Jak kupić ziemię rolną i ją uprawiać nie będąc rolnikiem?

Chciałbym kupić 5 ha ziemi rolnej, ale nie jestem rolnikiem. Mój dziadek i ojciec byli, ale niedawno sprzedali ziemię. Teraz chciałbym kupić własną i obrabiać ją z wujem. Jak to zrobić? Moja mama ciągle opłaca KRUS i posiada ponad 1 ha gruntu rolnego. Czy jako syn rolników mogę coś zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak kupić ziemię rolną i ją uprawiać nie będąc rolnikiem?

Zakup ziemi rolnej przez nierolnika – zgoda KOWR

Na sprzedaż przez rolnika ziemi rolnej – nierolnikowi – wymagana jest zgoda KOWR.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (w skrócie UKUR) oraz niektórych innych ustaw wprowadziła pewne zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce. Rolnik planujący sprzedać nieruchomość podmiotowi niespełniającemu definicji rolnika indywidualnego musi wystąpić do Dyrektora Generalnego KOWR, aby uzyskać zgodę w drodze decyzji administracyjnej na nabycie gruntów rolnych.

Zobacz również: Uprawnienia rolnicze do zakupu ziemi

Brak możliwości sprzedania ziemi rolnikowi

Dodany art. 2a UKUR ust. 4b określa zasady wykazania, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikom indywidualnym, co umożliwia sprzedanie tej nieruchomości innym podmiotom. Przepis wprowadza fikcję prawną braku możliwości sprzedaży nieruchomości, jeżeli żaden rolnik indywidualny nie złoży odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości rolnej, pod warunkiem, że podana w ogłoszeniu cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie będzie przewyższać o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie, chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem szacunkowym, z którego wynika, że cena nieruchomości rolnej przewyższa o co najmniej 50% średnią cenę gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie.

W aktualnym stanie prawnym nabywca nie musi już wykazywać rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. Wystarczy, że zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości (skrócono ten okres do 5 lat). Tylko tak nabędzie Pan grunt rolny.

Zobacz również: Komu można przepisać gospodarstwo rolne?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nabycie ziemi przez mamę – rolnika indywidualnego

Jest jeszcze jedna opcja – aby mama jako rolnik nabyła grunt rolny. Nie będzie ona obwarowana przepisami uzyskania zgody. Jako rolnik indywidualny może nabyć grunty rolne.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą:

  • właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
  • posiadającą kwalifikacje rolnicze,
  • co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, do okresu tego zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • prowadzącą przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to gospodarstwo (wymóg ten nie dotyczy rolników, którzy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mieli nie więcej niż 40 lat – art. 29 ust. 3bb pkt 1 ustawy).

Definicja rolnika w prawie polskim

Uważa się, że osoba fizyczna:

1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

 a) pracuje w tym gospodarstwie,

 b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;

2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

 a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

 b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

 c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

 d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Mama może Panu darować gospodarstwo. Tu Pan – jako osoba bliska nie będzie musiał spełniać warunku bycia rolnikiem, aby otrzymać od mamy te grunty.

Zobacz również: Warunki otrzymania dopłat bezpośrednich dla rolników

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »