Kategoria: Spadkobranie i podział gospodarstw

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po bracie zmarłym w 2017 r.

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2018-05-04

Moja babcia odziedziczyła spadek po zmarłym bracie (ziemia rolna oraz zabudowania gospodarcze). Wujek zmarł przed miesiącem*, był kawalerem, nie posiadał dzieci (przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo). Babcia nie ma żadnych uprawnień rolnych (mieszka w mieście). Jak powinna rozpocząć sprawę spadkową? Czy wystarczy wizyta u notariusza, czy trzeba będzie zakładać sprawę w sądzie? Jakie dokumenty będą potrzebne? Jedyną osobą, która ma uprawnienia rolnicze, jest babci córka, czyli moja mama.

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Bardzo polecam.
Szymon, 55 lat, technik
Witam Państwa, oczywiście porada prawna okazała się przydatna i skuteczna. Już za parę dni rozpoczynamy proces przekształcania naszej spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową. Dziękujemy za okazaną pomoc i pozdrawiam
Edward, 60 lat, emeryt straży granicznej
Bardzo serdecznie dziękuję Pani oraz osobą pomagającym w mojej sprawie. Za tak szczegółowe i dokładne wyjaśnienie problemu poparte wieloma przepisami prawa. W razie czego będę się kontaktował w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie.
Mateusz, 35 lat, poligraf
Serdecznie dziękuję za pomoc. Jeżeli tylko będę miała jakikolwiek wątpliwości natury prawnej, na pewno skorzystam ponownie z serwisu wdzięczna za porady i wskazówki.
Renata
 Jestem zadowolony z odpowiedzi dodatkowej. 
Zbigniew, inżynier, 87 lat
Bardzo szybka i rzetelna odpowiedź. Profesjonalne podejście do klienta. Możliwość zadawania dodatkowych pytań jest niewątpliwie wielkim atutem usługi. Dziękuję za zajęcie się moją sprawą.
Emilia, 41 lat
Bardzo dobra, konkretna porada. Fachowe wyjaśnienie sytuacji przystępnym językiem. Szybkie odpowiedzi na pytania dodatkowe. Informacje, które otrzymałem były bardzo pomocne. Oparcie jakie otrzymałem w fachowej poradzie podziałało uspokajająco. Serdecznie dziękuję serwisowi i panu Panie Marcinie. Pozdrawiam.
Włodzimierz
Porada (analiza prawna) została bardzo szybko i fachowo zrealizowana, a treść przedstawionej analizy jest całkowicie jasna dla osoby niebędącej prawnikiem.
Paweł, nauczyciel akademicki, 64 lata
Szybko, wyczerpująco, kompleksowo, wraz z interpretacją DKIS. Bardzo dziękuję
Grzegorz, urzędnik, 41 lat
Szybkość odpowiedzi, cena porady, mozliwość zadawania pytań dodatkowych. 
Emilia, 30 lat, rolnik

Andrzej
Dziękuję za wyczerpujące informacje 
Elżbieta
Dziękuję za bardzo szczegółowe, rzeczowe i fachowe poradnictwo w przedłożonej sprawie. Porada Pana rzuciła nam dużo światła i jesteśmy wdzięczni.
Zbigniew, 74 lata
Zrozumiałem sprawę na tyle by zastanowić się, o przeprowadzenie postępowania spadkowego, po zmarłych rodzicach. Postraszę chociaż nikczemnika że to zrobię ,czy to zrobię to przekalkuluję na ile gra warta świeczki. Dziękuje.
Stanisław
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź . Wszystkim polecam korzystanie z EPorady24.
 
Maria
Witam. Miałam obawy co do porad internetowych ale zależało mi na czasie więc postanowiłam spróbować i nie żałuję, profesjonalne podejście do sprawy ,wszystko wyjaśnione i pomocne polecam.
Małgorzata
Bardzo obszerna i szczera do bólu opinia. Dokładnie tego co potrzebowałem. Bez owijania w bawełnę, bardzo konkretnie i obszernie. Na mały minus pytanie dodatkowe złożone jako uzupełnienie zostały pominięte.
Maciej
Dziękuję bardzo za szybkie odpowiedzi i wyczerpujące informacje dotyczące mojej sprawy.
Mirosław
Jestem zadowolona z Waszych usług, już 2-gi raz dostaję odpowiedź, która jest wyczerpująca, napisana zrozumiałym (dla nie prawnika ) językiem i w ciągu doby, Trzymacie poziom już 10 lat i oby tak dalej. 
Krystyna, inżynier, 70 lat
Wszystko jest na najwyższym poziomie
Sebastian, 44 lata, mechanik samochodowy
Bardzo wysoko oceniam współpracę z serwisem , odpowiedz prawnika była wyczerpująca i rzetelna . 
Edyta
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rozwiała moje wątpliwości. Pomogła mi w rozwiązaniu problemu.
Anna
W ciągu niespełna godziny otrzymałem wyczerpującą odpowiedź, a to bez wychodzenia z domu i \"szukania\" prawników. .
Roman, emeryt, 72 lata
Bardzo sprawnie i na temat.
Klaudiusz
Szybka odpowiedź, która została przesłana następnego dnia, to największy atut. Muszę też przyznać, że informacje były rzetelnie i wyczerpująco przedstawione. Dla mnie to wygodna forma rozwiewania wszelkich wątpliwości prawnych towarzyszących sprawom biznesowym - nie tracę czasu a koszty akceptowalne. 
Ewa
Błyskawiczna reakcja, gotowość do niezwykle wnikliwego pochylenia się nad problemem, cierpliwe wyjaśnianie tematów trudnych dla laika, a reasumując - bardzo profesjonalna opieka nad klientem - to może zasługiwać tylko na najwyższą ocenę!
Katarzyna, 53 lata
Bardzo dziękuję - szybko i profesjonalnie.
Beata
Po raz kolejny bardzo rzetelna i wyczerpująca odpowiedz na pytania.
Przemysław

Prawdopodobnie część wyrażonych przez Panią wątpliwości wiąże się z medialnie nagłośnioną zmianą przepisów o „ziemi rolnej”. Faktycznie w przepisach Kodeksu cywilnego (K.c.) – w tym przepisach „prawa spadkowego” (art. 922 i następne K.c.) – znalazły się odniesienia do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. 2003 r. Nr 64, poz. 592). To znalazło wyraz w przepisach szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058 i następne K.c.); według art. 1058 K.c. przepisy te odnoszą się do gospodarstw rolnych „bazujących” na gruntach rolnych o powierzchni ponad 1 hektara („Do dziedziczenia z ustawy gospodarstw rolnych obejmujących grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha stosuje się przepisy tytułów poprzedzających księgi niniejszej ze zmianami wynikającymi z przepisów poniższych.”). Dokładna analiza sytuacji – której być może podjąłby się „sąd spadku” (bo prawdopodobnie notariusz nie zajmowałby się aż tak bardzo szczegółowymi zagadnieniami) – mogłaby pozwolić do dokonania oceny, w jakim zakresie odnośne nieruchomości (art. 46 K.c.) stanowią gospodarstwo rolne, a w jakim nie. Niestety, w Polsce obowiązują dalekie od doskonałości przepisy o nieruchomościach; zmiany w ewidencji gruntów (niekiedy dokonywane w związku z przygotowywaniem nakazów płatniczych) mogą skutkować oddzieleniem gospodarstwa rolnego od innych nieruchomości, a poza tym w skład spadku (art. 922 K.c.) mogą wchodzić także inne (poza nieruchomościami) składniki majątkowe. Sytuację warto zestawić z treścią art. 553 K.c.:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.”.

Wprawdzie nie zawsze dostrzega się potrzebę orzekania o trwałej niezdolności u ludzi w wieku sędziwym lub pobierających emeryturę, ale może się przydać uzyskanie stosownego zaświadczenia (bo samo pobieranie emerytury może być różnie oceniane); trwała niezdolność do pracy jest jedną z przesłanek dziedziczenia gospodarstwa rolnego (art. 1059 K.c.).

Artykuł 1060 K.c. stanowi: „W granicach określonych w art. 931 § 2 wnuki spadkodawcy, które w chwili otwarcia spadku odpowiadają warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2, dziedziczą gospodarstwo rolne także wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie mogą gospodarstwa dziedziczyć dla braku warunków przewidzianych w art. 1059. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”. Pojawia się wątpliwość co do tego, czy ten przepis można (ze skutkiem rozszerzającym) stosować odpowiednio także do dzieci rodzeństwa spadkodawcy; niestety, także tak przedstawia się smutny obraz tworzenia prawa w Polsce – w przepisach szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych przeoczono rozszerzenie grona (potencjalnych) spadkobierców ustawowych (art. 931 i następne K.c.).

Proponuję sytuację zestawić także z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, szczególnie z jej artykułami: od 2 do 4. Chodzi zwłaszcza o to, czy „agencji rolnej” może przysługiwać (przewidziane w artykule 4 tejże ustawy) prawo nabycia gospodarstwa rolnego po cenie rynkowej. Rzeczywiście, spore są wątpliwości co do treści i stosowania nowej wersji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jednak dla Pani babci – zwłaszcza w przypadku dziedziczenia ustawowego (art. 931 i następne K.c.) – duże znaczenie praktyczne może mieć brzmienie artykułu 1063 K.c.: „Jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego albo jeżeli uprawnionymi do dziedziczenia są wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych.”. Pani Babcia jest krewną spadkodawcy, więc nawet uznanie przez sąd, że nie spełnia ona kryteriów do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, zatem i tak mogłaby gospodarstwo rolne odziedziczyć na zasadach ogólnych – to jest „z pominięciem” przepisów szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Jeżeli spadkodawca rzeczywiście nie pozostawił zstępnych (dzieci), to – w ramach dziedziczenia ustawowego po nim – w przedstawionej sytuacji owe zasady ogólne zawarto w treści artykułu 932 K.c.:

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

Niezależnie od tego, czy będzie miało miejsce dziedziczenie na zasadach szczególnych (z zakresu gospodarstw rolnych), czy też dziedziczenie na zasadach ogólnych – a przecież nie można zupełnie wykluczyć obu wariantów łącznie (co do różnych składników spadku) – to spadkobierczyni ma jeszcze trochę czasu na złożenie oświadczenia co do spadku (art. 1012 i następne K.c.); na złożenie oświadczenia co do spadku jest sześć miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania (to jest o statusie spadkobiercy) – art. 1015 K.c. Daleki jestem od zachęcania do korzystania z tego czasu w pełni. Jednak prawdopodobnie można by spokojnie skompletować dokumenty i sprawdzić zagadnienia formalne (np. dotyczące: przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego, treści ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków). Takie informacje mogłyby pomóc w podjęciu racjonalnych decyzji – a samo przeznaczenie gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego może mieć decydujące znaczenie o tym, czy do odnośnych nieruchomości (częściowo albo w całości) mogą mieć zastosowanie „szczególne rygory” z zakresu kształtowania ustroju rolnego (proszę sprawdzić w art. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

Pani babcia – być może po konsultacji z Pani mamą – będzie mogła zdecydować, czy starać się o stwierdzenie nabycia spadku, czy też złożyć (w sądzie lub przed notariuszem) oświadczenie o odrzuceniu spadku; z uwagi na ryzyko związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe (art. 1030 i następne K.c.), przestrzegam przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku wprost (prostym przyjęciu spadku) – znacznie mniejsze ryzyko dotyczy przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (jeśli spełni się wymogi prawne).

Gdyby Pani babcia złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku, to – w ramach dziedziczenia ustawowego – wchodziłoby w grę dziedziczenie przez jej dzieci (ewentualnie przez jej dalszych zstępnych); czy to na zasadach ogólnych (art. 932 K.c., w opisanej sytuacji), czy to na podstawie przepisów szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych – a w grę mogą wchodzić oba warianty łącznie (co do różnych składników spadku).

Podejmowanie pochopnych decyzji mogłoby mieć złe skutki. Dlatego zalecam opracowanie strategii działania. Przydatne może okazać się uważne obejrzenie gruntów – w tym zwrócenie uwagi na: przebieg przez nie instalacji (w tym podziemnych), dostęp do drogi publicznej (a często bywa potrzebny dokument o tym zaświadczający), ewentualne zatarcie się przebiegu granic, sposób zagospodarowania gruntów w pobliżu (co może mieć wpływ na planowanie przestrzenne oraz rynkową atrakcyjność nieruchomości).

Gdyby się okazało, że spadkodawca pozostawił zstępnych, to wypadałoby ich powiadomić o sytuacji i unikać „dokładania do cudzego interesu”; ewentualnie interes prawny Pani babci mógłby upoważniać ją do zawnioskowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 1025 K.c.) w przypadku, gdyby znani stali się (ewentualni) zstępni spadkodawcy lub gdyby został ujawniony jego testament (art. 941 i następne K.c.).

Jeżeli Pani babcia będzie starała się uzyskać stwierdzenie nabycia spadku, to (także przed sądem) mogłaby być reprezentowana przez pełnomocnika (art. 98 i następne K.c.); pełnomocnikiem w sprawie cywilnej może być np. dziecko strony lub uczestnika postępowania – art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Przepisy o postępowaniach w sprawach spadkowych skoncentrowano w art. 627 i następnych K.p.c. (art. 640 i następne K.p.c. dotyczą składania oświadczeń co do spadku).

Niezależnie od tego, kto będzie się starał o stwierdzenie nabycia spadku oraz niezależnie od tego, czy miałoby do tego dojść na drodze sądowej, czy też przed notariuszem, niezbędne okażą się dokumenty. Punktem wyjścia będzie odpis aktu zgonu spadkodawcy. Poza tym przydadzą się odpisy aktów urodzenia spadkobiercy albo spadkobierców. Z uwagi na gospodarstwo rolne, trzeba będzie postarać się o wypis z księgi wieczystej, a może także o dokumenty z ewidencji gruntów i budynków. Być może znaczenie będą miały także dokumenty z zakresu planowania przestrzennego. Proponuję o „wykaz dokumentów” zapytać w sekretariacie właściwego wydziału cywilnego „sądu spadku” – najprawdopodobniej sądu rejonowego, na obszarze właściwości którego ostatnio stale mieszkał spadkodawca; niekiedy ludzie przedkładają zbędne dokumenty (np. odpisy aktów małżeństwa spadkobierców ustawowych) – wydają dodatkowo pieniądze, a akta sprawy przez to stają się grubsze i trudniejsze do prowadzenia oraz przeglądania.

Oczywiście można skontaktować się z kancelarią notarialną (dowolną w Polsce), ale proponuję na początku rozmowy informować o tym, że w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Dotyczące treści prawa oraz sposobów jego stosowania wątpliwości mogą skutkować niechętnym zajmowaniem się przez notariuszy sprawami tak specyficznymi; także wśród notariuszy da się zauważyć specjalizację – w miastach (zwłaszcza z małą liczbą gospodarstw rolnych) może być trudniej trafić do kancelarii rzeczywiście wyspecjalizowanej w „prawie rolnym”. Jeżeli do sądu zostaną przedstawione dokumenty w komplecie, to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może zostać wydane szybko. Skoro Pani mama ma uprawnienia rolnicze, to we wniosku Pani babci o stwierdzenie nabycia spadku można by wskazać także Pani mamę jako uczestniczkę postępowania – z uwagi na możliwość dziedziczenia przez nią gospodarstwa rolnego. Sprawności postępowania (zwłaszcza na jego początkowym etapie) może służyć także pytanie (np. telefonicznie) w sekretariacie wydziału sądowego o wysokość opłat sądowych (numery rachunków bankowych powinny być dostępne na stronach internetowych sądu) oraz liczbę egzemplarzy pism do sądu kierowanych – chodzi o unikanie wezwań do uzupełnienia braków formalnych i związane z tym dłuższe załatwianie sprawy.

Wydaje się, że w opisanej sytuacji problem wykształcenia (rolniczego lub nie) może okazać się bezprzedmiotowy – jeżeli Pani babcia osiągnęła wiek 60 lat i nie wykonuje stałej pracy (stanowiącej jej główne źródło utrzymania; babcie bywają młodsze). Może się więc okazać, że obawy były (lub są) większe od prawnych wymogów dziedziczenia gospodarstwa rolnego – w zakresie, w jakim odnośne grunty (i związane z nimi składniki majątkowe) są gospodarstwem rolnym. Jeżeli Pani babcia dziedziczy, to wykształcenie Pani mamy jest okolicznością prawnie obojętną.

Na koniec dodam jeszcze, że przy podejmowaniu decyzji spadkowych proponuję brać pod uwagę także przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Chodzi zwłaszcza o to, że wiele osób kojarzy „zwolnienie podatkowe dla rodziny”. Proszę jednak pamiętać o tym, że przewidziane w art. 4a tejże ustawy zwolnienie podatkowe dotyczy wskazanego w tymże przepisie kręgu osób – poza tym kręgiem są dzieci rodzeństwa spadkodawcy. Doprowadzenie (np. przy pomocy odrzucenia spadku przez Pani babcię) do dziedziczenia ustawowego przez dzieci babci może skutkować powstaniem obowiązku zapłacenia podatku – niezależnie od tego, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Byłoby dobrze sytuację zestawić np. z art. od 14 do 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

*Opis sprawy z października 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zbycie nieruchomości rolnej na rzecz swoich dzieci


Wraz z mężem jestem właścicielką gospodarstwa rolnego. Jakie warunki muszą spełniać nasze dzieci, żeby móc po nas dziedziczyć?

Formy przekazania gospodarstwa rolnego


Moi rodzice są rolnikami. Chcą przekazać gospodarstwo rolne, tak by zaprzestać prowadzenia działalności rolnej. Rodzice posiadają ziemię (jedna działka) i prowadzą hodowlę drobiu. Moja siostra podjęła się dalszego prowadzenia tej hodowli. W związku z tym rodzice chcą przekazać gospodarstwo jej, jednocześnie nie pozbawiając mnie całkowicie jakichś przychodów w przyszłości np. ze sprzedaży ziemi. Ja ze swojej strony nie mam zamiaru się wtrącać w to, jak siostra będzie zarządzała gospodarstwem, nie chcę się też z tego rozliczać, ani tym bardziej odpowiadać za jakieś zobowiązania, gdyby gospodarstwo nie przynosiło oczekiwanych zysków. Proszę nam doradzić, w jakiej formie najlepiej byłoby przekazać gospodarstwo siostrze, aby tylko ona się z tego tytułu rozliczała, ale w przypadku sprzedaży musiała się ze mną podzielić zapłatą?

Gospodarstwo dla brata a spłata pozostałego rodzeństwa


Około 15 lat temu rodzice oddali mojemu bratu gospodarstwo rolne. Miał on kontynuować działalność rolniczą. Niestety brat nie zbyt dobrze radził sobie w gospodarstwie i ostatecznie opuścił je, wyjeżdżając na stałe za granicę. Nie ma zamiaru wrócić. Rok po jego wyjeździe tata ciężko zachorował. Brat w ogóle nie interesował się opieką nad rodzicem, nawet nie dzwonił. Po śmierci taty również nie wrócił. Czy mam jakąkolwiek możliwość upomnienia się o część spadku? Jest nas pięcioro rodzeństwa, a brat jako jedyny otrzymał cały majątek rodziców.

Czy umowa dożywocia umożliwia przekazanie gospodarstwa rolnego nierolnikowi?


Czy obecne prawo rolne przewiduje przekazanie własności nieruchomości rolnej na drodze umowy dożywocia? Osoba niespokrewniona ze mną posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha, składające się z działek o powierzchni 0,8 i 1,2 ha. Jest to osoba starsza i samotna. Jedyny członek rodziny (bratanek) mieszka za granicą. Ostatnio pogorszył się stan zdrowia mojego podopiecznego, co uniemożliwia zadbanie o siebie w sposób należyty. Osoba ta darzy mnie dużym zaufaniem i chciałaby sprzedać mi mniejszą z nieruchomości, a nawet całe gospodarstwo. Niestety nie jestem rolnikiem i nie planuję działalności rolniczej, a jedynie osiedlenie się na obszarze wiejskim. Osoba ta zaproponowała przekazanie gospodarstwa w zamian za dożywotnie zapewnienie godziwych warunków życia. Obecne regulacje o obrocie ziemią uniemożliwiają mi nabycie takiej nieruchomości. Czy umowa dożywocia daje taką możliwość?

Czy działki rolne przekazane w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego?


W trakcie trwania małżeństwa moja była żona otrzymała aktem darowizny od rodziców działki rolne – ja nie byłem wpisany do aktu. W ogólnym rozumieniu działki te nie wchodzą do majątku wspólnego, ale w tym konkretnym przypadku podobno stanowią majątek wspólny, gdyż darczyńcy, przekazując ziemię rolną, uzyskali emerytury rolnicze – ma to wynikać z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, jest to dla mnie ważne ze względu na przeprowadzany podział majątku.

Kiedy rolnik może odebrać swojemu następcy darowane gospodarstwo rolne?


Od 2014 r. jestem właścicielem gospodarstwa rolnego (młodym rolnikiem z dotacji UE). Właścicielem gospodarstwa stałem się poprzez darowiznę od rodziców. Gospodarstwo otrzymałem wraz z długiem ciążącym na nim w wysokości ok. 150 tys. zł – hipoteka obciążająca gospodarstwo. Obecnie jednemu z rodziców nie podoba się mój styl pracy w gospodarstwie i chce to przerwać. Ojciec jest alkoholikiem z kilkoma wyrokami za znęcanie się nad rodziną, zaś mama jest na rencie KRUS. W jaki sposób rodzice mogą odebrać mi darowiznę gospodarstwa rolnego i z tym związane dotacje z UE? Czy taka sytuacja jest realna?

Czy mogę wydzierżawić gospodarstwo synowi i przejść na emeryturę?


Prowadzę gospodarstwo rolne. Od 15 lat jestem na rozliczeniu VAT. Obecnie mam 60 lat i chcę przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy mogę wydzierżawić gospodarstwo synowi? Jak mam wyjść z VAT?

Otrzymanie ziemi od rodziców i jej odrolnienie


Rodzice są rolnikami, za niecałe 2 lata przechodzą na emeryturę, już w tym roku chcą częściowo rozpisać majątek. Teraz można otrzymać 0,3 ha – czy jest możliwe, żebym otrzymała 0,5 ha ziemi, jak nie mam wykształcenia rolniczego? Tę ziemię chciałabym odrolnić i wybudować dom. Ziemia jest klasy IV. Jeżeli można, to czy są potrzebne jakieś dodatkowe pozwolenia? Jak to załatwić.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »