Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-04-26

Posiadam działkę o powierzchni 0,75 ha, która została podzielona na mniejszą: 0,3 ha i trzy działki po 0,11 ha. Te trzy działki stanowią jedną działkę rolną i są wykorzystywane do produkcji rolniczej, ponadto posiadam gospodarstwo rolne powyżej 1 ha. Czy od tej części rolniczej nie powinienem płacić podatku rolnego? Urząd miasta nalicza mi podatek od nieruchomości, który jest dużo wyższy od rolnego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek rolny i podatek od nieruchomości po podziale działki rolnej

Różne podatki związane z posiadaną ziemią

O tym, jaki należy płacić podatek, decyduje wyłącznie wpis w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę. Niejednokrotnie to, co jest wpisane w ewidencji, nie pokrywa się z rzeczywistością, a mimo to podatek zgodny z wpisem w ewidencji, mimo że niezgodny ze stanem faktycznym, jest naliczany poprawnie.

Kolejna istotna kwestia to taka, że nie można płacić dwóch różnych podatków od jednej działki, tj. rolnego i od nieruchomości.

Jak rozumiem, Pan ma dwie działki. I od tej, która składa się z 3 rolnych, naliczany jest Panu podatek od nieruchomości.

Klasyfikacja gruntów a rodzaj podatku

Zgodnie z wypisem z ewidencji (bo to jest kluczowe) ma Pan użytki oznaczone symbolem B, Bp i W. Skrót Bp oznacza zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Wynika to z § 68 ust. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z kolei skrót B oznacza tereny mieszkaniowe. To wynika z § 68 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie zaś z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Pana grunty nie są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, stąd należy za nie pobierać podatek od nieruchomości.

Tylko gdyby Pana działka została w ewidencji oznaczona którymś z symbolów wskazanych w § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. symbolem R, S, Ł, Ps, W, to wówczas naliczany byłby podatek rolny.

Podatek od nieruchomości a rolny

Od razu wskazuję, że jako właściciel ma Pan nie tylko prawo, ale i obowiązek zgłaszać aktualizacje w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne „właściciele nieruchomościami mają obowiązek zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Nie mniej, obowiązek zgłaszania zmian nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji administracyjnych”. Zgodnie zaś z decyzją z maja 2008 r. dzielona działka jest terenem zabudowy mieszkalnej. W decyzji nie ma zaś mowy, że w wyniku podziału powstanie działka rolna. Zatem wpis jest prawidłowy, zgodny z decyzją. Nie są to bowiem grunty rolne i nie ma podstaw, aby naliczać podatek jak za grunt rolny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »