Rozliczenie handlu walutami i akcjami przez rolnika

Rozliczenie handlu walutami i akcjami przez rolnika

Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS-ie, posiadam 2,3 ha gruntów rolnych. Dodatkowo prowadzę działy specjalne produkcji rolnej (uprawiam rośliny balkonowe w tunelach foliowych), rozliczam się według norm szacunkowych. Planuję działania na giełdzie. Chciałbym zająć się dodatkowo inwestowaniem na rynku Forex – handlem walutami, a tarze otworzyć rachunek maklerski, aby zakupić akcje. Z tego, co doczytałem, to firma brokerska krajowa wystawia mi PIT, na jego podstawie rozliczam się z US. Czy jest jakiś limit dochodu, którego nie mogę przekroczyć, abym mógł pozostać ubezpieczonym w KRUS-ie?

Prowadzenie gospodarstwa z bratem - wspólna działalność rolnicza i pozarolnicza

Prowadzenie gospodarstwa z bratem - wspólna działalność rolnicza i pozarolnicza

Od 8 lat prowadzę wspólnie z bratem gospodarstwo rolne o pow. 10 ha. Stan prawny gospodarstwa jest taki, że całość ziemi oraz działalność należy do brata, ja natomiast jestem zarejestrowany jako domownik i opłacam składki KRUS. Brat jest płatnikiem VAT oraz dodatkowo posiada działalność pozarolniczą na ryczałcie ewidencjonowanym. Postanowiliśmy uregulować status posiadania ziemi. Uznaliśmy, że fizyczny podział gospodarstwa jest bezsensowny, gdyż składa się ono z 5 działek położonych w różnych miejscach i o bardzo różnym profilu oraz wartości, dlatego postanowiliśmy ustanowić współwłasność na całości wraz z domem i budynkami gospodarczymi. Chcemy również założyć spółkę cywilną, która zajmowałaby się handlem, czyli działalnością pozarolniczą. Czy z chwilą, kiedy stanę się współposiadaczem ziemi, stanę się również odrębnym rolnikiem prowadzącym osobną działalność rolniczą, czy też możliwe jest prowadzenie wspólnie jednego gospodarstwa? Jak rozwiązać kwestię bycia płatnikiem VAT i korzystania ze wspólnych środków produkcji, jeśli miałyby powstać dwie odrębne działalności rolnicze? Czy w ramach programów modernizacyjnych PROW każdy z nas posiadałby połowę, czyli po 5 ha ziemi, czy też gospodarstwo byłoby traktowane jako całość?

Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?

Czy potrzebna jest zgoda KOWR na sprzedaż działki rolnej 1 ha z warunkami zabudowy?

W wyniku darowizny od ojca w 2019 r. stałem się właścicielem działki rolnej o powierzchni 2,1 ha. Działkę otrzymał mój tata w ramach spadku po siostrze, która była właściciel działki klasy 4 od 20 lat, nie będąc rolnikiem, nigdy jej nie wykorzystywała rolniczo. Jestem w trakcie podziału powierzchni poniżej 2 ha na działki o powierzchni ok. 1 tys. m2 (1 ha) plus drogi dojazdowe. Nie było planu zagospodarowania, otrzymałem od gminy warunki zabudowy (budownictwo jednorodzinne) na podzielone działki. Czy w przypadku zbycia pojedynczo tych podzielonych działek wraz z warunkami zabudowy muszę przed upływem 5 lat występować o zgodę na ich zbycie do KOWR-u?

Zakup siedliska przez nierolnika i uzyskanie pozwolenia na budowę

Zakup siedliska przez nierolnika i uzyskanie pozwolenia na budowę

Nie jestem rolnikiem, a chciałbym zakupić siedlisko i się na nim wybudować. Znalazłem odpowiednią nieruchomość. Jej właściciel – rolnik otrzymał warunki zabudowy na budowę domu jednorodzinnego z garażem. Właściciel jest bardzo ugodowy i skłonny do pomocy. Czytałem w Waszym serwisie artykuł pt. „Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę” i chciałbym pójść tą drogą, ale nie wiem, jak się za to zabrać od strony prawnej. Myślę, że przekonam obecnego właściciela do wystąpienia o pozwolenie na budowę mojego projektu domu. On to pozwolenie dostanie i co wtedy? Czy możemy wtedy dokonać transakcji? Czy jest realne przejęcie po zakupie pozwolenia na budowę i kontynuowanie przeze mnie inwestycji? Jeśli to nie jest dobre rozwiązanie, czy jest jakiś inny sposób, żeby nie zostać z działką, na której nie będę mógł się wybudować?

Wyjście z KRUS i podjęcie pracy na etat

Wyjście z KRUS i podjęcie pracy na etat

Czy można wyjść z KRUS i podjąć pracę na etat? Bo słyszałam, że od iluś hektarów nie można wyjść i zarejestrować się w pracy na umowę o prace na pełen etat.

Brak umowy dzierżawy ziemi a zasiedzenie

Brak umowy dzierżawy ziemi a zasiedzenie

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego (ok. 5 ha). Dzierżawię ziemie rolnikowi który ją uprawia i pobiera dopłaty unijne (zgodnie z zasadą, że kto uprawia, ten pobiera dopłaty). Ja płacę podatek gruntowy w urzędzie gminy. Nie mamy umowy pisemnej na dzierżawę ziemi, a stan ten trwa ok. 10 lat. Czy mogę spodziewać się, że ten rolnik może stać się posiadaczem mojego gospodarstwa przez zasiedzenie? Proszę o informacje, czy brak umowy dzierżawi ziemi daje możliwość rolnikowi uprawiającemu ziemię, możliwość jej zasiedzenia.

Odmowa udzielenia zwolnienia z podatku rolnego ze względu na wyczerpanie limitu de minimis w rolnictwie

Odmowa udzielenia zwolnienia z podatku rolnego ze względu na wyczerpanie limitu de minimis w rolnictwie

Mój problem dotyczy odmowy przyznania mi zwolnienia z podatku rolnego gruntu nabytego na powiększenie gospodarstwa rolnego. W lipcu 2020 r. na podstawie aktu notarialnego stałam się właścicielką gruntu rolnego. Tydzień później złożyłam wniosek w sprawie zwolnienia od podatku rolnego z tytułu kupna na powiększenie swojego gospodarstwa rolnego – spełniałam wszystkie przesłanki ustawowe dotyczące zwolnień i ulg w podatku rolnym. Po dwóch tygodniach (czyli w połowie sierpnia) otrzymałam decyzję, w której organ gminy odmówił mi udzielenia zwolnienia, powołując się na informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 sierpnia o przekroczonym krajowym limicie pomocy de minimis, gdzie nowa pomoc nie może być udzielana. Czy organ I instancji mógł odmówić mi zwolnienia, gdy w dniu składania przeze mnie wniosku pomoc de minimis była w kraju jeszcze dostępna? Czy mogę odwołać się od tej decyzji, uzasadniając to zachowaniem przeze mnie terminu?

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i sprzedaż ziemi

Podział gospodarstwa rolnego po rozwodzie i sprzedaż ziemi

Jestem współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 20 ha na obrzeżach miasta. Są to grunty orne V i VI klasy, około kilometr od trasy szybkiego ruchu. Przez 16 lat opłacałam KRUS. Po rozwodzie pracowałam w szkole. Toczy się sprawa o podział majątku z byłym mężem. Czy po rozwodzie i podziale majątku i ziemi będę mogła sprzedać ziemię rolną? Czy istnieją ograniczenia i ziemię rolną będę musiała sprzedać mężowi? Proszę o wyjaśnienia.

Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?

Zwolnienie z podatku dochodowego przy sprzedaży gruntów rolnych, jak z niego skorzystać?

Zamierzam sprzedać ziemię rolną otrzymaną w darowiźnie od rodziców przed prawie 3 laty. Nabywcą będzie również rolnik. Za te pieniądze zamierzam kupić od teściowej mieszkanie. Czy będzie mi przysługiwało zwolnienie z podatku dochodowego? Jeżeli tak, to jak to prawidłowo udokumentować?

Powrót do ubezpieczenia w KRUS po ubezpieczeniu w ZUS

Powrót do ubezpieczenia w KRUS po ubezpieczeniu w ZUS

Moja małżonka była ubezpieczona jako domownik rolnika w KRUS. Pracowała w szkole i w tym czasie została zgłoszona do ubezpieczenia w ZUS. Z przyczyn rodzinnych umowa została rozwiązana. Jakie kroki należy podjąć, aby żona wróciła z powrotem do ubezpieczenia KRUS i mogła płacić składki KRUS jako domownik. Proszę o informację czy z ZUS potrzebujemy jakieś dokumenty, czy wystarczy samo zgłoszenie do KRUS.

Zakończenie bezpłatnego użytkowania ziemi rolnej przez sąsiada

Zakończenie bezpłatnego użytkowania ziemi rolnej przez sąsiada

Jestem właścicielką 1 ha ziemi rolnej i przez kilka lat sąsiad ją sobie bezpłatnie użytkował na zasadzie mojego ustnego przyzwolenia. Bez żadnej umowy pisemnej. Obecnie chcę, aby nie użytkował tej ziemi - jednak on dalej ją użytkuje, nic sobie nie robiąc z mojej prośby, aby nic na niej nie robił. Już nawet nie odbiera ode mnie telefonów. Co mogę zrobić dalej? Jak skutecznie zakończyć taką ustną umowę bezpłatnego użytkowania?

Żądanie natychmiastowego zwrotu dzierżawionej ziemi

Żądanie natychmiastowego zwrotu dzierżawionej ziemi

Mam dzierżawę ustną ziemi od brata, nie pobierał za nią żądnych pieniędzy za dzierżawę, kazał ja uprawiać. Teraz pokłóciliśmy się i zażądał oddanie dzierżawionej ziemi w trybie natychmiastowym, ja jestem rolnikiem i zapłaciłem za nią podatek i złożyłem wniosek o dopłaty. Ja mu powiedziałem, że oddam mu tę ziemię po żniwach, jak pozbieram uprawy, to, co zasiadłem. Czy może mi odebrać dzierżawioną ziemię w trybie natychmiastowym?

Dzierżawienie ziemi a zarejestrowanie agroturystyki

Dzierżawienie ziemi a zarejestrowanie agroturystyki

Dzierżawię od rolnika 1,5 ha gruntów ornych. Czy mogę zarejestrować agroturystykę? Mam uprawnienia rolnicze, mieszkam na wsi.

Warunki zabudowy na dom mieszkalny a budowa domku letniskowego

Warunki zabudowy na dom mieszkalny a budowa domku letniskowego

Niedawno kupiłem działkę rolną (klasa IIIb) o pow. 4000 m2. Nie jestem rolnikiem. Na działkę zostały wydane warunki zabudowy. Są one obecnie przenoszone z poprzedniego właściciela na mnie. W warunkach zabudowy jest zapis: „realizacja budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej”, czyli mogę pobudować dom mieszkalny. Jednak chciałbym na początek zbudować mały domek letniskowy do 35 m2 na zgłoszenie i dopiero po jakimś czasie przystąpić do budowy tego docelowego domu. W tej sytuacji proszę o poradę, jak najlepiej tę sprawę załatwić. Czy i w jaki sposób mogę odrolnić działkę? Wiem, że do 0,05 ha można odrolnić bezpłatnie – czy warto odrolnić pozostałą część działki? Jakie się wylicza za to opłatę? Dodam, że działka nie jest objęta MPZP.

Sprzedaż wyhodowanych owoców i warzyw nie będąc rolnikiem

Sprzedaż wyhodowanych owoców i warzyw nie będąc rolnikiem

Po pierwsze chciałabym wiedzieć, co czyni osobę rolnikiem. Czy wystarczy mieć 1 ha ziemi rolnej, czy są jakieś dodatkowe wymagania? Chciałabym w niedługim czasie rozpocząć sprzedaż wyhodowanych przez siebie owoców i warzyw – czy mogę to robić, nie będąc jeszcze rolnikiem? Czy sprzedaż wyhodowanych owoców i warzyw w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i związane z nią preferencje podatkowe są możliwe właśnie dla osób fizycznych, niebędących rolnikami? Jeśli tak, to co należy zrobić, aby móc tak legalnie sprzedawać warzywa? Następnie, czy RHD obejmuje również sprzedaż owoców i warzyw uprawianych wewnątrz budynków przy użyciu sztucznego oświetlenia? Ponieważ wyczytałam, że niektóre rodzaje uprawy, tj. w szklarni ocieplanej, są uważane za tzw. działy specjalne i sprzedaż takich warzyw jest opodatkowana. Jeśli taka uprawa, o której mówię, należy również do działu specjalnego, to jak wygląda opodatkowanie i rozliczenie?

Zakup gruntu pod farmę fotowoltaiczną powyżej 1 ha

Zakup gruntu pod farmę fotowoltaiczną powyżej 1 ha

Zamierzam kupić grunty rolne IV klasy o powierzchni powyżej 1 ha pod farmy fotowoltaiczne. Czy istnieje taka możliwość, aby zakupić grunty rolne, biorąc pod uwagę fakt, iż nie jestem rolnikiem?

Otrzymanie gospodarstwa rolnego bez budynków - prawo do budynków przekazanych innej osobie

Otrzymanie gospodarstwa rolnego bez budynków - prawo do budynków przekazanych innej osobie

Mąż jest rolnikiem, opłaca KRUS. W 2006 r. otrzymał gospodarstwo rolne, co umożliwiło zbywcy uzyskanie renty strukturalnej. Jak się potem okazało, dom i budynki gospodarcze zostały przekazane innemu członkowi rodziny na podstawie umowy darowizny. Czy przysługują mężowi jakieś prawa do części domu i działki, na której stoi, oraz do budynków gospodarczych? Czy może w jakiś sposób dochodzić swoich praw choćby do części budynku mieszkalnego? Czy tak można dzielić gospodarstwo?

Ubezpieczenie w ZUS i KRUS - jaka emerytura?

Ubezpieczenie w ZUS i KRUS - jaka emerytura?

Mój mąż ma 25 lat, pracował rok na umowę o pracę na cały etat, potem dwa lata na 1/4 etatu i był ubezpieczony w ZUS. Od roku jest ubezpieczony w KRUS, gdzie płaci pełną składkę. Czy powinien jakoś wyrównać składki w ZUS, żeby w pełni liczyły mu się do emerytury? Czy to prawda, że przy umowie o pracę na niepełny etat trzeba dłużej pracować do emerytury? Jak będą liczone składki męża, jeśli przez 2-3 lata będzie w KRUS, a później podejmie pracę na pełnym etacie i tak już zostanie do osiągnięcia wieku emerytalnego? Co dla niego byłoby korzystniejsze: być cały czas na KRUS, czy na ZUS-ie? Chodzi nam o to, że by nie musiał pracować dłużej niż do 65 roku życia i żeby miał godną emeryturę. Czy mąż może wybrać, z którego ubezpieczenia chce pobierać emeryturę? Czy składki ZUS i KRUS jakoś się łączą?

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Jak rolnik może wyjść z VAT i wrócić na ryczałt?

Jestem rolnikiem, do październiku 2013 r. rozliczałem się ryczałtowo, w tym terminie zostałem rolnikiem płacącym podatek VAT. Jeszcze w tym samym miesiącu kupiłem ciągnik o wartości 135 000 zł netto, pług – 17 000 zł netto, laptop – 1600 zł netto. Następnie w 2015 r. nabyłem rozsiewacz nawozu za 3500 zł netto, a w 2016 r. agregat ścierniskowy za 7500 zł. Kupowałem też części do maszyn, drobne narzędzia za kwoty nieprzekraczające 1000 zł, a także środki do produkcji rolnej – nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, materiał siewny. Z tego odliczałem podatek VAT. Sprzedawałem rzepak i zboże – z tego płaciłem podatek VAT. Czy z dniem 31 grudnia 2019 r.* mogę zrezygnować z podatku VAT i ponownie zostać rolnikiem ryczałtowym, nie ponosząc kosztów od zwróconego podatku VAT? Jakie dokumenty musze złożyć w urzędzie skarbowym i w jakim terminie? Co miesiąc składam deklaracje VAT-7. Mam kilka tysięcy nadpłaconego podatku VAT, czy te pieniądze mogę odzyskać, nie mając sprzedaży w grudniu?

Wyrób wędlin w gospodarstwie a wymogi sanitarne

Wyrób wędlin w gospodarstwie a wymogi sanitarne

Mam pytanie związane z wymogami sanitarnymi, jakie musi spełnić rolnik, który wyrabia i sprzedaje wędliny. Niepokoi mnie fakt, że pewien rolnik od wielu lat wyrabia wędliny z własnych świniaków oraz nabytych w ubojni na sprzedaż. Następnie wyroby wędliniarskie sprzedaje prywatnym odbiorcom oraz dostarcza je pracownikom różnych instytucji, czyli sam je też transportuje. Przy uboju i produkcji korzysta z pomocy sąsiedzkiej, ale nie ma z tymi ludźmi żadnych umów i najprawdopodobniej te osoby nie mają zrobionych żadnych badań. Taka działalność trwa od lat, a do tego ów rolnik korzysta z dopłat bezpośrednich przysługującym rolnikom. Czy za taki wyrób i handel wędlinami grożą jakieś konsekwencje? Czy rolnik, który nie przestrzega przepisów sanitarnych, ma prawo pobierać dopłaty?

Porady prawne z prawa rolnego

Rolnictwo, jako odrębna i bardzo ważna gałąź gospodarki, ze względu swą specyfikę wymaga odmiennych rozwiązań prawnych, które mają umożliwiać wydajną, opłacalną i zdrową produkcję płodów rolnych, ich przetwarzanie i obrót. Serwis Praworolne.info jest dedykowany właścicielom dużych gospodarstw rolnych, rolnikom indywidualnym, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W naszych poradach prawnych zajmujemy się takimi kwestii, jak obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), dotacjami i dopłatami w rolnictwie, dziedziczeniem i podziałem gospodarstw rolnych, podatkami rolnymi.

Prawo rolne to także sytuacja prawna i ekonomiczna rolnika oraz jego rodziny, dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek w KRUS oraz emerytury rolniczej. Jeśli gospodarstwo rolne, to także kwestie z pogranicza gospodarki nieruchomościami, a więc odrolnienia ziemi, działek siedliskowych i zabudowy zagrodowej. Często spotykamy się z zapytaniem, kto i w jaki sposób może obecnie zakupić działkę rolną – na to pytanie również znajdą Państwo u nas odpowiedź.

Staramy się prezentować aktualne i z życia wzięte problemy związane z rolnictwem, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb. Wiele z tych spraw miało swój szczęśliwy finał dzięki pomocy prawnej naszych specjalistów. Nasz zespół na co dzień zajmuje się prawem rolnym i zagadnieniami pokrewnymi – jest do Państwa dyspozycji poprzez panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »