Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-04-26

Posiadam działkę o powierzchni 0,75 ha, która została podzielona na mniejszą: 0,3 ha i trzy działki po 0,11 ha. Te trzy działki stanowią jedną działkę rolną i są wykorzystywane do produkcji rolniczej, ponadto posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Czy od tej części rolniczej nie powinienem płacić podatku rolnego? Urząd miasta nalicza mi podatek od nieruchomości, który jest dużo wyższy od rolnego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Różne podatki związane z posiadaną ziemią

O tym, jaki należy płacić podatek, decyduje wyłącznie wpis w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę. Niejednokrotnie to, co jest wpisane w ewidencji, nie pokrywa się z rzeczywistością, a mimo to podatek zgodny z wpisem w ewidencji, mimo że niezgodny ze stanem faktycznym, jest naliczany poprawnie.

Kolejna istotna kwestia to taka, że nie można płacić dwóch różnych podatków od jednej działki, tj. rolnego i od nieruchomości.

Jak rozumiem, Pan ma dwie działki. I od tej, która składa się z 3 rolnych, naliczany jest Panu podatek od nieruchomości.

Klasyfikacja gruntów a rodzaj podatku

Zgodnie z wypisem z ewidencji (bo to jest kluczowe) ma Pan użytki oznaczone symbolem B, Bp i W. Skrót Bp oznacza zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Wynika to z § 68 ust. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z kolei skrót B oznacza tereny mieszkaniowe. To wynika z § 68 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie zaś z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Pana grunty nie są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, stąd należy za nie pobierać podatek od nieruchomości.

Tylko gdyby Pana działka została w ewidencji oznaczona którymś z symbolów wskazanych w § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. symbolem R, S, Ł, Ps, W, to wówczas naliczany byłby podatek rolny.

Podatek od nieruchomości a rolny

Od razu wskazuję, że jako właściciel ma Pan nie tylko prawo, ale i obowiązek zgłaszać aktualizacje w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne „właściciele nieruchomościami mają obowiązek zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Nie mniej, obowiązek zgłaszania zmian nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji administracyjnych”. Zgodnie zaś z decyzją z maja 2008 r. dzielona działka jest terenem zabudowy mieszkalnej. W decyzji nie ma zaś mowy, że w wyniku podziału powstanie działka rolna. Zatem wpis jest prawidłowy, zgodny z decyzją. Nie są to bowiem grunty rolne i nie ma podstaw, aby naliczać podatek jak za grunt rolny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):


Angelika2022-01-24

Witam, zakupiliśmy dom z budynkami gospodarczymi o powierzchni 0.2295ha. Nie jesteśmy rolnikami. Nieruchomość sklasyfikowana jako grunty rolne zabudowane Br-RIVa. Jaki podatek musimy zapłacić?Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »