Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie wsteczne w KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-26

Od ponad 10 lat pracuję za granicą. Posiadam kartę EKUZ. 3 lata temu leczyłem się w Polsce i ostatnio otrzymałem z NFZ wezwanie do zapłaty za przebyty zabieg. Moja żona jest płatnikiem ubezpieczenia rolniczego. Czy może mnie teraz ubezpieczyć, aby objęło mnie ubezpieczenie wsteczne w KRUS?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, pozwala na skorzystanie z opieki medycznej na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej oraz w Liechtensteinie, Szwajcarii, Islandii i Norwegii. Z kartą wybierzemy się w zagraniczną podróż. Nie obejmuje ona sytuacji w jakiej ubezpieczony w danym kraju wyjeżdża z niego do innego państwa i tam podejmuje pracę.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ uprawnia jej posiadacza do korzystania z tych samych praw i nakłada na niego te same obowiązki, co w przypadku obywateli danego kraju. W wielu krajach Europy pacjenci dopłacają do podstawowych usług medycznych. Posiadanie karty EKUZ nie zwolni nas z tego typu opłat.

Karta uprawnia do korzystania z usług placówek powszechnego systemu opieki zdrowotnej – zatem np. za wizyty w prywatnych przychodniach trzeba płacić samemu (lub skorzystać z wykupionego ubezpieczenia podróżnego).

Osobie posiadającej EKUZ przysługują wszystkie niezbędne z medycznego punktu widzenia świadczenia (również szpitalne), umożliwiające pozostanie w Polsce do planowanej daty powrotu. Innymi słowy, musi być nam udzielona taka pomoc medyczna, abyśmy nie byli zmuszeni do wcześniejszego powrotu do kraju w celu kontynuacji leczenia. O tym, czy pomoc z medycznego punktu widzenia jest niezbędna decyduje lekarz przyjmujący.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Osoba przebywająca czasowo w Polsce i posiadająca kartą EKUZ, ma prawo do świadczeń niezbędnych ze wskazań medycznych, na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Posiadanie karty EKUZ wydanej przez instytucję innego państwa UE/EFTA oznacza, że dana osoba podlega unijnym przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ustawodawstwu państwa, którego instytucja kartę wydała, a w Polsce przebywa jedynie czasowo. W zakresie świadczeń udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają one prawo do wizyty u lekarza POZ zawsze w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia stanu zdrowia.

EKUZ nie daje uprawnień do korzystania z opieki medycznej, jeżeli przyjechaliśmy do Polski (lub innego kraju, w którym honorowana jest EKUZ) w celu odbycia leczenia. W takim przypadku należy otrzymać zgodę swojej instytucji ubezpieczeniowej na planowane leczenie (formularz E112), w przeciwnym razie zostaniemy potraktowani jak prywatni pacjenci i będziemy musieli pokryć pełne koszty tego leczenia.

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1 – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego, aby rozpocząć tam wykonywanie pracy najemnej u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Przy zgłaszaniu Pana do ubezpieczenia konieczne byłoby podanie informacji o Pana pracy za granicą, co eliminuje ubezpieczenie w KRUS. KRUS odmówiłby ubezpieczenia Pana u siebie. Jako osoba pracująca za granicą nie podlega Pan ubezpieczeniu w KRUS jako domownik rolnika. Dlatego też przepisy cytowanej ustawy o ubezpieczeniu w KRUS nie mają do Pana zastosowania. Słowem – nie ma podstaw, aby opłacane były za Pana składki KRUS.

W opisanej sytuacji nie jest możliwe ubezpieczenie w KRUS z datą wsteczną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »