Renta z KRUS-u po mężu

8 lat temu zmarł mój mąż. Był rolnikiem i opłacał KRUS. Ja byłam wtedy i nadal jestem czynna zawodowo, dzieci były już dorosłe. Poza zasiłkiem pogrzebowym nie dochodziliśmy żadnej renty rodzinnej. Czy można wystąpić do KRUS-u o zgromadzone tam składki?

Przeznaczenie dzierżawionych gruntów a prawo pierwokupu

Dzierżawię ponad trzy lata grunty od Agencji, dawniej ANR teraz KOWR. W razie gdyby KOWR zbywał te grunty, to przysługuje mi ustawowe prawo pierwokupu, ale w umowie dzierżawy mam wpisany punkt, że grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są albo zostaną przeznaczone na cele inne niż rolne, nie zostaną sprzedane dzierżawcy w ramach pierwszeństwa nabycia. Grunty te obecnie mają status gruntów rolnych, ale w studium przeznaczone na cele inne niż rolne. Czy przysługuje mi to ustawowe prawo pierwokupu, czy nie przysługuje? Czy takie zastrzeżenie w ogóle miała prawo ANR zrobić?

Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej

Chciałbym kupić ziemię rolną ok. 2 hektarów. Jestem emerytowanym farmaceutą. Czy mogę wykorzystać ten fakt przy wystąpieniu o zgodę? Czy działalność typu zielarstwo lub agroturystyka połączona z ekologicznymi uprawami na niedużą skalę jest dostateczną rękojmią należytego prowadzenia działalności rolniczej?

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę

Wydzierżawiam na 29 lat lub sprzedaję dwie działki rolne pod fotowoltaikę. Dzierżawca załatwia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i buduje instalację na części działek. Obmiarem powykonawczym określa obszar zabudowany instalacją (wydzierżawiony), od którego płaci czynsz oraz podatek od nieruchomości. 1. Czy ja (wydzierżawiający) płacę od nie zajętej powierzchni podatekrolny jak dotąd, czy komercyjny (gmina chyba przekwalifikuje całe działki?)? 2. Czy jako rolnik indywidualny płacę podatek dochodowy od corocznego czynszu? 3. Czy, jeśli zdecyduję sprzedać działki inwestorowi, zapłacę podatek dochodowy (jestem właścicielem ponad 5 lat)?

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

Moje pytanie dotyczy możliwości rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną. Rolnik ryczałtowy dokonał w sierpniu 2018 r. inwestycji polegającej na zakupie ciągnika rolniczego. We wrześniu postanowił, że korzystnym dla niego rozwiązaniem będzie rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i rejestracja do VAT w celu odliczenia podatku z dokonanej inwestycji. Zgłoszenie VAT-R zostało złożone do urzędu skarbowego w październiku 2018 r. e określeniem dnia rezygnacji na 31 października oraz okresem, za jaki zostanie złożona pierwsza deklaracja VAT-7 na październik 2018 r. Z uwagi na fakt, że zgłoszenie powinno być dokonane przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, urząd skarbowy dokonał rejestracji od 1 listopada 2018 r. Rolnik złożył jednak deklarację VAT-7 za październik, rozliczając w niej podatek VAT od zakupu ciągnika. Urząd skarbowy odmówił zwrotu podatku VAT, zauważając, że podatnik w październiku figurował jako podatnik VAT zwolniony (rolnik ryczałtowy). Wobec tego podatnik złożył aktualizację VAT-R ponownie, wskazując miesiąc rezygnacji ze zwolnienia z VAT jako październik, argumentując przy tym, że w tym miesiącu działał już jako podatnik VAT czynny oraz przytaczając stanowisko MF, z którego wynika, że rejestracja do VAT wstecz jest możliwa. Urząd skarbowy odmówił jednak rejestracji wstecz, argumentując, że rejestracja wstecz jest możliwa tylko w przypadku rozpoczęcia działalności, a nie w przypadku rezygnacji ze zwolnienia VAT. Czy w tym przypadku stanowisko urzędu jest prawidłowe?

Wydanie książki przez rolnika

Pan X który jest rolnikiem, napisał książkę o sobie. Ma zarejestrowane gospodarstwo warzywne (jest więc rolnikiem). Książka jest już wydrukowana. Część nakładu chciałby rozprowadzić przez księgarnię. Według jego wiedzy cena 1 egzemplarza musi być niższa niż koszt jego wydania. Czy księgarni może wystawić fakturę z gospodarstwa, czy jak inaczej udokumentować transakcję? Co z US?

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Jestem rolnikiem na pełnym KRUS-ie, posiadam działkę o pow. 1,55 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego to teren oznaczony jako MN oraz R. Chciałabym wybudować na tym terenie gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową, w której odbywałyby się przyjęcia okolicznościowe. Czy jest to możliwe na tym terenie? [dołączam m.p.z.p. wraz z mapą]

Przekazanie gospodarstwa jako darowizna

Moja mama po śmierci swoich rodziców pozostała sama (wraz z rodzeństwem) na gospodarstwie rolnym. Rodzice mamy za swojego życia nie przekazali gospodarstwa żadnemu z dzieci. Mama kontynuowała prowadzenie gospodarstwa, opłacała podatek rolny i KRUS. Po pewnym czasie rodzeństwo mamy zaczęło dochodzić drogą sądową części spadku, który należał się im po rodzicach. Postępowanie sądowe zatrzymało się na tym, że mama jest tak jakby właścicielką gospodarstwa z tym, że wyszczególnione jest ile musi spłacić każdemu z rodzeństwa. Postępowanie odbyło się już dawno temu i dlatego naszą wątpliwość budzi to, czy mama musi dalej spłacać rodzeństwu jakąś część? Mama chciałaby mi przekazać gospodarstwo jako darowizna, ale nie jest pewna, czy to ona faktycznie jest właścicielką całego gospodarstwa.

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?

Sześć lat temu tata dostał decyzję przyznania emerytury z KRUS-u, przeszedł na nią w wieku 60 lat. Okres, przez jaki płacił składki KRUS, to 25 lat, teraz ma 67 lat i dostał decyzję z ZUS-u o przyznaniu emerytury. W tym okresie 25-letnim, w którym odprowadzał składki KRUS, około 7 lat był zatrudniony w firmie na 0,5 etatu i były odprowadzane składki także do ZUS-u. Nie wiedział, że nie można być jednocześnie ubezpieczonym w KRUS-ie i ZUS-ie, że taką sytuację trzeba zgłaszać. Co w związku z zaistniałą sytuacją: czy KRUS może może zawiesić emeryturę i zażądać zwrotu wypłacanej emerytury i odsetek? Co w takiej sytuacji robić, czy już udać się do KRUS-u i ją zawiesić, zanim przyślą decyzję? KRUS przysłał pismo, żeby dostarczyć świadectwa pracy z tego okresu zatrudnienia, w którym były odprowadzane także składki do ZUS-u. Czy można wybrać np. wyższą emeryturę z KRUS-u, a z emerytury z ZUS-u zrezygnować?

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Jestem ubezpieczona w KRUS. Jaki dokument muszę dostarczyć do KRUS-u, aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli pracuję w Anglii? Mam na myśli opiekę w przychodni (przewlekła choroba) czy szpital.

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Nie jestem rolnikiem i nie mam nic wspólnego z rolnictwem. Mój ojciec natomiast jest rolnikiem od 12 lat, mieszka w danej gminie od urodzenia i posiada działkę rolną o powierzchni 1 ha. Czy mam możliwość wybudowania domu na tej działce, jeśli zostanie ona na mnie już przepisana? Czy trzeba będzie ją odrolnić? A może lepiej, by budowa była na tatę, a później działkę z domem przepisałby na mnie?

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Jestem zarejestrowana jako domownik w gospodarstwie moich rodziców i opłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tego tytułu w KRUS-ie. Mam doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego i od niedawna myślę o spróbowaniu nauczania on-line. Nie wiem, czy okaże się to czymś dla mnie, więc na początek chcę zacząć od pracy poprzez platformę zagranicznej agencji językowej. Miesięczne wypłaty w zależność od przeprowadzonej liczy godzin będę otrzymywać w dolarach na konto PayPal. Chcę traktować to jako pracę dodatkową i prawdopodobnie prowadzić nie więcej niż 10 lekcji on-line tygodniowo. Od strony formalnej będę podpisywać z agencją jedynie umowę o współpracę. Zupełnie nie wiem, jak powinny wyglądać formalności po mojej stronie, czy mogę pozostać płatnikiem składek w KRUS-ie, czy muszę rejestrować własną działalność i jak się z tych dochodów rozliczyć? Próbuję zorientować się w temacie, zanim podejmę współpracę, bo obawiam się, czy taka dodatkowa praca w niewielkim wymiarze godzin będzie opłacalna, biorąc pod uwagę konieczność wszelkich rozliczeń i opłat. Jestem zupełnie nowa w tym temacie i nie wiem kompletnie, jak ugryźć kwestię formalności.

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Moja mama zmarła 2 maja. Czy należ się jeszcze emerytura z KRUS-u, który wypłacał ją zawsze 10. każdego miesiąca? A co by było, gdyby zmarła 30.04?

Zniesienie współwłasności działki rolnej z zabudową jednorodzinną

Poszukuję porady prawnej dotyczącej zniesienia współwłasności działki rolnej o powierzchni trochę ponad hektar z zabudową jednorodzinną (siedliskiem). Nieruchomość podzielona jest między moją mamę a jej siostrzenicę od ok. 1994 r. Obie zameldowane są poza gminą, w której obrębie znajduje się działka. Docelowo mama chce przekazać działkę w drodze darowizny mnie. Ja chcę spłacić część mojej siostry ciotecznej moim mieszkaniem. Jaką drogę obrać i jak wygląda sprawa opodatkowania?

Przepisanie domu na jedno z dzieci i dalsze prowadzenie gospodarstwa przez rodziców

Mój problem dotyczy przepisania domu na jedno z dzieci, czyli na mnie. Mój ojciec prowadzi gospodarstwo rolne. Posiada dom, którego połowa to pomieszczenie gospodarcze. Mam starsze rodzeństwo, nie posiadam wykształcenia rolniczego, ale jako jedyna mieszkam z rodzicami w domu. Rodzice nie wiedzą, czy mogą przepisać mi tylko dom z budynkami w zagrodzie i nadal prowadzić gospodarstwo z dożywotnim ich zamieszkaniu w nim. Chciałabym uniknąć w przyszłości spłacania mojego rodzeństwa. Mam jeszcze inny pomysł – czy można przekształcić pomieszczenie gospodarcze w mieszkalne? W takim przypadku rodzice mogliby przepisać mi połowę domu.

Rezygnacja z ubezpieczenia w KRUS-ie i odzyskanie wpłaconych pieniędzy

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, ponieważ pracuję za granicą. Czy jest możliwość odzyskania pieniędzy, które dotychczas wpłacałam?

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziadek ze strony taty w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wstąpił do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jego wkład to 2 hektary ziemi ornej. Obecnie przeprowadzamy sprawę spadkową po dziadku w celu odzyskania ziemi. Na chwilę obecną mój tata, który zmarł w 1999 roku, sądownie został uznany spadkobiercą po swoich rodzicach. Wielkość udziału przypadająca na niego to 300m 2.Teraz ja z bratem chcemy przeprowadzić spadek po tacie, ale sąd żąda wykazania się uprawnieniami rolniczymi. Brat je posiada, ja nie. Czy wykazanie się uprawnieniami w moim przypadku jest konieczne, biorąc po uwagę ilość przypadającej na tatę ziemi? Czy ewentualnie mogę scedować swoje prawo do dziedziczenia na syna, który w 1999 roku był małoletni? Ziemia. o której zwrot się staramy. leży w obrębie dużego miasta wojewódzkiego, a RSP nadal istnieje.

Rejestracja umowy dzierżawy w KRUS-ie

Rodzice wydzierżawili pole celem orzynania renty dla mamy z uwagi na stan zdrowia. U mowa zawarta była na 10 lat. Termin mijał 12 marca br., więc kolejną umowę z tym samym dzierżawcą zawarto 3 maja–- zarejestrowano ją w urzędzie gminy i oddano do KRUS-u. KRUS Katowice w dnia 13 marca stwierdził, że sprawa nie jest zarejestrowana w starostwie powiatowym, o czym nikt wcześniej nie poinformował, a wniosek został na miejscu oddania uznany za kompletny. Czemu muszę tę kolejną umowę rejestrować w UG i starostwie?

Równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Po śmierci ojca otrzymałem gospodarstwo i od tamtej pory opłacałem składki w KRUS-ie. Chodziło mi o to, żebym miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą jest niezgodne z przepisami. Co powinienem zrobić?

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem

Jestem rolnikiem, w tym vatowcem. Zamierzam wydzierżawić część mojego gospodarstwa. Dzierżawca chce tam prowadzić działalność gospodarczą (niezwiązaną z rolnictwem). Czy będę musiał płacić podatki od dzierżawy? Dochód to będzie ok. 8 tys. zł netto.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »