Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

Żona prawomocnym wyrokiem sądu uzyskała zasiedzenie działki rolnej (w 1985 r.) i włączyła ją do swojego gospodarstwa rolnego. Urząd skarbowy domaga się ode mnie złożenia zeznania SD-3 i ujawnienia 1/2 zasiedzenia – jednocześnie żona ma złożyć korektę swojego zeznania. Nie mamy rozdzielności majątkowej, jesteśmy małżeństwem od 1982 r. Chcielibyśmy z żoną, aby to działka była zapisana tyko na nią, zarówno w KW, jak i w podatkach i rejestrze gruntów. Wyrok sądu jest tylko na żonę. Jeżeli złożymy zeznania SD-3, to już muszę być wpisany do KW jako współwłaściciel?

Wysokość odszkodowania za działki przejęte przez gminę

Wysokość odszkodowania za działki przejęte przez gminę

Na początku tego roku dokonałem podziału działki na mniejsze. Część z działki została przeznaczona na drogę. Wczoraj otrzymałem informację, że powinienem się skontaktować w sprawie odszkodowania za przejętą działkę. Z zaczerpniętych informacji dowiedziałem się, że gmina wypłaca mały procent wartości gruntu. Jeszcze się nie kontaktowałem z urzędem ale już mam wrażenie, że nie będę zadowolony z wysokości odszkodowania. Czy mogę się ubiegać o wyższe odszkodowanie za grunty nabyte przez gminę, gdybym nie był zadowolony z proponowanej wysokości odszkodowania?

Zakaz podziału działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - co zrobić?

Zakaz podziału działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - co zrobić?

Posiadam działkę rolną o wielkości kilku hektarów. Chciałem na niej postawić siedlisko. Doprowadziłem do uchwalenia MPZP z zapisem, że można budować siedlisko 60 m od linii brzegowej jeziora. Rada gminy do planu dopisała jednak zakaz podziału działki, plan się uprawomocnił. Ja jednak chciałbym podzielić nieruchomość na mniejsze działki, na co gmina się nie zgadza. Jak mogę podważyć zapis o zakazie podziału działki? Wydaje mi się on niezgodny z prawem.

Wykreślenie okresu składkowego przez KRUS - co z opłaconymi składkami?

Wykreślenie okresu składkowego przez KRUS - co z opłaconymi składkami?

Kończę 60 lat w tym roku i chcę wystąpić o emeryturę rolniczą. Gdy byłam nastolatką, ojciec kupił grunty. Skończyłam dwuletnie technikum policealne o profilu rolniczym. Mąż także posiadał (4 hektary) grunty orne. W 1989 r. otwarłam równolegle działalność pozarolniczą. Przez cały czas opłacałam jednak składki KRUS, aż do 2004 r. Kilka miesięcy temu dowiedziałam się, że KRUS wykreślił mój okres składkowy od 1989 do 1997 r. Nie rozumiem tej decyzji, ponieważ w rozliczeniu zawsze zaznaczałam, że mam ubezpieczenie KRUS. Gdzie więc podziały się moje składki na KRUS, czy przepadły? Mam teraz tylko 20 lat opłacanych składek. Niestety nie posiadam dowodów wpłat. Proszę o pomoc. 

Zgoda KOWR na nabycie ziemi rolnej dla osoby bez wykształcenia rolniczego

Zgoda KOWR na nabycie ziemi rolnej dla osoby bez wykształcenia rolniczego

Chciałbym nabyć ziemię rolną, a nie jestem rolnikiem i nie mam żadnego potwierdzonego wykształcenia rolniczego. Jeżeli się zobowiążę do prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania przez 5 lat w nabywanej nieruchomości, czy jest szansa, że KOWR udzieli mi zgody? Gdybym dostał zgodę: czy byłbym zobowiązany do prowadzenia działalności tak, aby mieć przychód z tego, tzn. czy musiałbym sprzedawać swoją produkcję, zamiast korzystać z niej we własnym zakresie? na czym by polegało utrzymywanie ziemi? Czy np. sianie zielonych nawozów by wystarczyło? Czy „siedlisko rolne„ i „gospodarstwo rolne” są według prawa tożsame?

Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna

Działka porośnięta drzewami określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako leśna

Posiadam działkę ok. 1 ha w centrum wsi porośniętą ok. 20-letnimi drzewami. Gmina jest w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w planie ujęła moją działkę jako leśną. W studium zagospodarowania jest to strefa osadniczo-rolna. W wypisie z gruntów działka orna VI klasa. Chciałabym mieć w przyszłości możliwość postawienia na niej domu. W związku z tym pewnie będzie trzeba wyciąć las. Wiem, że nie potrzebuję tego zgłaszać, jednak mam sąsiadów, którzy „zainteresują” się sprawą. Dlatego i tak napiszę do gminy informację o wycince. Moje pytanie brzmi, czy gmina może ustalić moją działkę jako leśną, pomimo innych informacji w rejestrze gruntów i studium? Czy muszę pozbyć się też pni i korzeni i orać pole, czy wystarczy jedynie wycięcie drzew?

Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS

Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarcza, niestety miałem nieszczęśliwy wypadek i przez około 4 miesiące nie będę w stanie pracować i nie będę mógł zarabiać, ze względów ekonomicznych myślę nad zawieszeniem działalności, ale chciałbym mieć dalej ważne ubezpieczenie zdrowotne ja i moja rodzina (żona i córka są podpięte pod moje ubezpieczenie). W tym celu myślę nad przejściem do KRUS, składki są niższe niż w ZUS-ie. Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i są zarejestrowani w KRUS-ie. Ja, żona i córka mamy ten sam adres zameldowania co moi rodzice. Czy mam taka możliwość wraz z rodziną przejścia do KRUS-u, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne i nie będzie to kolidować z moja działalnością? 

Budynek w zabudowie zagrodowej wykorzystywany w działalności gospodarczej

Budynek w zabudowie zagrodowej wykorzystywany w działalności gospodarczej

Posiadam budynek w zabudowie zagrodowej z siedliskiem, jestem rolnikiem. Prowadzę w nim działalność gospodarczą inną niż rolnicza, związaną z firmą. Spełnia on funkcje magazynu, ale podatki płacę jak za budynek usługowy, a nie gospodarczy. Czy muszę teraz zrobić inwentaryzacje i zgłosić go jako budynek usługowy? Jakie są ewentualnie kary za nieprzekształcenie budynku?

Czy żona rolnika uzyska status bezrobotnego i prawo do zasiłku?

Czy żona rolnika uzyska status bezrobotnego i prawo do zasiłku?

Chciałabym zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna i pobierać zasiłek, ale mąż posiada ponad 2 ha pola (prowadzi też jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca ZUS). Urzędnik w KRUS powiedział, że mogę się zarejestrować w PUP, jeśli złożę oświadczenia sąsiadów, że nie pracuję na gospodarstwie. Jeśli złożyłabym takie oświadczenia, czy przepadną mi składki KRUS wpłacone przed ślubem, gdy byłam domownikiem u rodziców – rolników? Czy te oświadczenia podpisują sąsiedzi z miejsca mojego obecnego zamieszkania, czy miejsca zameldowania (nadal jestem zameldowana u rodziców)? Jeśli zarejestruje się w PUP, czy już nie będę mogła wrócić do KRUS jako domownik u męża? Gdybym jednak została w KRUS, czy muszę opłacasz składki na ubezpieczenie, czy mąż może mnie ubezpieczyć w ZUS?

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego - czy trzeba zgłosić do KRUS?

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego - czy trzeba zgłosić do KRUS?

Jestem rolnikiem indywidualnym. W 2016 roku dostałem rentę strukturalną z KRUS-u. W 2016 też roku dokonałem darowizny nieruchomości rolnej – gospodarstwa rolnego na rzecz córki. W 2020 roku otrzymałem emeryturę rolniczą z KRUS-u. W 2021 roku w związku z rażącą niewdzięcznością córki odwołałem darowiznę na rzecz córki i otrzymałem nieruchomość rolną z powrotem. Czy teraz ten fakt muszę zgłosić do KRUS-u, w jakim terminie i jakie będą ewentualne konsekwencje niezgłoszenia tego faktu? 

Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej

Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej po zakupie ziemi rolnej

Zamierzam kupić nieruchomość rolną o powierzchni 8 ha, w tym 4 ha łąki i 4 ha ziemi ornej. Nie jestem rolnikiem i nie mam wyksztalcenia rolniczego ani stażu, więc przejdzie przez wniosek od sprzedającego. Jeden z obowiązków dla mnie będzie prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat. W jakim termin od daty kupna miałbym rozpocząć tę działalność? Czy mógłbym przeznaczyć tylko 0,5 ha na plantację drzew owocowych, a resztę pozostawić samej sobie?

Zakup działki rolnej przez rolnika i założenie na niej gospodarstwa

Zakup działki rolnej przez rolnika i założenie na niej gospodarstwa

Chcę zakupić działkę rolną. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Działka, którą chcę kupić, jest oznaczona literą „R”. Jestem rolnikiem, a więc chciałbym założyć gospodarstwo w zabudowie zagrodowej. Z planu nie wynika wprost, że zabrania się budowy jako rolnik na takim polu. Jednak nie jest też napisane wprost, że można jakikolwiek budynek wznieść. W gminie dostaję sprzeczne informacje. Proszę o wyrażenie stanowiska.

Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS

Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS

Moja małżonka otrzymuje obecnie rentę z tytułu niezdolności do pracy z KRUS-u. Niedługo kończy się okres 10-letniej dzierżawy jej gospodarstwa. Umowa dzierżawy nie będzie podtrzymywana z dzierżawcą. Małżonka otrzymała gospodarstwo kilka lat po ślubie w spadku. Moje gospodarstwo też obecnie jest dzierżawione przez tę samą osobę co jej. Po zakończeniu umowy dzierżawy chcę ponownie wznowić działalność rolniczą. Małżonka, by otrzymywać pełną rentę, nie może prowadzić działalności rolniczej. Czy w tej sytuacji małżonka może przenieść własność gospodarstwa na mnie, np. w umowie darowizny, lub czy może wydzierżawić je mnie i kiedy to najlepiej zrobić? Czy można to zrobić przed zakończeniem obecnej umowy dzierżawy? Która opcja jest najlepsza i czy są inne sposoby rozwiązania tej sprawy, by otrzymywała pełną rentę?

Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika

Ubezpieczenie w KRUS-ie przez siostrę jako domownika

Czy siostra może mnie ubezpieczyć jako domownika w KRUS-ie? Mieszkam 5 km od jej gospodarstwa i dojeżdżam, by pracować na tym gospodarstwie.

Czy mam prawo do gospodarstwa przekazanego bratowi przez rodziców w zamian za emeryturę?

Czy mam prawo do gospodarstwa przekazanego bratowi przez rodziców w zamian za emeryturę?

Brat otrzymał gospodarstwo rolne od rodziców, a rodzice emeryturę, od 25 lat mieszka i pracuje że swoją rodziną za granicą, gospodarstwem w ogóle się nie interesuje, ziemię wydzierżawiał mojemu mężowi, który ją uprawiał przez wiele lat (teraz uprawia ją inny rolnik). Rodzicami zajmowałam się ja z mężem, oboje już nie żyją. Czy mam w związku z tym jakieś, przynajmniej niewielkie, prawa do tego gospodarstwa? Chciałabym, żeby mi przepisał kilkanaście arów ziemi, ale nie wyraża zgody. Przyjeżdża do Polski tylko na wakacje i na pogrzeby najbliższych. Czy takie prawo jest sprawiedliwe? Jaki to rolnik, który zostawił wszystko, wyjechał i nic go nie obchodzi, a miał obowiązki względem rodziców, nie wypełniał ich, a teraz tylko on ma prawo do wszystkiego, a pozostałe rodzeństwo nie ma żadnych praw… Proszę o odpowiedź i radę, co robić.

Emerytura z zus a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Emerytura z zus a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Pobieram świadczenie emerytalne z ZUS, a jednocześnie jestem właścicielem gospodarstwa rolnego. Czy pobierając emeryturę, mogę prowadzić gospodarstwo rolne?

Zakup działki zagrodowej i rozpoczęcie produkcji ogrodniczej

Zakup działki zagrodowej i rozpoczęcie produkcji ogrodniczej

Czy jako osoba posiadająca wyższe wykształcenie na wydziale ogrodnictwa akademii rolniczej, nieposiadająca do tej pory gospodarstwa ogrodniczego, mogę nabyć działkę o powierzchni 2 hektarów, która w MPZP ma status działki zagrodowej i na jej terenie wybudować dom i zabudowania w celu rozpoczęcia produkcji ogrodniczej(szkółka drzew i krzewów ozdobnych)?

Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika

Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika

W 2018 roku zakupiłam gospodarstwo rolne za zgodą KOWR. W zeszłym roku otrzymałam od ARiMR dofinansowanie dla tzw. młodego rolnika, za które zakupiłam ziemię rolną. W tym roku niestety doszło do nieprzewidzianego zdarzenia w moim życiu (zostawił mnie partner i zostałam sama na gospodarstwie z kilkumiesięcznym dzieckiem, 150 km od jakiejkolwiek rodziny) i rozważam sprzedaż gospodarstwa. Wiem, że przed upływem 5 lat od zgody KOWR nie mogę sprzedać gospodarstwa bez zgody sądu. Jednak co z dopłatami ARiMR? Czy jeżeli sprzedam również te grunty, które zakupiłam z dopłaty, będę musiała ją zwrócić? Czy jeżeli osoba kupująca zobowiąże się do kontynuowania biznesplanu, to dopłata zostanie utrzymana w mocy? 

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Posiadam działkę o powierzchni 0,75 ha, która została podzielona na mniejszą: 0,3 ha i trzy działki po 0,11 ha. Te trzy działki stanowią jedną działkę rolną i są wykorzystywane do produkcji rolniczej, ponadto posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Czy od tej części rolniczej nie powinienem płacić podatku rolnego? Urząd miasta nalicza mi podatek od nieruchomości, który jest dużo wyższy od rolnego.

Czy żona rolnika może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo?

Czy żona rolnika może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo?

Rodzice przepiszą mi gospodarstwo rolne. Czy moja żona może zostać rolnikiem i prowadzić gospodarstwo? Żona pracuje na etacie i nie będzie ubezpieczona w KRUS-ie. Mamy wspólność majątkową.

Porady prawne z prawa rolnego

Rolnictwo, jako odrębna i bardzo ważna gałąź gospodarki, ze względu swą specyfikę wymaga odmiennych rozwiązań prawnych, które mają umożliwiać wydajną, opłacalną i zdrową produkcję płodów rolnych, ich przetwarzanie i obrót. Serwis Praworolne.info jest dedykowany właścicielom dużych gospodarstw rolnych, rolnikom indywidualnym, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W naszych poradach prawnych zajmujemy się takimi kwestii, jak obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), dotacjami i dopłatami w rolnictwie, dziedziczeniem i podziałem gospodarstw rolnych, podatkami rolnymi.

Prawo rolne to także sytuacja prawna i ekonomiczna rolnika oraz jego rodziny, dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek w KRUS oraz emerytury rolniczej. Jeśli gospodarstwo rolne, to także kwestie z pogranicza gospodarki nieruchomościami, a więc odrolnienia ziemi, działek siedliskowych i zabudowy zagrodowej. Często spotykamy się z zapytaniem, kto i w jaki sposób może obecnie zakupić działkę rolną – na to pytanie również znajdą Państwo u nas odpowiedź.

Staramy się prezentować aktualne i z życia wzięte problemy związane z rolnictwem, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb. Wiele z tych spraw miało swój szczęśliwy finał dzięki pomocy prawnej naszych specjalistów. Nasz zespół na co dzień zajmuje się prawem rolnym i zagadnieniami pokrewnymi – jest do Państwa dyspozycji poprzez panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »