ARiMR żąda zwrotu dopłat - co możemy zrobić?

ARiMR żąda zwrotu dopłat - co możemy zrobić?

Rodzice przepisali mi działkę leśną, na której korzystali z dopłat z ARiMR-u. Działka była zalesiona ok. roku 2010. Rok temu nastąpiło przepisanie działki. Niestety nie zgłosiliśmy tego od razu do agencji. ARiMR domaga się teraz zwrotu całości dopłat, jaką otrzymali od nich rodzice, mimo że dotychczas wszystko wykonywali poprawnie, a w tym roku nie otrzymali jeszcze dopłat. Co możemy zrobić w tej sytuacji?

Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?

Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?

Czy jest możliwa sprzedaż niezabudowanej, rolnej działki o powierzchni 0,98 ha na terenie wiejskim nieobjętym MZP? Kupującym jest sp. z o.o., zaś zbywającym wspólnik spółki będący rolnikiem. Wspólnik chciałby, by grunt trafił do spółki, która planuje w tym miejscu inwestycję budowlaną.

Zatrudnienie osoby w firmie rolnika

Zatrudnienie osoby w firmie rolnika

Osoba będąca rolnikiem i opłacająca składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą – usługową. Osoba chce zatrudnić na umowę-zlecenie (chodzi o zastępstwo podczas nieobecności pracodawcy) pracownika niebędącego rolnikiem. Czy może to zrobić? Jeśli tak, to jakie obowiązki spoczywać będą na pracodawcy (rozliczenia z ZUS-em/KRUS-em i urzędem skarbowym)? Czy jako rolnik nie utraci prawa do opłacania składki na KRUS?

Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika

Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika

Jestem rolnikiem i uprawiam drzewa i krzewy ozdobne w gruncie oraz w pojemnikach i sprzedaję je bezpośrednio w gospodarstwie. Sadzonki kupuję u innego rolnika, sadzę u siebie, a po 2–3 latach, czasem dłuższym czasie, nadają się do odsprzedania dalej. Ale zastanawiam się także nad opcją sprzedawania młodych sadzonek, mam klientów zainteresowanych. Zastanawia mnie, czy jest regulowane prawnie, jak długo sadzonki mają być uprawiane przeze mnie, abym mógł je odsprzedawać nadal jako rolnik, a nie osoba prowadząca handlową działalność gospodarczą.

Zakup siedliska z rolnikiem o powierzchni 2 ha

Zakup siedliska z rolnikiem o powierzchni 2 ha

Chciałbym wraz z przyjacielem kupić siedlisko o powierzchni 2 ha. Przyjaciel jest rolnikiem, zameldowanym w tym samym województwie, w którym znajduje się nieruchomość. Ja niestety nie. Zastanawiam się, czy istnieje jakaś forma prawna współwłasności, która dobrze działałaby w tej sytuacji.

Zniesienie współwłasności gospodarstwa przez sąd

Zniesienie współwłasności gospodarstwa przez sąd

Mam pytanie odnośnie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego. Razem z przyrodnim bratem odziedziczyliśmy po ojcu gospodarstwo rolne po 1/2. Chciałam od niego odkupić jego cześć, ale już drugi rok nie możemy się dogadać (cena mu odpowiada, ale nie może się zebrać, żeby spotkać się u notariusza). Jak długo może potrwać zniesienie współwłasności prze sąd? Czy jako wnioskodawca mogę ubiegać się o przyznanie gospodarstwa dla mnie? Czy sąd sam decyduje, komu przyzna?

Domki letniskowe na gruntach rolnych i leśnych - przepisy obowiązujące inwestora

Domki letniskowe na gruntach rolnych i leśnych - przepisy obowiązujące inwestora

Czy mogę utworzyć gospodarstwo agroturystyczne złożone z 5 domków letniskowych o pow. do 35 m2, oddalonych od siebie? Działka ma ok. 1,70 ha lasu i ponad 3 ha gruntów rolnych, w tym 2 ha użytków rolnych. Jest usytuowana na obszarze Natura 2000. Działka jest bez infrastruktury. Czy taką inwestycję mogę zrealizować jedynie na zgłoszenie, jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Czy muszę mieć projekt zagospodarowania całej działki wykonany przez architekta z uprawnieniami? Dołączam uchwałę tutejszej rady miejskiej w sprawie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Czy w świetle definiowanych przez uchwałę warunków mogę na tej działce, na obszarze Natura 2000, zbudować kilka domków letniskowych, tworząc gospodarstwo agroturystyczne?

Brak dostępu gruntu rolnego do drogi publicznej

Brak dostępu gruntu rolnego do drogi publicznej

Jestem właścicielem gruntu rolnego (las wraz z łąką), całość około 2,5 ha. Problem mam taki, że nie ma dojazdu do tej działki rolnej, nie ma dostępu do drogi publicznej (oficjalnie). Ale jest dojazd do mojej działki z drogi publicznej, zjazd w dukt leśny, który ma około 80 metrów, cały czas korzystam z tego dojazdu leśnego do mojej działki. Las należy do lasów państwowych. Czy może gmina przejąć tę działkę na gminną drogę?

Grunty rolne w dzierżawie, jak sprzedać część i zachować emeryturę rolniczą?

Grunty rolne w dzierżawie, jak sprzedać część i zachować emeryturę rolniczą?

Oboje z małżonką jesteśmy na emeryturach z KRUS. Nasze wspólne gospodarstwo jest dzierżawione przez sąsiada na mocy dziesięcioletniej umowy. Czy możemy za zgodą dzierżawcy sprzedać ok. 2 ha ziemi osobie posiadającej uprawnienia, ale niemającej swojego gospodarstwa po sąsiedzku? Czy może mieć to wpływa na nasze rolnicze emerytury?

Przejście na emeryturę KRUS przy podziale majątku i gospodarstwa rolnego

Przejście na emeryturę KRUS przy podziale majątku i gospodarstwa rolnego

Rodzice są właścicielami gospodarstwa rolnego i są ubezpieczeni w KRUS. Moja mama w październiku skończy 60 lat i chciałaby przejść na emeryturę z KRUS. Składki opłacane są od ponad 35 lat. Problem polega na tym, że w obecnie toczy się sprawa w sądzie o podział majątku i gospodarstwa rolnego. Mama nie mieszka z ojcem, nie uprawia ziemi, nie ma do niej dostępu. Czy w takim przypadku mama może się starać o emeryturę KRUS?

Wyprowadzka za granicę a składki KRUS

Wyprowadzka za granicę a składki KRUS

Jestem przedstawicielem wolnego zawodu, pracuję wyłącznie na umowę o dzieło. Półtora roku temu otrzymałem w spadku niewielkie gospodarstwo rolne i zostałem płatnikiem KRUS-u. Moja żona, z ramienia firmy, w której pracuje, została oddelegowana na co najmniej 3 lata do objęcia bardzo intratnego stanowiska w zagranicznej filii (kraj UE). Zamierzam się tam razem z nią przeprowadzić. Chcąc korzystać z pełnych świadczeń zdrowotnych za granicą, złożyłem w NFZ wniosek o wydanie dokumentu S1, który musi być uzupełniony o poświadczone przez KRUS zawiadomienie o zmianie adresu na zagraniczny. Tymczasem w KRUS poinformowano mnie, że wyprowadzając się na czas nieokreślony za granicę, nie mogę być płatnikiem składek i muszę się wyrejestrować z KRUS-u, ponadto mam obowiązek notarialnego wyznaczenia dzierżawcy gospodarstwa rolnego. Czy przebywając za granicą, faktycznie tracę prawo do ubezpieczenia w KRUS? I czy zamyka mi to drogę do uzyskania dokumentu S1, który umożliwiłby mi pełny dostęp do usług medycznych?

Czy można darować działkę rolną cudzoziemcowi?

Czy można darować działkę rolną cudzoziemcowi?

Sprawa dotyczy działki rolnej o powierzchni powyżej 1 hektara, a dokładnie 1,4 ha. Aby uniknąć konieczności prowadzenia działalności rolniczej, działka zostanie podzielona na dwie. Jedną chcę kupić ja, drugą mój syn (po zgłoszeniu do KOWR-u). Czy mój syn po 5 latach może swoją działkę rolną podarować swojemu ojczymowi, który jest cudzoziemcem (mojemu mężowi, Niemcowi)? Czy mąż będzie musiał mieć pozwolenie z MSWiA? Czy darowana działka może być ziemią rolną większą niż 0,5 ha? Dodam, że ziemia znajduje się w strefie przygranicznej.

Renta żony z KRUS a otrzymanie i posiadanie ziemi przez męża

Renta żony z KRUS a otrzymanie i posiadanie ziemi przez męża

Moja małżonka od dziecka była ubezpieczona jako domownik w KRUS-ie. Z racji choroby i operacji, którą przeszła w dzieciństwie, w chwili obecnej pobiera stałą rentę z KRUS-u, gdyż jest stale niezdolna do pracy na roli. Ja, jej mąż, jestem ubezpieczony w ZUS-ie. Problem polega na tym, iż moi rodzice chcą mi podarować część swojej ziemi rolnej. Okazuje się, że niby ja nie mogę posiadać na siebie żadnej ziemi rolnej, gdyż automatycznie KRUS zabierze rentę żonie. Proszę o informacje, czy to prawda że posiadanie ziemi przez męża, pozbawi żonę renty z KRUS?

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa a rozwód

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa a rozwód

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji w sprawie prowadzenia gospodarstwa w przypadku rozwodu. 3 lata temu zakupiliśmy z mężem zabudowaną nieruchomość rolną o obszarze 6 ha. Potrzebna była zgoda agencji na zakup. Z uwagi na to, że mąż ma wykształcenie rolnicze, wystąpił z wnioskiem do agencji o możliwość zakupu, po czym odpowiedź była pozytywna. W akcie notarialnym widnieje podpunkt, który mnie niepokoi, a mianowicie: nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia. Pytanie moje dotyczy tego, jak patrzyłby się na to KOWR, gdybyśmy chcieli się rozwieść? Czy zgoda na zakup zostałaby cofnięta? Co wtedy z gospodarstwem? Ja jako współmałżonka nieposiadająca wykształcenia rolniczego mam szansę na przejęcie połowy gospodarstwa?

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Chcemy z mężem złożyć wniosek do KOWR o utworzenie gospodarstwa rodzinnego – planujemy nabyć gospodarstwo rolne o pow. 2,49 ha. Mąż ma kwalifikacje rolnicze, ale od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem. Ja natomiast pracuję na etacie. Czy osoba zakładająca rodzinne gospodarstwo musi zrezygnować z dotychczasowych form zarobkowania? W przypadku męża: likwidacja (zawieszenie) działalności gospodarczej, w moim przypadku – odejście z pracy na etacie. Planujemy małą działalność rolniczą, która nie jest tak obciążająca (ani dochodowa), aby wymagała rezygnacji z innych aktywności zawodowych. I drugie pytanie: w skład gospodarstwa wchodzą grunty głównie IV klasy – pola rolne, pastwiska, trochę lasu. Czy dotyczyć nas będzie obowiązek wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (leśnej) i poniesienia jakichś dodatkowych opłat, skoro całość wykorzystywać będziemy na prowadzenie gospodarstwa? Na działce jest dom i dwa budynki gospodarcze. Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby mąż chciał w zakupionym domu (w 1 pomieszczeniu) urządzić siedzibę swojej firmy (biuro)?

Zakup działki rolnej przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata adiacencka

Zakup działki rolnej przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata adiacencka

Pewna osoba chce sprzedać działkę rolną. Zależy jej na sprzedaży przed zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, by uniknąć opłaty adiacenckiej, która w nowej uchwale jest już uwzględniona. Czy ja, kupując działkę przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy będę ją chciała sprzedać już po jego uchwaleniu (np. za rok), będę musiała zapłacić podatek?

Udziały zmarłego członka w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Udziały zmarłego członka w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Proszę o poradę w sprawie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W rejestrze członków widnieje zmarła w lata temu osoba. Nie został wypłacony udział. Pytania:1) Od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczenia o wypłatę udziału? Czy jest to data śmierci członka spółdzielni czy data skreślenia przez WZ tej osoby?2) Czy żona zmarłego wskazana w deklaracji może przejąć udział w oparciu o art. 16a?3) Czy osoba nieżyjąca bierze udział w podziale dochodu?Żona nie zgłosiła roszczenia do dnia dzisiejszego.

Status rolnika a prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

Status rolnika a prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

Jestem rolnikiem i wspólnie z żoną oraz dziećmi jesteśmy ubezpieczeni w KRUS. Chciałbym jednak otworzyć własną firmę, jednocześnie rozpoczynając działalność gospodarczą w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jakie kroki muszę podjąć, aby pozostać rolnikiem, żona z dziećmi była ubezpieczona, a ja mógłbym prowadzić ową działalność zgodnie z prawem?

Zakup ziemi rolno-leśnej

Zakup ziemi rolno-leśnej

Chciałbym kupić ok. 3,5 ha ziemi rolno-leśnej, ale nie jestem rolnikiem. Samodzielnie dowiedziałem się, że mogę to zrobić na 3 sposoby, jak niżej:1. Za zgodą KOWR na wniosek sprzedającego.2. Za zgodą KOWR na wniosek kupującego.3. Podział całego obszaru na działki poniżej 1 ha.Proszę mnie utwierdzić w przekonaniu bądź zanegować, że w przypadku:Ad 1. Problemem jest obowiązek zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży dla rolników indywidualnych na e-rolnik, na 30 dni.Ad 2. Problemem jest konieczność ukończenia kursu zapewniającego kwalifikacje rolnicze.Ad 3. Czy przy podziale ziemi na działki mniej niż 1 ha jedna osoba może kupić więcej niż jedną działkę?Czy istnieje inna, mniej skomplikowana możliwość zakupu? Proszę o informację, jak można przeprowadzić skutecznie i jak najprościej taką transakcję.

Budowa budynku gospodarczego na działce rolnej

Budowa budynku gospodarczego na działce rolnej

Posiadam działkę rolną o pow. 0,81 ha, przeliczeniowe 1,10 ha, na działce uprawiam trochę zboża, a na części jest ogród z warzywami i drzewa owocowe. Chciałem na działce pobudować budynek gospodarczy do 35 m2 na zgłoszenie, aby móc przechowywać narzędzia i warzywa, zgłosiłem to do starostwa. Otrzymałem postanowienie o uzupełnienie wniosku o wyłączenie działki z produkcji rolnej, ponieważ na działce są gleby klasy IIIa. Moim zdaniem skoro to postanowienie otrzymałem po 21 dniach, więc jest po ustawowym terminie, ponadto ja tym budynkiem nie zmieniam przeznaczenia działki, ona nadal będzie rolna, a budynek ma mi służyć do pomocy w uprawie rolnej tej działki. Proszę o odpowiedź, czy postanowienie starostwa jest prawidłowe i jak ja dalej mam postąpić.

Porady prawne z prawa rolnego

Rolnictwo, jako odrębna i bardzo ważna gałąź gospodarki, ze względu swą specyfikę wymaga odmiennych rozwiązań prawnych, które mają umożliwiać wydajną, opłacalną i zdrową produkcję płodów rolnych, ich przetwarzanie i obrót. Serwis Praworolne.info jest dedykowany właścicielom dużych gospodarstw rolnych, rolnikom indywidualnym, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W naszych poradach prawnych zajmujemy się takimi kwestii, jak obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), dotacjami i dopłatami w rolnictwie, dziedziczeniem i podziałem gospodarstw rolnych, podatkami rolnymi.

Prawo rolne to także sytuacja prawna i ekonomiczna rolnika oraz jego rodziny, dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek w KRUS oraz emerytury rolniczej. Jeśli gospodarstwo rolne, to także kwestie z pogranicza gospodarki nieruchomościami, a więc odrolnienia ziemi, działek siedliskowych i zabudowy zagrodowej. Często spotykamy się z zapytaniem, kto i w jaki sposób może obecnie zakupić działkę rolną – na to pytanie również znajdą Państwo u nas odpowiedź.

Staramy się prezentować aktualne i z życia wzięte problemy związane z rolnictwem, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb. Wiele z tych spraw miało swój szczęśliwy finał dzięki pomocy prawnej naszych specjalistów. Nasz zespół na co dzień zajmuje się prawem rolnym i zagadnieniami pokrewnymi – jest do Państwa dyspozycji poprzez panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »