Śmierć rolnika a dopłaty

Śmierć rolnika a dopłaty

Dwa miesiące temu zmarł właściciel gospodarstwa, który otrzymywał dopłatę niezwiązaną do tytoniu. Jest kilku spadkobierców, którzy chcieliby napisać oświadczenie czy inny dokument, aby tę dopłatę brał jeden spadkobierca, konkretnie mama zmarłego (rencistka). Czy jest taka możliwość? W jakim czasie należy to zrobić? Do kogo należy się zwrócić o tę dopłatę?

Zakup gruntu rolnego na licytacji komorniczej przez nierolnika

Zakup gruntu rolnego na licytacji komorniczej przez nierolnika

Zamierzam nabyć w ramach licytacji komorniczej ziemię rolną o powierzchni 2 ha. Nie posiadam gospodarstwa rolnego ani statusu rolnika (brak wykształcenia rolniczego). Czy po nabyciu nieruchomości będę musiał założyć gospodarstwo rolne? Czy po zakupie nieruchomości (przed upływem 5 lat) będę mógł uzyskać warunki zabudowy na zakupioną działkę i zrealizować na niej przedsięwzięcie budowlane (nie planuję sprzedawać ani dzierżawić działki)?

Jak uzyskać status rolnika indywidualnego?

Jak uzyskać status rolnika indywidualnego?

Sprawa dotyczy uzyskania statusu rolnika. Pochodzę z rodziny rolniczej. Rodzice posiadali około 10 ha pola. Ja jako syn chciałbym skorzystać z możliwości zostania rolnikiem indywidualnym. Status ten głównie jest dla mnie istotny dla łatwiejszego kupna ziemi inwestycyjnej. Posiadam wykształcenie wyższe nie rolnicze. Aktualnie mieszkam od 7 lat poza gminą, gdzie jest gospodarstwo. Pole zostało przepisane w tym roku na siostrę. Chciałbym poprosić o darowiznę od siostry. Czy jest możliwość otrzymania pola? Ile minimalnie powinienem mieć, aby ubiegać się o status rolnika? Jakie warunki musze jeszcze spełnić, aby otrzymać status rolnika?

Pozwolenie na budowę siedliska na działce rolnej

Pozwolenie na budowę siedliska na działce rolnej

Jak wygląda w świetle przepisów procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę siedliska na działce rolnej? Gospodarstwo, gdzie ma być pobudowane to siedlisko, ma powierzchnię przekraczającą średnią dla gminy? O ile wiem, w takim przypadku nie trzeba występować o warunki zabudowy, ale o pozwolenie na budowę. Proszę o wyjaśnienia.

Dwa domy na działce siedliskowej

Dwa domy na działce siedliskowej

Moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Ojciec zmarł. Mama, żeby dostać emeryturę, przepisała ziemię razem z budynkiem gospodarczym, który zostanie zalegalizowany, na mnie i brata. Czy, nie będąc rolnikami, mogliśmy otrzymać tę ziemię? Czy mój brat może wybudować dom koło naszego obecnie już postawionego przez moich rodziców na działce siedliskowej, w ten sposób że na działce siedliskowej byłyby pobudowane dwa domy? Czy możemy tak podzielić działkę siedliskowa, żeby mój brat miał swoją część, i ja? Jeżeli brat wybuduje swój dom obok mojego na działce siedliskowej, a będzie miał problemy finansowe, to czy bank będzie mógł również zabrać mój dom, gdyż będą stały na jednej działce? Czy da się to jakoś rozgraniczyć i zabezpieczyć? 

Procedura sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni do 0,3 ha, 1 ha i więcej

Procedura sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni do 0,3 ha, 1 ha i więcej

Jestem właścicielem 20 ha gruntów rolnych i emerytem z bardzo niską emeryturą. Zgłaszają się do mnie osoby zainteresowane kupnem ziemi o powierzchni od 0,30 ha do 1 ha i więcej. Wiem, że są trudności ze sprzedażą gruntów rolnych i że temat jest skomplikowany. Równocześnie sprzedaż części gruntów bardzo by polepszyłam moją sytuację materialną. Dlatego proszę o dokładne wyjaśnienie, jak są możliwości sprzedaży działki rolnej o powierzchni do 0,30 ha, 1 ha i więcej. Potencjalni kupcy są z poza mojej gminy i nie są rolnikami, choć niektórzy mają ziemię w innych rejonach kraju.

Uregulowanie własności gospodarstwa rolnego - zasiedzenie

Uregulowanie własności gospodarstwa rolnego - zasiedzenie

Władający gospodarstwem rolnym, która nie posiadała księgi wieczystej, opuścił kraj w 1930 r. Nie kontaktował się z rodziną i jego bliscy nie wiedzieli, czy żyje. W 1974 r. podczas reformy rolnej jego córka oświadcza w protokole, w obecności swojej matki, że gospodarstwo rolne jest spadkiem po ojcu, który wyjechał do Francji. Czy w takim stanie faktycznym można mówić o zasiedzeniu w dobrej wierze? Czy wydana w 1974 r. decyzja odmowna przerwała bieg zasiedzenia?

Spór rodzinny o nieruchomość na wsi - jak się zabezpieczyć przed zasiedzeniem?

Spór rodzinny o nieruchomość na wsi - jak się zabezpieczyć przed zasiedzeniem?

Mój tata jest właścicielem dwóch nieruchomości na wsi. Tato otrzymał te nieruchomości w darowiźnie od rodziców, ale wkrótce po tym wyprowadził się do miasta. Od kiedy zmarł dziadek, babcia nalega, aby tata oddał ziemię swojemu młodszemu bratu, który jest z nią na miejscu i pomaga jej w codziennych obowiązkach. Między moim tatą a jego mamą i bratem nie ma dobrych relacji, ciągle „walczą” o tę ziemię. Czy w tej sytuacji istniej ryzyko, że tato zostanie pozbawiony własności, gdy jego brat powołają się na zasiedzenie? Wuj ostatnio skarżył się, że musiał zrobić remonty, a tato się tym nie interesuje. Płacimy podatek od nieruchomości, ale okazało się, że babcia lub wuj zapłacili w zeszłym roku podatek, nawet nas o tym nie informując. Czy powinniśmy zwrócić im te pieniądze? Dodatkowo kilka razy telefonicznie tato z wujem rozmawiali o umowie dzierżawy, ale koniec końców nie zawarli jej na piśmie ani wprost poprzez telefon. Mimo to po kilku miesiącach wuj wysłał tacie pieniądze za dzierżawę. Czy zwrócić te pieniądze, czy umowa musi być spisana na piśmie? Czy przy dzierżawieniu ziemi nie grozi tacie zasiedzenie nieruchomości przez wujka? Jak zakończyć ten spór?

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

Spółka z o.o. prowadzi gospodarstwo rolne, uprawę zbóż i jest właścicielem ziemi. Wspólnicy postanowili o dzierżawie ziemi rolnej dla rolnika indywidualnego. Czy dzierżawa będzie zwolniona z podatku CIT na koniec roku? Dzierżawa zwolniona jest z podatku VAT.

Zawieszenie emerytury z KRUS-u po śmierci męża prowadzącego gospodarstwo rolne

Zawieszenie emerytury z KRUS-u po śmierci męża prowadzącego gospodarstwo rolne

Zmarł mój tata, który prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 25 ha. Obecnie siostra przejęła prowadzenie gospodarstwa (otrzymała nowy nr dostawcy mleka i nowy nr gospodarstwa). Mama od 2 lat jest na emeryturze z ZUS-u i KRUS-u i jest współwłaścicielem 3,5 ha gruntów ornych. Czy to prawda, że do czasu zakończenia spraw spadkowych mama będzie miała zawieszoną emeryturę z KRUS-u? Jakie powinny być dalsze kroki, aby mama pobierała całą emeryturę, a siostra mogła prowadzić gospodarstwo?

Zakup niezabudowanej działki siedliskowej

Zakup niezabudowanej działki siedliskowej

Moja mama prowadzi od 20 lat działy specjalne produkcji rolnej – ogrodnictwo, w gminie A, tam też mieszkamy. Powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 3 ha. Ja od niespełna 5 lat jestem ubezpieczony w KRUS jako domownik rolnika. Chcemy kupić od rolnika niezabudowaną działkę siedliskową w sąsiednim powiecie, w innej gminie, która z naszą nie sąsiaduje. Właściciel posiada 3 działki obok siebie, na jednej z nich buduje dom córce, dlatego wszystkie 3 mają wydane warunki zabudowy. Czy wobec tego otrzymamy pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego dla mnie (póki co na moją mamę) na jednej z dostępnych działek, w gminie, w której nie zamieszkujemy?

Prowadzenie jazdy konnej rekreacyjnej w ramach gospodarstwa rolnego

Prowadzenie jazdy konnej rekreacyjnej w ramach gospodarstwa rolnego

Posiadam gospodarstwo rolne, które zajmuje się chowem i hodowlą koni. Ponadto prowadzę działalność gospodarczą, która zajmuję się treningiem sportowym koni. Chciałbym zbudować i otworzyć stajnię, w której odbywałyby się jazdy rekreacyjne. Czy mogę to zrobić w ramach gospodarstwa rolnego, np. agroturystyki, czy muszę w ramach działalności gospodarczej?

Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela

Zmiana klasyfikacji gruntów i budynków bez wiedzy właściciela

Czy gmina może zmienić klasyfikację mojej działki z nieużytków na drogę gminną bez mojej wiedzy? Dopiero teraz tę zmianę zauważyłam w piśmie o podatku rocznym. Widać, że zmiana klasyfikacji gruntów i budynków nastąpiła parę lat temu, a ja to przeoczyłam. Obawiam się, że gmina chce jakoś moją działkę przejąć, ponieważ aktualna droga, przy której znajduje się działka, ma ok. 4 metrów szerokości. Co powinnam w tej sytuacji zrobić?

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Podwyżka podatku od nieruchomości po zmianach w ewidencji gruntów i budynków

Otrzymałem nową decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ku mojemu zaskoczeniu jest to kwota kilkukrotnie wyższa od tej z poprzedniego roku. Z pism urzędowych dowiedziałem się, że dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków i na tej podstawie zmieniono wysokość mojego zobowiązania podatkowego. Czy urząd postąpił prawidłowo, naliczając tak wysokie podatki? Czy jest podstawa, aby się w jakiś sposób odwołać do tej niekorzystnej decyzji?

Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych

Naliczenie opłaty adiacenckiej po podziale gruntów rolnych

W ubiegłym roku przeprowadziłem podział moich gruntów rolnych, w wyniku którego powstały trzy mniejsze działki. Dwie z nich zapisałem w darowiźnie córce, a jedną przeznaczyłem pod własny dom. Gmina przeprowadziła postępowanie, w rezultacie stwierdzono, że wartość tych działek wzrosła i narzucono mi opłatę adiacencką w wynosi 12 tys. zł. Co mogę zrobić, aby znacząco zmniejszyć tę kwotę? Przecież realnie areał mi się zmniejszył, bo darowizna jest nieodpłatna. Czy da się tę opłatę adiacencką podważyć?

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

Żona prawomocnym wyrokiem sądu uzyskała zasiedzenie działki rolnej (w 1985 r.) i włączyła ją do swojego gospodarstwa rolnego. Urząd skarbowy domaga się ode mnie złożenia zeznania SD-3 i ujawnienia 1/2 zasiedzenia – jednocześnie żona ma złożyć korektę swojego zeznania. Nie mamy rozdzielności majątkowej, jesteśmy małżeństwem od 1982 r. Chcielibyśmy z żoną, aby to działka była zapisana tyko na nią, zarówno w KW, jak i w podatkach i rejestrze gruntów. Wyrok sądu jest tylko na żonę. Jeżeli złożymy zeznania SD-3, to już muszę być wpisany do KW jako współwłaściciel?

Wysokość odszkodowania za działki przejęte przez gminę

Wysokość odszkodowania za działki przejęte przez gminę

Na początku tego roku dokonałem podziału działki na mniejsze. Część z działki została przeznaczona na drogę. Wczoraj otrzymałem informację, że powinienem się skontaktować w sprawie odszkodowania za przejętą działkę. Z zaczerpniętych informacji dowiedziałem się, że gmina wypłaca mały procent wartości gruntu. Jeszcze się nie kontaktowałem z urzędem ale już mam wrażenie, że nie będę zadowolony z wysokości odszkodowania. Czy mogę się ubiegać o wyższe odszkodowanie za grunty nabyte przez gminę, gdybym nie był zadowolony z proponowanej wysokości odszkodowania?

Zakaz podziału działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - co zrobić?

Zakaz podziału działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - co zrobić?

Posiadam działkę rolną o wielkości kilku hektarów. Chciałem na niej postawić siedlisko. Doprowadziłem do uchwalenia MPZP z zapisem, że można budować siedlisko 60 m od linii brzegowej jeziora. Rada gminy do planu dopisała jednak zakaz podziału działki, plan się uprawomocnił. Ja jednak chciałbym podzielić nieruchomość na mniejsze działki, na co gmina się nie zgadza. Jak mogę podważyć zapis o zakazie podziału działki? Wydaje mi się on niezgodny z prawem.

Wykreślenie okresu składkowego przez KRUS - co z opłaconymi składkami?

Wykreślenie okresu składkowego przez KRUS - co z opłaconymi składkami?

Kończę 60 lat w tym roku i chcę wystąpić o emeryturę rolniczą. Gdy byłam nastolatką, ojciec kupił grunty. Skończyłam dwuletnie technikum policealne o profilu rolniczym. Mąż także posiadał (4 hektary) grunty orne. W 1989 r. otwarłam równolegle działalność pozarolniczą. Przez cały czas opłacałam jednak składki KRUS, aż do 2004 r. Kilka miesięcy temu dowiedziałam się, że KRUS wykreślił mój okres składkowy od 1989 do 1997 r. Nie rozumiem tej decyzji, ponieważ w rozliczeniu zawsze zaznaczałam, że mam ubezpieczenie KRUS. Gdzie więc podziały się moje składki na KRUS, czy przepadły? Mam teraz tylko 20 lat opłacanych składek. Niestety nie posiadam dowodów wpłat. Proszę o pomoc. 

Zgoda KOWR na nabycie ziemi rolnej dla osoby bez wykształcenia rolniczego

Zgoda KOWR na nabycie ziemi rolnej dla osoby bez wykształcenia rolniczego

Chciałbym nabyć ziemię rolną, a nie jestem rolnikiem i nie mam żadnego potwierdzonego wykształcenia rolniczego. Jeżeli się zobowiążę do prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania przez 5 lat w nabywanej nieruchomości, czy jest szansa, że KOWR udzieli mi zgody? Gdybym dostał zgodę: czy byłbym zobowiązany do prowadzenia działalności tak, aby mieć przychód z tego, tzn. czy musiałbym sprzedawać swoją produkcję, zamiast korzystać z niej we własnym zakresie? na czym by polegało utrzymywanie ziemi? Czy np. sianie zielonych nawozów by wystarczyło? Czy „siedlisko rolne„ i „gospodarstwo rolne” są według prawa tożsame?

Porady prawne z prawa rolnego

Rolnictwo, jako odrębna i bardzo ważna gałąź gospodarki, ze względu swą specyfikę wymaga odmiennych rozwiązań prawnych, które mają umożliwiać wydajną, opłacalną i zdrową produkcję płodów rolnych, ich przetwarzanie i obrót. Serwis Praworolne.info jest dedykowany właścicielom dużych gospodarstw rolnych, rolnikom indywidualnym, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W naszych poradach prawnych zajmujemy się takimi kwestii, jak obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), dotacjami i dopłatami w rolnictwie, dziedziczeniem i podziałem gospodarstw rolnych, podatkami rolnymi.

Prawo rolne to także sytuacja prawna i ekonomiczna rolnika oraz jego rodziny, dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek w KRUS oraz emerytury rolniczej. Jeśli gospodarstwo rolne, to także kwestie z pogranicza gospodarki nieruchomościami, a więc odrolnienia ziemi, działek siedliskowych i zabudowy zagrodowej. Często spotykamy się z zapytaniem, kto i w jaki sposób może obecnie zakupić działkę rolną – na to pytanie również znajdą Państwo u nas odpowiedź.

Staramy się prezentować aktualne i z życia wzięte problemy związane z rolnictwem, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb. Wiele z tych spraw miało swój szczęśliwy finał dzięki pomocy prawnej naszych specjalistów. Nasz zespół na co dzień zajmuje się prawem rolnym i zagadnieniami pokrewnymi – jest do Państwa dyspozycji poprzez panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »