Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie wsteczne w KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-26

Od ponad 10 lat pracuję za granicą. Posiadam kartę EKUZ. 3 lata temu leczyłem się w Polsce i ostatnio otrzymałem z NFZ wezwanie do zapłaty za przebyty zabieg. Moja żona jest płatnikiem ubezpieczenia rolniczego. Czy może mnie teraz ubezpieczyć, aby objęło mnie ubezpieczenie wsteczne w KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie wsteczne w KRUS

Co to jest karta ubezpieczenia EKUZ i do czego uprawnia?

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, pozwala na skorzystanie z opieki medycznej na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej oraz w Liechtensteinie, Szwajcarii, Islandii i Norwegii. Z kartą wybierzemy się w zagraniczną podróż. Nie obejmuje ona sytuacji w jakiej ubezpieczony w danym kraju wyjeżdża z niego do innego państwa i tam podejmuje pracę.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ uprawnia jej posiadacza do korzystania z tych samych praw i nakłada na niego te same obowiązki, co w przypadku obywateli danego kraju. W wielu krajach Europy pacjenci dopłacają do podstawowych usług medycznych. Posiadanie karty EKUZ nie zwolni nas z tego typu opłat.

Karta uprawnia do korzystania z usług placówek powszechnego systemu opieki zdrowotnej – zatem np. za wizyty w prywatnych przychodniach trzeba płacić samemu (lub skorzystać z wykupionego ubezpieczenia podróżnego).

Osobie posiadającej EKUZ przysługują wszystkie niezbędne z medycznego punktu widzenia świadczenia (również szpitalne), umożliwiające pozostanie w Polsce do planowanej daty powrotu. Innymi słowy, musi być nam udzielona taka pomoc medyczna, abyśmy nie byli zmuszeni do wcześniejszego powrotu do kraju w celu kontynuacji leczenia. O tym, czy pomoc z medycznego punktu widzenia jest niezbędna decyduje lekarz przyjmujący.

Karta EKUZ wydana przez instytucję innego państwa osobie czasowo przebywającej w Polsce

Osoba przebywająca czasowo w Polsce i posiadająca kartą EKUZ, ma prawo do świadczeń niezbędnych ze wskazań medycznych, na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Posiadanie karty EKUZ wydanej przez instytucję innego państwa UE/EFTA oznacza, że dana osoba podlega unijnym przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ustawodawstwu państwa, którego instytucja kartę wydała, a w Polsce przebywa jedynie czasowo. W zakresie świadczeń udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają one prawo do wizyty u lekarza POZ zawsze w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia stanu zdrowia.

EKUZ nie daje uprawnień do korzystania z opieki medycznej, jeżeli przyjechaliśmy do Polski (lub innego kraju, w którym honorowana jest EKUZ) w celu odbycia leczenia. W takim przypadku należy otrzymać zgodę swojej instytucji ubezpieczeniowej na planowane leczenie (formularz E112), w przeciwnym razie zostaniemy potraktowani jak prywatni pacjenci i będziemy musieli pokryć pełne koszty tego leczenia.

Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe w KRUS-ie

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1 – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego, aby rozpocząć tam wykonywanie pracy najemnej u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Praca za granicą a ubezpieczenie w KRUS-ie

Przy zgłaszaniu Pana do ubezpieczenia konieczne byłoby podanie informacji o Pana pracy za granicą, co eliminuje ubezpieczenie w KRUS. KRUS odmówiłby ubezpieczenia Pana u siebie. Jako osoba pracująca za granicą nie podlega Pan ubezpieczeniu w KRUS jako domownik rolnika. Dlatego też przepisy cytowanej ustawy o ubezpieczeniu w KRUS nie mają do Pana zastosowania. Słowem – nie ma podstaw, aby opłacane były za Pana składki KRUS.

W opisanej sytuacji nie jest możliwe ubezpieczenie w KRUS z datą wsteczną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »