maja–- zarejestrowano ją w urzędzie gminy i oddano do KRUS-u. KRUS Katowice w dnia 13 marca stwierdził, że sprawa nie jest zarejestrowana w starostwie powiatowym, o czym nikt wcześniej nie poinformował, a wniosek został na miejscu oddania uznany za kompletny. Czemu muszę tę kolejną umowę rejestrować w UG i starostwie?

Równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Po śmierci ojca otrzymałem gospodarstwo i od tamtej pory opłacałem składki w KRUS-ie. Chodziło mi o to, żebym miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą jest niezgodne z przepisami. Co powinienem zrobić?

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem

Jestem rolnikiem, w tym vatowcem. Zamierzam wydzierżawić część mojego gospodarstwa. Dzierżawca chce tam prowadzić działalność gospodarczą (niezwiązaną z rolnictwem). Czy będę musiał płacić podatki od dzierżawy? Dochód to będzie ok. 8 tys. zł netto.

Działka zagrodowa z domem, czy można sprzedać nie rolnikowi?

Jestem właścicielką działki tzw. zagrodowej o powierzchni 80 arów. Jej część (45 arów) to działka budowlana, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na budownictwo jednorodzinne, a pozostała część jest rolna. Na części budowlanej stoi dom. Czy nieruchomość mogę sprzedać w całości osobie nie będącej rolnikiem? Jeśli nie, czy po podziale tej działki na mniejsze mogę sprzedać nie-rolnikowi? Co o sprzedaży takich „mieszanych” nieruchomości nie-rolnikom mówią przepisy?

Sprzedaż zalesionej działki rolnej

Od 15 lat posiadam działkę rolną. Na działce rósł już 7-letni las iglasty, w chwili obecnej drzewa mają około 22 lata, jednak działka w dokumentach nadal figuruje jako rolna. Powierzchnia to 3800 m2. Nie jestem rolnikiem (prowadzę DG). Chciałbym działkę sprzedać mojemu znajomemu. Posiada on 10 hektarów gruntów rolnych, dawniej był zarejestrowany jako rolnik (obecnie nie). Czy możliwa jest taka sprzedaż zalesionej działki rolnej? Czy nabywca mógłby potem ją też sprzedać?

Otrzymywanie dotacji po zmarłym rolniku

Mój tata – rolnik zmarł. Był płatnikiem składek na KRUS, miał gospodarstwo 7 ha. Dostawał dotacje unijne do upraw. Mama nie jest rolnikiem, płaci ZUS. Po otrzymaniu spadku chciałaby nadal dostawać dofinansowanie. Czy to możliwe? Mama może przepisać ziemię na mnie (nie płacę żadnych składek, nie pracuję w Polsce) lub wydzierżawić je jakiemuś rolnikowi.

Wyłączenie działki leśnej pod drogę

Jestem jednym z 5 właścicieli działki, która w planach zagospodarowania przestrzennego stanowić ma drogę dojazdową do 7 innych działek przeznaczonych na sprzedaż. Działka ta na razie jest działką leśną i aby mogła stać się drogą, musimy wyłączyć ją z produkcji leśnej. Złożyliśmy wniosek (wszyscy współwłaściciele), natomiast okazało się, że nie wszyscy są przygotowani finansowo na pokrycie kosztów tego wyłączenia. Zależy mi na tym, żeby wyłączyć z produkcji leśnej chociaż część działki (przeznaczonej na drogę dojazdową do 4 działek), bo bez tego nie sprzedamy żadnej działki. Umówiliśmy się ze współwłaścicielami, że ja wraz z dwiema osobami pokryjemy teraz koszt wyłączenia 4/7 powierzchni działki w całości, natomiast koszt wyłączenia pozostałych 3/7 pokryją pozostałe 2 osoby w terminie późniejszym. Chcielibyśmy podpisać jakąś umowę, która zabezpieczałaby mnie i 2 osoby pokrywające koszty teraz, aby w momencie wyłączania pozostałej części działki z produkcji leśnej nie byliśmy obciążani kosztami wyłączenia, tylko te osoby, które obecnie nie wniosą opłat. Nie wiem, na ile zrozumiałe jest moje pytanie ,ale podsumowując - ja plus 2 osoby płacimy teraz za koszt wyłączenia części działki przypadający na wszystkich właścicieli, a potem przy wyłączaniu pozostałej części działki płaci pozostałych 2 właścicieli. Lasy (dyrekcja), wydając decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej w momencie, kiedy ktoś nie uiści opłaty, otrzymują nakaz egzekucyjny – nie chcę być ścigana przez komornika, jeśli ktoś nie uiści mojego udziału w przyszłości. Czy mogę się jakoś skutecznie przed tym zabezpieczyć?

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Mój dziadek Władysław od 1975 roku uprawiał ziemię w imieniu właściciela (swojego brata), który zmarł w grudniu 1979. Od 1980 płacił podatki do gminy. Od początku lat 80. pomagał mu syn, mój ojciec. Ziemię uprawiali we dwóch, a od roku 2005 sam, gdyż Władysław podupadł na zdrowiu. Władysław zmarł w 2009. Oprócz mojego ojca miał też córkę. W tym roku ojciec złożył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Wnioskodawcą jest mój ojciec. Sędzia prowadząca sprawę twierdzi, że należy przeformułować wniosek i powinno być więcej właścicieli. Prosi o podanie daty początkowej, od kiedy Władysław był właścicielem ziemi i od kiedy syn był (czuł się) właścicielem. Czy jeżeli zgodnie z zeznaniami świadków przyjmiemy za początek dla Władysława 1975 rok, a koniec użytkowania 2009 – data śmierci, to we wniosku powinien być Władysław i jego dzieci jako spadkobiercy (Władysław miałby wtedy wymagane 30 lat)? Czy lepiej podać datę początku płacenia podatków (1980 r.) i wtedy w dniu śmierci Władysław nie był właścicielem przez 30 lat, ale syn w dalszym ciągu uprawiał ziemię (do dnia dzisiejszego)? Kto wtedy powinien być uwzględniony we wniosku? Co z córką Władysława, czy można ją pominąć, czy trzeba uwzględnić?

Posiadanie samoistne działek - jak stać się ich właścicielem?

Moja babcia zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest w posiadaniu 3 działek (grunty orne i las) i jest to władanie na zasadach posiadania samoistnego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie, aby stała się ich właścicielem? Poprzednim właścicielem nieruchomości był ojciec babci (nie żyje) – był rolnikiem i uprawiał je do swojej śmierci. Około roku 1961 przekazał je babci, nie ma na to żadnego dokumentu potwierdzającego (aktu własności). W związku z tym, iż babcia przeprowadziła się w inny rejon, działkami tymi zajmowała się dalsza rodzina i tak jest do dnia dzisiejszego. Obecnie z rodzeństwa babci żyje tylko siostra, która nie jest w stanie potwierdzić przed sądem tego przebiegu zdarzeń ze względu na stan zdrowia. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie uwłaszczeniowe, jakie argumenty przytoczyć, jak sąd się może zapatrywać na taki stan faktyczny? Jednocześnie chciałabym zaznaczyć że, babcia ze względu na swój wiek nie pamięta okoliczności przekazania jej tych gruntów oraz nie ma świadków na to.

Wieloletnia dzierżawa, dziedziczenie, zasiedzenie gospodarstwa rolnego

Na nieruchomości rolnej o pow. 1, 74 ha stoi budynek mieszkalny i obora. Właścicielka wydzierżawiła swojej córce 1 ha tej nieruchomości na okres 10 lat, co potwierdza notarialna umowa dzierżawy z 1984 r. Do swojej śmierci w 1990 r. właścicielka zamieszkiwała we wspomnianym budynku. Po jej śmierci zamieszkał tam jej wnuk – zgodnie z ustną wolą zmarłej, i mieszka do dzisiaj. Ów wnuk to syn córki właścicielki, czyli wspomnianej dzierżawczyni. W 2011 r. jego matka zmarła. Czy w tej sytuacji jest szansa na nabycie przez wnuka budynku mieszkalnego z oborą przez zasiedzenie?

Wspólne prowadzenie gospodarstwa i przejście na emeryturę

Moja mama niedługo kończy 60 lat, w związku z uzyskaniem prawa emerytalnego starać się będzie o emeryturę z KRUS-u (28 lat składkowych) oraz z ZUS-u (15 lat składkowych oraz macierzyński). W KRUS-ie otrzymała informację, że powinna wydzierżawić pole na 10 lat (np. mnie jako synowi), aby otrzymać pełną emeryturę, w przeciwnym razie otrzyma tylko cześć emerytury. Gospodarstwo rolne rodzice prowadzą wspólnie (ojciec ma 63 lata) również opłaca KRUS od 17 lat, wcześniej pobierał rentę chorobową 22 lata, przed czym 4,5 roku pracował jako górnik). Podobno jeżeli gospodarstwo rolne prowadzone jest wspólnie, nie ma obowiązku sprzedaży, najmu lub dzierżawy gospodarstwa (gospodarstwo 2,5ha). Jeżeli tak nie jest, to na jakiej podstawie ojciec ma opłacać składki w KRUS przez kolejne 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, dzierżawiąc pole? Kiedy trzeba złożyć wnioski o emeryturę?

Mąż utrudnia uzyskanie emerytury rolniczej z KRUS

Prowadzę gospodarstwo rolne, mąż mój jest na rencie. Dostał wyrok w zawieszeniu za znęcanie się nade mną. Jestem razem z nim współwłaścicielką działki. Obecnie posiadam już uprawnienie do emerytury rolniczej z KRUS, ale nie mogę jej otrzymać, ponieważ on złośliwie nie wyraża zgody na przekazanie swojej części działki naszemu dziecku, abym mogła pobierać świadczenie. Czy istnieje możliwość, aby sąd przynaglił go do przekazania tej własności?

Czy ubezpieczenie w KRUS jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Od 1992 r. posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego. Osobiście ziemi nie uprawiam, oddana jest w dzierżawę. Nigdy nie płaciłam składki KRUS i nigdzie nie byłam ubezpieczona. Ile musiałabym zapłacić wraz z odsetkami, gdybym chciała się ubezpieczyć w KRUS? Jeżeli ziemię wydzierżawiłam, czy moje ubezpieczenie jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Nie jestem rolnikiem i chciałbym kupić działkę siedliskową o wielkości 1000 m2 (dla której wg MPZP dopuszczalna jest zabudowa zagrodowa). Chciałbym, żeby obecny właściciel (rolnik) wystąpił o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, rozpoczął budowę i następnie odsprzedał mi tę nieruchomość z rozpoczętą budową. Ja wtedy wystąpię do urzędu o przeniesienie pozwolenia na budowę domu na moją osobę. Czy taki „proces zakupu” w świetle obowiązującego prawa niesie ze sobą jakieś ryzyko?

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Przejęłam 5 lat temu gospodarstwo rolne po zmarłym bracie, on otrzymał je uprzednio w darowiźnie od rodziców. Część drogi dojazdowej do gospodarstwa przebiega przez skraj działki sąsiada, o czym nikt z nas do tej pory nie wiedział. Sąsiad nie jest chętny do uporządkowania tej sytuacji i mówi, że jakoś to będzie. Ja chciałabym jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o zasiedzenie drogi, bo od 60 lat moi rodzice, następnie mój nieżyjący brat i ja korzystaliśmy z tej drogi i łożyliśmy na jej utrzymanie: zakup kamienia, utwardzanie itp. Czy mogę skorzystać z prawa do zasiedzenie, pomimo że dopiero od 5 lat jestem właścicielką?

Przejście z ubezpieczenia ZUS na KRUS i uregulowanie zaległych składek

Wcześniej pracowałam i ubezpieczenie było w ZUS-ie, zwolniono mnie z pracy koniec sierpnia 2018 r., od września byłam na chorobowym z ZUS-u do lutego 2019 r. Od marca 2019 r. nie jestem ubezpieczona, a mogę ubezpieczyć się w KRUS-ie, gdyż posiadam ziemię ponad 1h (ustalono z KRUS-u), ale nie mogę uzyskać informacji, za jaki okres czasu będę musiała uregulować do KRUS-u zaległe składki. I w jakiej wysokości? Proszę o pomoc.

Emerytura z ZUS a ubieganie się o emeryturę rolniczą w KRUS

Mam już przyznaną emeryturę z ZUS-u od X 2017 roku, mogę też ubiegać się o emeryturę z KRUS-u (kres ubezpieczenia 22 lata + 3 lata pracy w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia). Żeby jednak wystąpić z wnioskiem o rolniczą emeryturę, muszę podjąć jakieś kroki i tu proszę o radę. Posiadam z mężem 80 ha ziemi we wspólnocie małżeńskiej, ponadto prowadzę dział specjalny produkcji rolnej oraz pracuję na umowę o pracę i jednoosobowo prowadzę działalność gospodarczą. Co muszę zrobić, żeby otrzymać pełną emeryturę rolniczą? Może darować ziemię mężowi, który też jest na emeryturze z ZUS-u, na umowie o pracę oraz prowadzi działalność gospodarczą ze wspólnikiem w spółce jawnej? Dział specjalny produkcji rolnej mogę przepisać na syna. Działalność gospodarczą muszę prowadzić jeszcze co najmniej 3 lata. Czy jest jakaś opcjonalna możliwość skorzystania z moich KRUS-owych składek?

Ubezpieczenie w KRUS, umowa zlecenie i zwolnienie chorobowe

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie od dwudziestu kilku lat. W lutym 2018 podjęłam pracę na umowę-zlecenie, były to 2 godziny dziennie. Zleceniodawca nie dawał mi żadnej umowy. Dostałam ją dopiero w czerwcu 2018 r., a później dostałam do końca roku 2018. W październiku 2018 r. wzięłam zwolnienie chorobowe. Zwolnienie było wystawione później do 04.01.2019. Czy zwolnienie mi przysługiwało, czy nie złamałam prawa?

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Mój narzeczony posiada ziemię i jest rolnikiem. Ja jestem bezrobotna i odbywam staż w urzędzie pracy. Czy po ślubie z rolnikiem będę musiała porzucić staż? Poza tym mam dziecko (ojciec nieznany). Czy zasiłki na nie po ślubie zostaną mi odebrane?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »