Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS

Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarcza, niestety miałem nieszczęśliwy wypadek i przez około 4 miesiące nie będę w stanie pracować i nie będę mógł zarabiać, ze względów ekonomicznych myślę nad zawieszeniem działalności, ale chciałbym mieć dalej ważne ubezpieczenie zdrowotne ja i moja rodzina (żona i córka są podpięte pod moje ubezpieczenie). W tym celu myślę nad przejściem do KRUS, składki są niższe niż w ZUS-ie. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i są zarejestrowani w KRUS-ie. Ja, żona i córka mamy ten sam adres zameldowania co moi rodzice. Czy mam taka możliwość wraz z rodziną przejścia do KRUS-u, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne i nie będzie to kolidować z moja działalnością? 

Budynek w zabudowie zagrodowej wykorzystywany w działalności gospodarczej

Budynek w zabudowie zagrodowej wykorzystywany w działalności gospodarczej

Posiadam budynek w zabudowie zagrodowej z siedliskiem, jestem rolnikiem. Prowadzę w nim działalność gospodarczą inną niż rolnicza, związaną z firmą. Spełnia on funkcje magazynu, ale podatki płacę jak za budynek usługowy, a nie gospodarczy. Czy muszę teraz zrobić inwentaryzacje i zgłosić go jako budynek usługowy? Jakie są ewentualnie kary za nieprzekształcenie budynku?

Czy żona rolnika uzyska status bezrobotnego i prawo do zasiłku?

Czy żona rolnika uzyska status bezrobotnego i prawo do zasiłku?

Chciałabym zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna i pobierać zasiłek, ale mąż posiada ponad 2 ha pola (prowadzi też jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca ZUS). Urzędnik w KRUS powiedział, że mogę się zarejestrować w PUP, jeśli złożę oświadczenia sąsiadów, że nie pracuję na gospodarstwie. Jeśli złożyłabym takie oświadczenia, czy przepadną mi składki KRUS wpłacone przed ślubem, gdy byłam domownikiem u rodziców – rolników? Czy te oświadczenia podpisują sąsiedzi z miejsca mojego obecnego zamieszkania, czy miejsca zameldowania (nadal jestem zameldowana u rodziców)? Jeśli zarejestruje się w PUP, czy już nie będę mogła wrócić do KRUS jako domownik u męża? Gdybym jednak została w KRUS, czy muszę opłacasz składki na ubezpieczenie, czy mąż może mnie ubezpieczyć w ZUS?

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego - czy trzeba zgłosić do KRUS?

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego - czy trzeba zgłosić do KRUS?

Jestem rolnikiem indywidualnym. W 2016 roku dostałem rentę strukturalną z KRUS-u. W 2016 też roku dokonałem darowizny nieruchomości rolnej – gospodarstwa rolnego na rzecz córki. W 2020 roku otrzymałem emeryturę rolniczą z KRUS-u. W 2021 roku w związku z rażącą niewdzięcznością córki odwołałem darowiznę na rzecz córki i otrzymałem nieruchomość rolną z powrotem. Czy teraz ten fakt muszę zgłosić do KRUS-u, w jakim terminie i jakie będą ewentualne konsekwencje niezgłoszenia tego faktu? 

Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej

Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej

Zamierzam kupić nieruchomość rolną o powierzchni 8 ha, w tym 4 ha łąki i 4 ha ziemi ornej. Nie jestem rolnikiem i nie mam wyksztalcenia rolniczego ani stażu, więc przejdzie przez wniosek od sprzedającego. Jeden z obowiązków dla mnie będzie prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat. W jakim termin od daty kupna miałbym rozpocząć tę działalność? Czy mógłbym przeznaczyć tylko 0,5 ha na plantację drzew owocowych, a resztę pozostawić samej sobie?

Zakup działki rolnej przez rolnika i założenie na niej gospodarstwa

Zakup działki rolnej przez rolnika i założenie na niej gospodarstwa

Chcę zakupić działkę rolną. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Działka, którą chcę kupić, jest oznaczona literą „R”. Jestem rolnikiem, a więc chciałbym założyć gospodarstwo w zabudowie zagrodowej. Z planu nie wynika wprost, że zabrania się budowy jako rolnik na takim polu. Jednak nie jest też napisane wprost, że można jakikolwiek budynek wznieść. W gminie dostaję sprzeczne informacje. Proszę o wyrażenie stanowiska.

Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS

Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS

Moja małżonka otrzymuje obecnie rentę z tytułu niezdolności do pracy z KRUS-u. Niedługo kończy się okres 10-letniej dzierżawy jej gospodarstwa. Umowa dzierżawy nie będzie podtrzymywana z dzierżawcą. Małżonka otrzymała gospodarstwo kilka lat po ślubie w spadku. Moje gospodarstwo też obecnie jest dzierżawione przez tę samą osobę co jej. Po zakończeniu umowy dzierżawy chcę ponownie wznowić działalność rolniczą. Małżonka, by otrzymywać pełną rentę, nie może prowadzić działalności rolniczej. Czy w tej sytuacji małżonka może przenieść własność gospodarstwa na mnie, np. w umowie darowizny, lub czy może wydzierżawić je mnie i kiedy to najlepiej zrobić? Czy można to zrobić przed zakończeniem obecnej umowy dzierżawy? Która opcja jest najlepsza i czy są inne sposoby rozwiązania tej sprawy, by otrzymywała pełną rentę?

Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika

Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika

Czy siostra może mnie ubezpieczyć jako domownika w KRUS-ie? Mieszkam 5 km od jej gospodarstwa i dojeżdżam, by pracować na tym gospodarstwie.

Czy mam prawo do gospodarstwa przekazanego bratowi przez rodziców w zamian za emeryturę?

Czy mam prawo do gospodarstwa przekazanego bratowi przez rodziców w zamian za emeryturę?

Brat otrzymał gospodarstwo rolne od rodziców, a rodzice emeryturę, od 25 lat mieszka i pracuje że swoją rodziną za granicą, gospodarstwem w ogóle się nie interesuje, ziemię wydzierżawiał mojemu mężowi, który ją uprawiał przez wiele lat (teraz uprawia ją inny rolnik). Rodzicami zajmowałam się ja z mężem, oboje już nie żyją. Czy mam w związku z tym jakieś, przynajmniej niewielkie, prawa do tego gospodarstwa? Chciałabym, żeby mi przepisał kilkanaście arów ziemi, ale nie wyraża zgody. Przyjeżdża do Polski tylko na wakacje i na pogrzeby najbliższych. Czy takie prawo jest sprawiedliwe? Jaki to rolnik, który zostawił wszystko, wyjechał i nic go nie obchodzi, a miał obowiązki względem rodziców, nie wypełniał ich, a teraz tylko on ma prawo do wszystkiego, a pozostałe rodzeństwo nie ma żadnych praw… Proszę o odpowiedź i radę, co robić.

Emerytura z zus a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Emerytura z zus a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Pobieram świadczenie emerytalne z ZUS, a jednocześnie jestem właścicielem gospodarstwa rolnego. Czy pobierając emeryturę, mogę prowadzić gospodarstwo rolne?

Zakup działki zagrodowej i rozpoczęcie produkcji ogrodniczej

Zakup działki zagrodowej i rozpoczęcie produkcji ogrodniczej

Czy jako osoba posiadająca wyższe wykształcenie na wydziale ogrodnictwa akademii rolniczej, nieposiadająca do tej pory gospodarstwa ogrodniczego, mogę nabyć działkę o powierzchni 2 hektarów, która w MPZP ma status działki zagrodowej i na jej terenie wybudować dom i zabudowania w celu rozpoczęcia produkcji ogrodniczej(szkółka drzew i krzewów ozdobnych)?

Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika

Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika

W 2018 roku zakupiłam gospodarstwo rolne za zgodą KOWR. W zeszłym roku otrzymałam od ARiMR dofinansowanie dla tzw. młodego rolnika, za które zakupiłam ziemię rolną. W tym roku niestety doszło do nieprzewidzianego zdarzenia w moim życiu (zostawił mnie partner i zostałam sama na gospodarstwie z kilkumiesięcznym dzieckiem, 150 km od jakiejkolwiek rodziny) i rozważam sprzedaż gospodarstwa. Wiem, że przed upływem 5 lat od zgody KOWR nie mogę sprzedać gospodarstwa bez zgody sądu. Jednak co z dopłatami ARiMR? Czy jeżeli sprzedam również te grunty, które zakupiłam z dopłaty, będę musiała ją zwrócić? Czy jeżeli osoba kupująca zobowiąże się do kontynuowania biznesplanu, to dopłata zostanie utrzymana w mocy? 

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Posiadam działkę o powierzchni 0,75 ha, która została podzielona na mniejszą: 0,3 ha i trzy działki po 0,11 ha. Te trzy działki stanowią jedną działkę rolną i są wykorzystywane do produkcji rolniczej, ponadto posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Czy od tej części rolniczej nie powinienem płacić podatku rolnego? Urząd miasta nalicza mi podatek od nieruchomości, który jest dużo wyższy od rolnego.

Czy żona rolnika może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo?

Czy żona rolnika może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo?

Rodzice przepiszą mi gospodarstwo rolne. Czy moja żona może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo? Żona pracuje na etacie i nie będzie ubezpieczona w KRUS-ie. Mamy wspólność majątkową.

Dzierżawa i sprzedaż gospodarstwa od rodziców a zachowek

Dzierżawa i sprzedaż gospodarstwa od rodziców a zachowek

Problem dotyczy przekazania gospodarstwa rolnego przez rodziców siostrze w latach 80. Rozumiem, że takie przekazanie gospodarstwa nie jest uznawane za darowiznę i dlatego nie uwzględnia się wartości przekazanego gospodarstwa przy obliczaniu zachowku należnego osobie uprawnionej. Przyczyną zawarcia takiej umowy jest dążenie do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Rodzice zawarli umowę z siostrą – akt notarialny o przeniesieniu własności gospodarstwa w zamian za emeryturę, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin. Rodzice nie pozostawili testamentu, nie doszło do oficjalnego stwierdzenia dziedziczenia.Tata zmarł rok po przeniesieniu własności. Siostra na 5 lat przed śmiercią mamy zaprzestała pracy w gospodarstwie, wydzierżawiając je w całości osobie spoza rodziny. Czy siostra nie dotrzymała podpisanej umowy, której następstwem jest wzajemna zależność umowy i decyzji w przedmiocie tych świadczeń ubezpieczeniowych, polegająca na tym, że utrata mocy jednej z tych czynności pociąga za sobą utratę mocy także drugiej? Ja jako siostra jestem właścicielem małego gospodarstwa, mam wykształcenie rolnicze. Czy siostra powinna wydzierżawić w pierwszej kolejności mi gospodarstwo po rodzicach, jako najbliższej rodzinie? Czy przeniesienie własności było tylko przekazaniem zakładu pracy, a nie darowizną, którą mogłaby dowolnie rozporządzać? Mama zmarła w 2019 r., cztery miesiące po śmierci mamy gospodarstwo zostało sprzedane osobie dzierżawiącej. Ja nie otrzymałam od rodziców nic, a siostra się wzbogaciła. W chwili śmierci mamy istniał dom i zabudowania gospodarcze. Czy należy mi się zachowek od majątku, który nie był już przedmiotem działalności rolniczej?

Rozliczenie handlu walutami i akcjami przez rolnika

Rozliczenie handlu walutami i akcjami przez rolnika

Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS-ie, posiadam 2,3 ha gruntów rolnych. Dodatkowo prowadzę działy specjalne produkcji rolnej (uprawiam rośliny balkonowe w tunelach foliowych), rozliczam się według norm szacunkowych. Planuję działania na giełdzie. Chciałbym zająć się dodatkowo inwestowaniem na rynku Forex – handlem walutami, a tarze otworzyć rachunek maklerski, aby zakupić akcje. Z tego, co doczytałem, to firma brokerska krajowa wystawia mi PIT, na jego podstawie rozliczam się z US. Czy jest jakiś limit dochodu, którego nie mogę przekroczyć, abym mógł pozostać ubezpieczonym w KRUS-ie?

Prowadzenie gospodarstwa z bratem - wspólna działalność rolnicza i pozarolnicza

Prowadzenie gospodarstwa z bratem - wspólna działalność rolnicza i pozarolnicza

Od 8 lat prowadzę wspólnie z bratem gospodarstwo rolne o pow. 10 ha. Stan prawny gospodarstwa jest taki, że całość ziemi oraz działalność należy do brata, ja natomiast jestem zarejestrowany jako domownik i opłacam składki KRUS. Brat jest płatnikiem VAT oraz dodatkowo posiada działalność pozarolniczą na ryczałcie ewidencjonowanym. Postanowiliśmy uregulować status posiadania ziemi. Uznaliśmy, że fizyczny podział gospodarstwa jest bezsensowny, gdyż składa się ono z 5 działek położonych w różnych miejscach i o bardzo różnym profilu oraz wartości, dlatego postanowiliśmy ustanowić współwłasność na całości wraz z domem i budynkami gospodarczymi. Chcemy również założyć spółkę cywilną, która zajmowałaby się handlem, czyli działalnością pozarolniczą. Czy z chwilą, kiedy stanę się współposiadaczem ziemi, stanę się również odrębnym rolnikiem prowadzącym osobną działalność rolniczą, czy też możliwe jest prowadzenie wspólnie jednego gospodarstwa? Jak rozwiązać kwestię bycia płatnikiem VAT i korzystania ze wspólnych środków produkcji, jeśli miałyby powstać dwie odrębne działalności rolnicze? Czy w ramach programów modernizacyjnych PROW każdy z nas posiadałby połowę, czyli po 5 ha ziemi, czy też gospodarstwo byłoby traktowane jako całość?

Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?

Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?

W wyniku darowizny od ojca w 2019 r. stałem się właścicielem działki rolnej o powierzchni 2,1 ha. Działkę otrzymał mój tata w ramach spadku po siostrze, która była właściciel działki klasy 4 od 20 lat, nie będąc rolnikiem, nigdy jej nie wykorzystywała rolniczo. Jestem w trakcie podziału powierzchni poniżej 2 ha na działki o powierzchni ok. 1 tys. m2 (1 ha) plus drogi dojazdowe. Nie było planu zagospodarowania, otrzymałem od gminy warunki zabudowy (budownictwo jednorodzinne) na podzielone działki. Czy w przypadku zbycia pojedynczo tych podzielonych działek wraz z warunkami zabudowy muszę przed upływem 5 lat występować o zgodę na ich zbycie do KOWR-u?

Zakup siedliska przez nierolnika i uzyskanie pozwolenia na budowę

Zakup siedliska przez nierolnika i uzyskanie pozwolenia na budowę

Nie jestem rolnikiem, a chciałbym zakupić siedlisko i się na nim wybudować. Znalazłem odpowiednią nieruchomość. Jej właściciel – rolnik otrzymał warunki zabudowy na budowę domu jednorodzinnego z garażem. Właściciel jest bardzo ugodowy i skłonny do pomocy. Czytałem w Waszym serwisie artykuł pt. „Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę” i chciałbym pójść tą drogą, ale nie wiem, jak się za to zabrać od strony prawnej. Myślę, że przekonam obecnego właściciela do wystąpienia o pozwolenie na budowę mojego projektu domu. On to pozwolenie dostanie i co wtedy? Czy możemy wtedy dokonać transakcji? Czy jest realne przejęcie po zakupie pozwolenia na budowę i kontynuowanie przeze mnie inwestycji? Jeśli to nie jest dobre rozwiązanie, czy jest jakiś inny sposób, żeby nie zostać z działką, na której nie będę mógł się wybudować?

Wyjście z KRUS i podjęcie pracy na etat

Wyjście z KRUS i podjęcie pracy na etat

Czy można wyjść z KRUS i podjąć pracę na etat? Bo słyszałam, że od iluś hektarów nie można wyjść i zarejestrować się w pracy na umowę o prace na pełen etat.

Porady prawne z prawa rolnego

Rolnictwo, jako odrębna i bardzo ważna gałąź gospodarki, ze względu swą specyfikę wymaga odmiennych rozwiązań prawnych, które mają umożliwiać wydajną, opłacalną i zdrową produkcję płodów rolnych, ich przetwarzanie i obrót. Serwis Praworolne.info jest dedykowany właścicielom dużych gospodarstw rolnych, rolnikom indywidualnym, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W naszych poradach prawnych zajmujemy się takimi kwestii, jak obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), dotacjami i dopłatami w rolnictwie, dziedziczeniem i podziałem gospodarstw rolnych, podatkami rolnymi.

Prawo rolne to także sytuacja prawna i ekonomiczna rolnika oraz jego rodziny, dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek w KRUS oraz emerytury rolniczej. Jeśli gospodarstwo rolne, to także kwestie z pogranicza gospodarki nieruchomościami, a więc odrolnienia ziemi, działek siedliskowych i zabudowy zagrodowej. Często spotykamy się z zapytaniem, kto i w jaki sposób może obecnie zakupić działkę rolną – na to pytanie również znajdą Państwo u nas odpowiedź.

Staramy się prezentować aktualne i z życia wzięte problemy związane z rolnictwem, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb. Wiele z tych spraw miało swój szczęśliwy finał dzięki pomocy prawnej naszych specjalistów. Nasz zespół na co dzień zajmuje się prawem rolnym i zagadnieniami pokrewnymi – jest do Państwa dyspozycji poprzez panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »