Zakup maszyn rolniczych na wynajem przez rolnika w ramach działalności gospodarczej

Zakup maszyn rolniczych na wynajem przez rolnika w ramach działalności gospodarczej

Prowadzę od lat działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym artykułami gospodarstwa domowego. Z tego tytułu jestem czynnym podatnikiem VAT-u. Prowadzę też gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej jako rolnik ryczałtowy. W ramach prowadzonej...

Ubezpieczenie w KRUS osoby prowadzącej DG

Ubezpieczenie w KRUS osoby prowadzącej DG

Ojciec pobiera emeryturę z ZUS-u, posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 4 ha. Syn prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników i rozlicza się ryczałtem. Syn chciałby obniżyć składki ubezpieczeniowe i przejść do KRUS-u.Czy...

Umowa o dzieło a KRUS oraz opłacenie brakujących składek do emerytury

Umowa o dzieło a KRUS oraz opłacenie brakujących składek do emerytury

Do jakiej kwoty można zarobić na umowę o dzieło w ciągu roku? Czy można zapłacić składki w KRUS-ie brakujące lata, tak aby mieć prawo do emerytury? Przykładowo: ktoś jest 20 lat w KRUS-ie i potrzebuje zapłacić składki za 5 lat. Ile by to opłacenie...

Wymeldowanie z gospodarstwa rolnego

Wymeldowanie z gospodarstwa rolnego

Tata przeszedł na rentę strukturalną w 2016 r. Działka razem z domem, budynkami gospodarczymi i całą działalnością rolniczą wraz z gruntami rolnymi zostały przepisane na mnie (grunty zostały podzielone na mnie i dwoje rodzeństwa – ja, brat...

Obrót ziemią zakupioną od KOWR-u

Obrót ziemią zakupioną od KOWR-u

Wiem, że zakupioną ziemią od KOWR-u nie mogę obracać przez minimum 5 lat. A co jeśli ziemię oddałbym bratu? Czy brat mógłby dowolnie władać ziemią, czy również obowiązywałoby go okres 5 lat niezbywania nieruchomości?

Umowa dzierżawy a pobieranie dopłat

Umowa dzierżawy a pobieranie dopłat

Proszę o konsultacje w sprawie umowy dzierżawy z innym rolnikiem. Niestety chyba popełniłam błąd w umowie, ponieważ chciałam zachować prawo do składania wniosku do ARiMR o dopłaty obszarowe i bezpośrednie. Niestety chyba od strony prawnej nie jest to...

ARiMR żąda zwrotu dopłat - co możemy zrobić?

ARiMR żąda zwrotu dopłat - co możemy zrobić?

Rodzice przepisali mi działkę leśną, na której korzystali z dopłat z ARiMR-u. Działka była zalesiona ok. roku 2010. Rok temu nastąpiło przepisanie działki. Niestety nie zgłosiliśmy tego od razu do agencji. ARiMR domaga się teraz zwrotu całości dopłat, jaką otrzymali od...

Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?

Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?

Czy jest możliwa sprzedaż niezabudowanej, rolnej działki o powierzchni 0,98 ha na terenie wiejskim nieobjętym MZP? Kupującym jest sp. z o.o., zaś zbywającym wspólnik spółki będący rolnikiem. Wspólnik chciałby, by grunt trafił do spółki, która planuje w tym miejscu...

Zatrudnienie osoby w firmie rolnika

Zatrudnienie osoby w firmie rolnika

Osoba będąca rolnikiem i opłacająca składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą – usługową. Osoba chce zatrudnić na umowę-zlecenie (chodzi o zastępstwo podczas nieobecności pracodawcy) pracownika...

Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika

Zakup i dalsza sprzedaż sadzonek przez rolnika

Jestem rolnikiem i uprawiam drzewa i krzewy ozdobne w gruncie oraz w pojemnikach i sprzedaję je bezpośrednio w gospodarstwie. Sadzonki kupuję u innego rolnika, sadzę u siebie, a po 2–3 latach, czasem dłuższym czasie, nadają się do...

Zakup siedliska z rolnikiem o powierzchni 2 ha

Zakup siedliska z rolnikiem o powierzchni 2 ha

Chciałbym wraz z przyjacielem kupić siedlisko o powierzchni 2 ha. Przyjaciel jest rolnikiem, zameldowanym w tym samym województwie, w którym znajduje się nieruchomość. Ja niestety nie. Zastanawiam się, czy istnieje jakaś forma prawna współwłasności, która dobrze...

Zniesienie współwłasności gospodarstwa przez sąd

Zniesienie współwłasności gospodarstwa przez sąd

Mam pytanie odnośnie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego. Razem z przyrodnim bratem odziedziczyliśmy po ojcu gospodarstwo rolne po 1/2. Chciałam od niego odkupić jego cześć, ale już drugi rok nie możemy się dogadać (cena mu odpowiada, ale nie może się zebrać,...

Domki letniskowe na gruntach rolnych i leśnych - przepisy obowiązujące inwestora

Domki letniskowe na gruntach rolnych i leśnych - przepisy obowiązujące inwestora

Czy mogę utworzyć gospodarstwo agroturystyczne złożone z 5 domków letniskowych o pow. do 35 m2, oddalonych od siebie? Działka ma ok. 1,70 ha lasu i ponad 3 ha gruntów rolnych, w tym 2 ha użytków rolnych. Jest usytuowana na obszarze Natura 2000. Działka...

Brak dostępu gruntu rolnego do drogi publicznej

Brak dostępu gruntu rolnego do drogi publicznej

Jestem właścicielem gruntu rolnego (las wraz z łąką), całość około 2,5 ha. Problem mam taki, że nie ma dojazdu do tej działki rolnej, nie ma dostępu do drogi publicznej (oficjalnie). Ale jest dojazd do mojej działki z drogi publicznej, zjazd w dukt leśny, który ma...

Grunty rolne w dzierżawie, jak sprzedać część i zachować emeryturę rolniczą?

Grunty rolne w dzierżawie, jak sprzedać część i zachować emeryturę rolniczą?

Oboje z małżonką jesteśmy na emeryturach z KRUS. Nasze wspólne gospodarstwo jest dzierżawione przez sąsiada na mocy dziesięcioletniej umowy. Czy możemy za zgodą dzierżawcy sprzedać ok. 2 ha ziemi osobie posiadającej uprawnienia, ale niemającej swojego gospodarstwa po...

Przejście na emeryturę KRUS przy podziale majątku i gospodarstwa rolnego

Przejście na emeryturę KRUS przy podziale majątku i gospodarstwa rolnego

Rodzice są właścicielami gospodarstwa rolnego i są ubezpieczeni w KRUS. Moja mama w październiku skończy 60 lat i chciałaby przejść na emeryturę z KRUS. Składki opłacane są od ponad 35 lat. Problem polega na tym, że w obecnie toczy się sprawa...

Wyprowadzka za granicę a składki KRUS

Wyprowadzka za granicę a składki KRUS

Jestem przedstawicielem wolnego zawodu, pracuję wyłącznie na umowę o dzieło. Półtora roku temu otrzymałem w spadku niewielkie gospodarstwo rolne i zostałem płatnikiem KRUS-u. Moja żona, z ramienia firmy, w której pracuje, została oddelegowana na co najmniej 3...

Czy można darować działkę rolną cudzoziemcowi?

Czy można darować działkę rolną cudzoziemcowi?

Sprawa dotyczy działki rolnej o powierzchni powyżej 1 hektara, a dokładnie 1,4 ha. Aby uniknąć konieczności prowadzenia działalności rolniczej, działka zostanie podzielona na dwie. Jedną chcę kupić ja, drugą mój syn (po zgłoszeniu do KOWR-u). Czy mój syn po 5 latach...

Renta żony z KRUS a otrzymanie i posiadanie ziemi przez męża

Renta żony z KRUS a otrzymanie i posiadanie ziemi przez męża

Moja małżonka od dziecka była ubezpieczona jako domownik w KRUS-ie. Z racji choroby i operacji, którą przeszła w dzieciństwie, w chwili obecnej pobiera stałą rentę z KRUS-u, gdyż jest stale niezdolna do pracy na roli. Ja, jej mąż, jestem ubezpieczony...

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa a rozwód

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa a rozwód

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji w sprawie prowadzenia gospodarstwa w przypadku rozwodu. 3 lata temu zakupiliśmy z mężem zabudowaną nieruchomość rolną o obszarze 6 ha. Potrzebna była zgoda agencji na zakup. Z uwagi na to, że mąż ma...

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Chcemy z mężem złożyć wniosek do KOWR o utworzenie gospodarstwa rodzinnego – planujemy nabyć gospodarstwo rolne o pow. 2,49 ha. Mąż ma kwalifikacje rolnicze, ale od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem. Ja natomiast pracuję...

Zakup działki rolnej przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata adiacencka

Zakup działki rolnej przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata adiacencka

Pewna osoba chce sprzedać działkę rolną. Zależy jej na sprzedaży przed zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, by uniknąć opłaty adiacenckiej, która w nowej uchwale jest już uwzględniona. Czy ja, kupując działkę przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania...

Udziały zmarłego członka w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Udziały zmarłego członka w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Proszę o poradę w sprawie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W rejestrze członków widnieje zmarła w lata temu osoba. Nie został wypłacony udział. Pytania:1) Od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczenia o wypłatę udziału? Czy jest to...

Status rolnika a prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

Status rolnika a prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

Jestem rolnikiem i wspólnie z żoną oraz dziećmi jesteśmy ubezpieczeni w KRUS. Chciałbym jednak otworzyć własną firmę, jednocześnie rozpoczynając działalność gospodarczą w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jakie kroki muszę podjąć, aby pozostać...

Zakup ziemi rolno-leśnej

Zakup ziemi rolno-leśnej

Chciałbym kupić ok. 3,5 ha ziemi rolno-leśnej, ale nie jestem rolnikiem. Samodzielnie dowiedziałem się, że mogę to zrobić na 3 sposoby, jak niżej:1. Za zgodą KOWR na wniosek sprzedającego.2. Za zgodą KOWR na wniosek kupującego.3. Podział całego obszaru na działki poniżej 1...


Porady prawne z prawa rolnego

Rolnictwo, jako odrębna i bardzo ważna gałąź gospodarki, ze względu swą specyfikę wymaga odmiennych rozwiązań prawnych, które mają umożliwiać wydajną, opłacalną i zdrową produkcję płodów rolnych, ich przetwarzanie i obrót. Serwis Praworolne.info jest dedykowany właścicielom dużych gospodarstw rolnych, rolnikom indywidualnym, a także wszystkim posiadaczom gruntów rolnych. W naszych poradach prawnych zajmujemy się takimi kwestii, jak obrót ziemią (sprzedaż, zakup ziemi), dotacjami i dopłatami w rolnictwie, dziedziczeniem i podziałem gospodarstw rolnych, podatkami rolnymi.

Prawo rolne to także sytuacja prawna i ekonomiczna rolnika oraz jego rodziny, dlatego wiele porad dotyczy ubezpieczenia i składek w KRUS oraz emerytury rolniczej. Jeśli gospodarstwo rolne, to także kwestie z pogranicza gospodarki nieruchomościami, a więc odrolnienia ziemi, działek siedliskowych i zabudowy zagrodowej. Często spotykamy się z zapytaniem, kto i w jaki sposób może obecnie zakupić działkę rolną – na to pytanie również znajdą Państwo u nas odpowiedź.

Staramy się prezentować aktualne i z życia wzięte problemy związane z rolnictwem, aby jak najlepiej dopasować się do Państwa potrzeb. Wiele z tych spraw miało swój szczęśliwy finał dzięki pomocy prawnej naszych specjalistów. Nasz zespół na co dzień zajmuje się prawem rolnym i zagadnieniami pokrewnymi – jest do Państwa dyspozycji poprzez panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »