Opublikowane: 2023-12-08

Możliwości postawienia domku z kontenera na działce rolnej

Możliwości postawienia domku z kontenera na działce rolnej

Proszę o wskazanie możliwości postawienia domku zrobionego z kontenera na działce rolnej. Przy czym MPZP dla tej działki nie przewiduje zmiany na budowlaną czy rekreacyjną, są to tereny rolne, tereny zieleni. Domek byłby samowystarczalny, tzn. woda z deszczówki, prąd...

Opublikowane: 2023-12-04

Sprzedaż pola rolnego przed upływem 5 lat od darowizny

Sprzedaż pola rolnego przed upływem 5 lat od darowizny

W artykule omówimy kluczowe aspekty prawne i podatkowe związane ze sprzedażą gruntów rolnych przed upływem pięcioletniego okresu od ich otrzymania w formie darowizny. Wyjaśnimy, kiedy i na jakich warunkach możliwa jest taka transakcja. Zwrócimy również uwagę na możliwości i...

Opublikowane: 2023-11-26

Możliwości zabudowy nieruchomości rolnej ponad 1 ha przez właściciela, który nie jest rolnikiem

Możliwości zabudowy nieruchomości rolnej ponad 1 ha przez właściciela, który nie jest rolnikiem

Za zgodą KOWR-u jako nie-rolnik nabyłem ziemię rolną o powierzchni powyżej 1 ha. Nieruchomość składa się w dwóch działek, w tym jedna rolno-budowlana, na której dawny budynek mieszkalny został rozebrany, a budynek gospodarczy jeszcze stoi. Czy to prawda, że...

Opublikowane: 2023-11-12

Konsekwencje wieczystej dzierżawy ziemi

Konsekwencje wieczystej dzierżawy ziemi

Mam działkę o powierzchni 10 arów. Część działki chce ode mnie kupić sąsiad w związku z planowaną inwestycją. Działka jest rolna, więc nie można jej podzielić w trybie poddziału geodezyjnego, gdyż przepisy mówią o minimalnej powierzchni 0,3 ha....

Opublikowane: 2023-10-19

Sąsiedzi od dawna uprawiają naszą działkę, jak się bronić przed zasiedzeniem?

Sąsiedzi od dawna uprawiają naszą działkę, jak się bronić przed zasiedzeniem?

Mam obawy, czy należąca do mnie nieruchomość nie została zasiedziana przez sąsiadów. Moi rodzice byli właścicielami działki rolnej od lat 60-tych i cały czas ją uprawiali. Około roku 1990 przeprowadzili się do innej miejscowości, a działkę rolną dali w dzierżawę sąsiadom. Nie...

Opublikowane: 2023-10-06

Renta okresowa z KRUS-u a działalność gospodarcza

Renta okresowa z KRUS-u a działalność gospodarcza

Pobieram rentę okresową z KRUS-u i jednocześnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W ZUS-ie opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałych składek nie opłacam. W KRUS-ie poinformowano mnie, że nie muszę pilnować dochodu, gdyż opłacam...

Opublikowane: 2023-09-29

Co zrobić, aby zostać zwolnionym z opłacania składek KRUS?

Co zrobić, aby zostać zwolnionym z opłacania składek KRUS?

W wyniku śmierci matki odziedziczyłam 1,22 ha pola rolnego i otrzymałam status rolnika. Jestem osobą niepracującą zawodowo. Dzierżawię pole innej osobie, która co roku zbiera plon. Z racji, że jestem osobą niezatrudnioną, muszę opłacać składki KRUS. Jakie byłoby...

Opublikowane: 2023-09-22

Renta wdowia z Niemiec i wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego

Renta wdowia z Niemiec i wykreślenie z ubezpieczenia rolniczego

Przez ostatnie 20 lat płaciłam składki KRUS. Mąż płacił również, ale podjął pracę w Niemczech i pracował tam 10 ostatnich lat. Przed rokiem zmarł. Wystarałam się o niemiecką rentę wdowią, w którą wliczają się lata pracy męża w Niemczech i polskie składki z KRUS i ZUS....

Opublikowane: 2023-09-20

Rolnik dzieli grunty rolne, jaki podatek będzie płacił?

Rolnik dzieli grunty rolne, jaki podatek będzie płacił?

Posiadam gospodarstwo rolne o pow. ok. 1,4 ha. Aktualnie uzyskałem warunki zabudowy na dwa domy na działkach o pow. 914 i 976 m2 wraz z drogą dojazdową 120 m2. Te działki nadal wchodzą w skład nieruchomości rolnej (nie dokonano jeszcze podziału)...

Opublikowane: 2023-09-15

Uniknięcie opłaty za zmianę przeznaczenia działki

Uniknięcie opłaty za zmianę przeznaczenia działki

Moja żona dostała dom od ojca w akcie darowizny. Dom jest w budowie, pozwolenie i warunki zabudowy przyznano ojcu. Ze względu na konieczność dopełnienia formalności dotyczących kredytu hipotecznego należało przepisać pozwolenie na naszą dwójkę. Dodam, że teść był...

Opublikowane: 2023-09-13

Warunki utworzenia pola namiotowego na gruncie rolnym

Warunki utworzenia pola namiotowego na gruncie rolnym

Jestem rolnikiem. Chciałbym utworzyć pole namiotowe i wynajmować kajaki na gruncie rolnym, dokładniej łące, która przylega do rzeki. Czy jest to możliwe? Jakie warunki muszę spełnić, żeby zrealizować ten pomysł?

Opublikowane: 2023-09-08

Grunty rolne w spadku, czy można je przekazać gminie lub innej instytucji?

Grunty rolne w spadku, czy można je przekazać gminie lub innej instytucji?

Rodzice mieli niewielkie gospodarstwo rolne (ok. 4 ha). Ojciec zmarł w 2021 r., a mama miesiąc temu. Część gruntów była na ojca, a część na mamę. Rodzice przepisali część gruntów (ok. 0,5 ha) i zabudowania na brata. Ja nic nie chciałem, gdyż mieszkam...

Opublikowane: 2023-09-06

Rozwiązanie umowy dzierżawy ziemi

Rozwiązanie umowy dzierżawy ziemi

Chcę rozwiązać umowę dzierżawy ziemi zawartą na 10 lat (od 1 lutego 2021 r.). W umowie jest roczne wypowiedzenie, a w przypadku zerwania jej bez wypowiedzenia trzeba ponieść koszt trzykrotności czynszu rocznego (w sumie 4500 zł). Chcę wypowiedzieć umowę. Uważam,...

Opublikowane: 2023-09-01

Dzierżawa ziemi rolnej bez wynagrodzenia

Dzierżawa ziemi rolnej bez wynagrodzenia

Posiadam ziemię rolną, którą chciałbym wydzierżawić. Nie jestem rolnikiem i nie zamierzam zakładać gospodarstwa rolnego. Mieszkam w innym województwie. Chciałbym wydzierżawić ziemię osobie, która jest pełnoprawnym producentem rolnym (posiada swój numer w ARiMR),...

Opublikowane: 2023-08-30

Podział fizyczny gospodarstwa rolnego w ramach działu spadku

Podział fizyczny gospodarstwa rolnego w ramach działu spadku

Jesteśmy z bratem współwłaścicielami gospodarstwa rolnego po naszym zmarłym najstarszym bracie. Chcemy dokonać działu spadku – znieść współwłasność i podzielić gospodarstwo – grunty i nieruchomości, jednak co do kilku sprawa nie możemy się...

Opublikowane: 2023-08-25

Formy zbycia nieruchomości między osobami bliskimi bez opłaty planistycznej

Formy zbycia nieruchomości między osobami bliskimi bez opłaty planistycznej

W wyniku zmiany przed rokiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zmieniło się przeznaczenie mojej działki – z rolnej, na teren pod zabudowę. Chcielibyśmy z bratem dokonać między sobą wymiany działek. Czy jako osoby bliskie, zamieniając się na...

Opublikowane: 2023-08-23

Kiedy z ubezpieczenia ZUS można przejść na KRUS?

Kiedy z ubezpieczenia ZUS można przejść na KRUS?

Moja córka prowadzi działalność gospodarczą, ja posiadam ziemię, ale nie opłacam KRUS. Czy mogę jej wydzierżawić tę ziemię i czy ona będzie mogła zamienić ZUS na KRUS, prowadząc działalność pozarolniczą? W tej chwili przebywa na urlopie macierzyńskim.

Opublikowane: 2023-08-16

Domki letniskowe pod wynajem na działce rolnej a zapisy MPZP

Domki letniskowe pod wynajem na działce rolnej a zapisy MPZP

Zaplanowałam sobie inwestycję, która przynosiłaby dochód nie tylko mnie, ale w urzędach zderzyłam się murem. Pokrótce sytuacja wygląda tak, że moja mama jest rolnikiem, jedną z działek oddała mi do dyspozycji, ale prawnie nie przepisała, więc nadal jest to działka rolna...

Opublikowane: 2023-08-11

Siedlisko na zalesionej działce

Siedlisko na zalesionej działce

Chciałbym założyć siedlisko na działce leśnej. Obecnie właścicielem jest ojciec. Działka zalesiona 70 lat temu przez dziadka ze względu na dużą powierzchnię gospodarstwa rolnego. W latach 90. zostało to podzielone na mojego ojca i wujka. Ojciec otrzymał część leśną...

Opublikowane: 2023-08-09

Wynajem namiotów na działce rolnej

Wynajem namiotów na działce rolnej

Planuję zakup działki w celu rozpoczęcia działalności polegającej na postawieniu oraz wynajmie turystom namiotów „glampingowych”. Są to obiekty niezwiązane trwale z gruntem, wykonane z konstrukcji stalowej, przykryte tworzywem sztucznym oraz postawione na...

Opublikowane: 2023-08-04

Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS na wniosek po sprzedaży gruntów

Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS na wniosek po sprzedaży gruntów

Jestem współwłaścicielką 6 działek o pow. 4,41 ha i jestem ubezpieczona w KRUS. Drugi współwłaściciel jest ubezpieczony w ZUS. Chcemy sprzedać dwie działki, ale nie wiem, czy nie stracę możliwości ubezpieczenie w KRUS. Jak mam to obliczyć?...

Opublikowane: 2023-08-02

Czy niebędąca rolnikiem może kupić nieużytki rolne?

Czy niebędąca rolnikiem może kupić nieużytki rolne?

Czy nie będąc rolnikiem i osobą spokrewnioną mógłbym kupić tereny leśne lub nieużytki o powierzchni powyżej 1 ha? Posiadam odziedziczoną po rodzicach działkę, która sąsiaduje z nieużytkami o pow. 2 ha – jestem nimi zainteresowany. Działka ta...

Opublikowane: 2023-07-28

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany w granicach miasta

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany w granicach miasta

Posiadam dwie działki rolne: dużą działkę o pow. 1,20 ha, która jest sklasyfikowana jako S-RIVa i PSIII, oraz małą – o pow. 11 arów i klasie RIVa. Do wglądu mapka poglądowa. Chciałbym zapytać, czy takie grunty podlegają konieczności wyłączenia...

Opublikowane: 2023-07-26

Stary dług w KRUS a przekazanie gruntów rolnych dzieciom

Stary dług w KRUS a przekazanie gruntów rolnych dzieciom

Przed 18 laty teściowa przekazała mojemu mężowi i mnie gospodarstwo rolne. W tym czasie obydwoje nie pracowaliśmy i postanowiliśmy zająć się gospodarstwem, rozwijać je. Zupełnie nieświadomi poszliśmy do KRUS, aby się ubezpieczyć. Okazało się, że mamy dług...

Opublikowane: 2023-07-21

Zatrudnienie współmałżonka na umowę o pracę w działalności rolnej

Zatrudnienie współmałżonka na umowę o pracę w działalności rolnej

Czy małżonek, który prowadzi działalność rolno-ogrodniczą i podlega pod KRUS, może zatrudnić współmałżonka na umowę o pracę, żeby ten miał ubezpieczenie ZUS? Wiem, że taka możliwość istnieje przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale czy w przypadku...


Porady prawne z prawa rolnego

Rolnictwo, jako odrębna i bardzo ważna gałąź gospodarki, ze względu swą specyfikę wymaga odmiennych rozwiązań prawnych, które mają umożliwiać wydajną, opłacalną i zdrową produkcję płodów rolnych, ich przetwarzanie i obrót. Serwis Praworolne.info jest dedykowany właścicielom dużych gospodarstw rolnych, rolnikom indywidualnym, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W naszych poradach prawnych zajmujemy się takimi kwestii, jak obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), dotacjami i dopłatami w rolnictwie, dziedziczeniem i podziałem gospodarstw rolnych, podatkami rolnymi.

Prawo rolne to także sytuacja prawna i ekonomiczna rolnika oraz jego rodziny, dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek w KRUS oraz emerytury rolniczej. Jeśli gospodarstwo rolne, to także kwestie z pogranicza gospodarki nieruchomościami, a więc odrolnienia ziemi, działek siedliskowych i zabudowy zagrodowej. Często spotykamy się z zapytaniem, kto i w jaki sposób może obecnie zakupić działkę rolną – na to pytanie również znajdą Państwo u nas odpowiedź.

Staramy się prezentować aktualne i z życia wzięte problemy związane z rolnictwem, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb. Wiele z tych spraw miało swój szczęśliwy finał dzięki pomocy prawnej naszych specjalistów. Nasz zespół na co dzień zajmuje się prawem rolnym i zagadnieniami pokrewnymi – jest do Państwa dyspozycji poprzez panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »