Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka rolna od wujka - odrolnienie działki i przekształcenie w budowlaną

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-02-03

Działkę chce nam przekazać wujek mojej żony (brat mojej teściowej). Obecnie jest to działka rolna – wujek jest rolnikiem. Z żoną będziemy chcieli się budować. Wujek chce nam wydzielić działkę 1400 m2. Działka będzie wymagała odrolnienia i przekształcenia na budowlaną. Dopuszczamy, aby wujek rozpoczął budowę na siebie i nam działkę przekazał w takim stanie. W jakiej kolejności i co powinniśmy zrobić, aby zapłacić jak najmniej podatku? Działka przekształcona na budowlaną będzie miała wartość ok. 100 tys. zł. W przypadku darowizny w II grupie wiem, że podatek to 12% wartości, więc nie jest to mała kwota. Czy jest jakiś sposób na zminimalizowanie tych kosztów? Czy my nie będąc rolnikami, możemy w formie darowizny przyjąć działkę rolną i ją samemu odrolnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działka rolna od wujka - odrolnienie działki i przekształcenie w budowlaną

Podatki od darowizny w II grupie podatkowej

Jak rozumiem, chodzi o darowiznę od wujka, czyli w zasadzie bliskiej rodziny, lecz nie najbliższej. Nie ma tu znaczenia, czy darowizna dotyczy ruchomości, np. w postaci pojazdu, czy też nieruchomości, tak jak w Pani przypadku działki rolnej. Z uwagi na to, iż jest to bliska rodzina, najpewniej zatem rodzeństwo Państwa rodziców, należy go zaliczyć do tzw. II grupy podatkowej, jak Pan trafnie zauważył. Do grupy II zalicza się:

  • zstępnych rodzeństwa (dzieci, wnuki, prawnuki rodzeństwa),
  • rodzeństwo rodziców,
  • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonków pasierbów,
  • małżonków rodzeństwa,
  • rodzeństwo małżonków,
  • małżonków rodzeństwa małżonków,
  • małżonków innych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).

Kwota wolna od podatku w tej grupie podatkowej to 7276 zł. Jeżeli obdarowany zalicza się do tej grupy podatkowej, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 7276 zł zgodnie z następującą skalą:

  • do kwoty 10 278 zł – podatek wynosi 7% podstawy opodatkowania,
  • od kwoty 10 278 zł do kwoty 20 556 zł – podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • powyżej kwoty 20 556 zł – podatek wynosi 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

To mamy omówione. Oczywiście działka rolna przedstawia mniejszą wartość niż ta budowlana, dlatego też aby zapłacić mniejszy podatek, a pamiętajmy, że podatek płacimy od wartości nieruchomości tej, którą wskazuje US, a nie my – to lepiej otrzymać w darowiźnie działkę rolną. Tak jest po prostu lepiej. Przejdźmy teraz do możliwości przekazania nieruchomości rolnej.

Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle aktualnych przepisów

Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uległy znacznej zmianie w kwietniu 2016 roku. Owe zmiany niejako spowodowały zastój na rynku obrotu nieruchomościami rolnymi i wprowadziły spory chaos skutkujący znacznym spadkiem sprzedaży tych nieruchomości co również spowodowało zastój inwestycyjny. Na szczęście ustawodawca poszedł po przysłowiowy „rozum do głowy” i sprecyzował swoje regulacje w kolejnych nowelizacjach. Aktualnie, bez żadnych przeszkód można nabywać nieruchomości, w tym nieruchomości rolne o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha.  Nieruchomości o powierzchni większej również mogą stać się przedmiotem obrotu gospodarczego, lecz pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z treścią art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego: 

„1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3”.

Czy można otrzymać ziemię rolną od wujka?

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż od 30 kwietnia 2016 roku nabywcami ziemi rolnej mogą być rolnicy indywidualni, kościoły, parki narodowe, jednostki samorządu oraz Skarb Państwa. Od razu należy wyjaśnić pojęcie „rolnik indywidualny”. Rolnikiem indywidualnym – w rozumieniu ustawy – jest osoba, która posiada kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300 ha, dodatkowo od 5 lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną i od pięciu lat samodzielnie na niej gospodaruje. Mając na uwadze jednak powierzchnię nieruchomości, tj. 1400 m2, wskazać należy, że jeśli wujek wydzieli tę nieruchomość, to bez żadnych obaw będzie mógł ją Panu przekazać – raz, że jest to nieruchomość o małej powierzchni, a dwa, że przepisy ograniczające nie są stosowane do osób bliskich. Zgodnie ze słowniczkiem ustawy przez  osobę bliską – należy  rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów.

Dlatego podsumowując, jeśli wujek wydzieli działkę 1400 m2, to najlepiej, aby przekazał ją Panu jako nieruchomość rolną, zapłaci Pan mniejszy podatek, a bez przeszkód może Pan ją otrzymać.

Możliwość odrolnienia darowanej działki

O warunki zabudowy można wystąpić wcześniej, nawet dziś, nie musi Pan być właścicielem. Czy na tym terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego? Opłata jest od odrolnienia, ale zależna jest ona od gminy – stawkę za odrolnienie ustala gmina, zależna jest ona też od klasy ziemi, ale z tego, co Pan pisze, klasa jest niska, więc opłata nie będzie wysoka. 

 

Dobrze, jeśli działka jest wydzielona, bo nie musi Pan odralniać wtedy całości i dzięki temu ma Pan mniejszą opłatę od odrolnienia, a także mniejszy podatek od nieruchomości później przez wszystkie lata. Jest to spora różnica w podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »