Zakup 2 działek rolnych powyżej 1 ha nie będąc rolnikiem bez zgody KOWR

• Data: 2024-02-21 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem zainteresowana kupnem ziemi rolnej o powierzchni 1,25 ha, niestety nie jestem rolnikiem. Ziemia, którą chcę nabyć, ma dwóch współwłaścicieli. Czy wobec tego zniesienie współwłasności ułatwi mi załatwienie formalności prawnych i zgody COWR? Wtedy kupowałabym dwie działki o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup 2 działek rolnych powyżej 1 ha nie będąc rolnikiem bez zgody KOWR

Zgoda na zakup gruntów rolnych Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego jej przepisów nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni poniżej 0,3 ha. A zatem takie działki możemy wszyscy nabywać bez ograniczeń. Z kolei art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wskazuje, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei ust. 3 tegoż artykuły w punkcie „a” wskazuje, że powyższy zakaz nabywania nieruchomości rolnych przez nie-rolników nie dotyczy nieruchomości rolnych o powierzchni poniżej 1 ha.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 i 3, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu warunków wskazanych w ustępach 4 i kolejnych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zniesienie współwłasności, odrębne działki, księgi wieczyste

To oznacza, że jako nie-rolnik może Pani co do zasady nabyć dwu nieruchomości rolnych każda poniżej 1 ha. Jeśli współwłaściciele dokonaliby zniesienia współwłasności i każdy otrzymałby osobną działkę rolną poniżej 1 ha, mogłaby ją Pani zakupić od każdego z nich (każda musi mieć swoją księgę wieczystą, właściciela). Natomiast nie zagwarantuję, czy KOWR nie uzna tego za obchodzenie zakazu nabywania przez nie-rolnika.

Nie spotkałam, co prawda, takiej interpretacji, ale dwa razy KOWR zakwestionował moim klientom nabycie. Właśnie chodziło o sytuację, gdy właściciel działki rolnej (dużej) podzielił ją na kilka mniejszych poniżej 1 ha, a następnie sprzedał tak podzielone mojemu klientowi nie-rolnikowi. Wówczas KOWR uznał, że jest to obejście przepisów i de facto doszło do nabycia działki powyżej 1 ha przez nie-rolnika bez zgody KOWR-u, czyli sprzecznie z ustawą. Dlatego, niestety, trzeba to skonsultować z KOWR.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Brak limitu co do zakupu działek o powierzchni poniżej 1 ha

Natomiast co do zasady można nabywać działki rolne poniżej 1 ha nie będąc rolnikiem, zatem uważam, że w Pani sytuacji, po zniesieniu współwłasności ma Pani prawo kupić dwie osobne działki rolne każda poniżej 1 ha, bowiem ustawa nie wskazuje limitu, ile tych działek można nabyć. Każda bowiem osoba, niemająca statusu rolnika i nieprowadząca działalności gospodarczej może bez konsekwencji nabyć grunty rolne poniżej 1 ha (zgodnie zaś z art. 2a ust. 2 powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy). Niestety, często KOWR takie podziały czy znoszenia współwłasności celem następczego nabycia przez nie-rolnika całości (po podziale) kwestionuje jako obchodzenie przepisów, więc nie chcąc się narażać, czy stresować należy to z KOWR-em skonsultować.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek pani Ani

Pani Ania, nie będąca rolnikiem, zdecydowała się na zakup dwóch działek rolnych o powierzchni 0,8 ha każda. Działki te wcześniej należały do jednego właściciela, który dokonał podziału gruntu na mniejsze części. Po zniesieniu współwłasności i formalnym podziale, pani Ania nabyła działki od dwóch różnych osób. Transakcja została przeprowadzona bez konieczności uzyskiwania zgody KOWR, ponieważ każda z działek nie przekraczała 1 ha powierzchni. Jednak KOWR wszczął postępowanie kontrolne, sugerując możliwość obejścia przepisów.

 

Przykład pana Marka

Pan Marek, interesujący się rolnictwem, ale nie posiadający statusu rolnika, chciał zakupić ziemię rolą o łącznej powierzchni 2 ha. Zdecydował się na podział tej ziemi na trzy działki: dwie po 0,75 ha i jedną 0,5 ha. Każda z nich została formalnie wyodrębniona w księgach wieczystych. Pan Marek nabył te działki od trzech różnych osób. Transakcja przebiegła bez problemów, a KOWR nie podważył legalności zakupu, co pokazuje, że przestrzeganie formalności może ułatwić nabycie ziemi rolnej przez nie-rolników.

 

Historia pani Katarzyny i pana Jana

Pani Katarzyna i pan Jan, małżeństwo nieprowadzące gospodarstwa rolnego, zainteresowali się zakupem dużej działki rolnej, którą następnie chcieli podzielić na mniejsze działki, aby uniknąć konieczności uzyskiwania zgody KOWR. Po dokonaniu podziału na cztery działki o wielkości poniżej 1 ha, nabyli je w osobnych transakcjach. Mimo że działania te wydawały się zgodne z literą prawa, KOWR zainteresował się sprawą, poddając w wątpliwość intencje małżeństwa i potencjalne obejście przepisów.

 

W każdym z tych przypadków kluczowym aspektem jest interpretacja przepisów dotyczących zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami. Choć prawo wydaje się na pierwszy rzut oka jednoznaczne, praktyka pokazuje, że każdy przypadek może być indywidualnie oceniany przez KOWR, co wymaga od potencjalnych nabywców szczegółowego zaplanowania transakcji i w razie wątpliwości, konsultacji z KOWR.

Podsumowanie

Zakup ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami jest możliwy pod pewnymi warunkami, jednak wymaga starannej analizy przepisów i często konsultacji z KOWR. Przykłady z życia pokazują, że pomimo możliwości zakupu działek rolnych poniżej 1 ha bez zgody KOWR, istnieje ryzyko, że działania takie mogą być interpretowane jako obejście przepisów. Dlatego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie transakcji, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zakresie zakupu ziemi rolnej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby zapewnić sobie spokój umysłu i bezpieczeństwo transakcji. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by wesprzeć Cię na każdym kroku.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »