Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie działki przez zasiedzenie po 40 latach użytkowania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-13

Od czterdziestu lat użytkuję rolniczo działkę figurująca w ewidencji jako droga gminna. Grunt ten bezpośrednio przylega do mojego pola, a jednocześnie stanowi granicę pomiędzy dwiema wioskami. Działka ta nigdy nie funkcjonowała jako droga. Jaka jest szansa na przejęcie tej działki przez zasiedzenie i jakie muszę przedstawić na to dowody?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Odpowiedź na Pana pytanie nie będzie jednoznaczna. W prawie polskim zasiedzenie uregulowane zostało w art. 172–176 i 292 Kodeksu cywilnego oraz w art. 606–610 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zasiedzenie – w najogólniejszym ujęciu – polega na nabyciu określonego prawa przez osobę nieuprawnioną na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa. Do nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia prowadzi posiadanie samoistne posiadanie z wyłączeniem innych osób. Zgodnie z art. 336 kodeksu cywilnego, posiadaczem samoistnym nieruchomości jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Z posiadaniem samoistnym mamy zatem do czynienia wówczas, gdy po stronie władającego istnieje zarówno rzeczywista możność władania nieruchomością w takim zakresie, jaki odpowiada zakresowi uprawnień właściciela jak i manifestowana w sposób postrzegalny dla otoczenia wola władania nieruchomością jak właściciel we własnym imieniu (zobacz: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1986 r.; sygn. akt III CRN 60/86, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1961 r.; sygn. akt CR 961/60).

 

Z przepisu art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że drugą – obok samoistnego posiadania – przesłanką nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia jest upływ czasu. Uzyskanie własności przez zasiedzenie następuje tylko wówczas, gdy zasiadujący posiadał nieruchomość przez określony czas.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Nabycie prawa własności nieruchomości następuje po upływie dwudziestu lub trzydziestu lat od uzyskania posiadania prowadzącego do zasiedzenia (art. 172 Kodeksu cywilnego). Długość terminu zasiedzenia uzależniona jest od tego, czy w chwili objęcia nieruchomości w posiadanie posiadacz był w dobrej, czy też w złej wierze. W Pana przypadku byłoby to 30 lat.

 

Jednak jest jeszcze jedne problem. Sprawę o zasiedzenie drogi publicznej rozpatrywał 21 września Sąd Najwyższy (sygn. akt: I CSK 719/10). Od 1 stycznia 1999 r. grunt pod drogą publiczną może być własnością tylko Skarbu Państwa lub samorządu (art. 2a ustawy o drogach publicznych), a jeśli tak nie było, to przechodził z mocy prawa na ich własność (za odszkodowaniem). Nie jest więc możliwe zasiedzenie drogi po tej dacie.

 

Drogi publicznej nie można zasiedzieć, gdyż jest wyłączona z obrotu (łac. res extra commercium), ale ten zakaz odnosi się do dróg, które po zakończeniu inwestycji są budowlą przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego.

 

Tak więc – co do zasady drogi publicznej zasiedzieć Pan nie może, chyba że wykaże, że nie jest to droga, nigdy tak nie była wykorzystywana. Jeżeli droga przez dziesiątki lat nie powstała, a działka na nią przeznaczona znajduje się przez cały czas w Pana posiadaniu, to samo wpisanie drogi do ewidencji gruntów nie prowadzi do wyłączenia jej z obrotu prawnego (por. Jakie tereny przylegające do ulicy wolno zasiedzieć, „Rz" z 9 stycznia 2013 r.).

 

Musi Pan wykazać dowody na posiadanie gruntu – wyłącznie przez Pana, przez okres minimum 30 lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zrzeknięcie się i przepisanie gospodarstwa rolnego a podatek

Ojciec posiadał 8/10 własności w gospodarstwie, ja z bratem po 1/10. Na rozprawie sądowej ojciec i brat zrzekli się współwłasności...

Zwolnienie z podatku za zasiedzenie gospodarstwa rolnego

Mój ojciec ma 70 lat, zasiedział gospodarstwo rolne 10 ha po ojcu, 7 ha po bracie (las, ziemia orna, budynki). Sąd orzekł, że zasiedzenie po ojcu nastąpiło...

Przekazanie synowi gospodarstwa rolnego w zamian za dożywotnią służebność

Planujemy z żoną przekazać jednemu z synów gospodarstwo rolne w zamian za dożywotnią służebność. Drugi syn otrzyma od nas mieszkanie. Jak...

Gospodarstwo od rodziców dla córki podczas małżeństwa a rozwód

Rodzice zapisali córce podczas małżeństwa, mojej siostrze gospodarstwo wraz z budynkiem jako dożywocie z art. 908 K.c. Po paru latach rozwiodła się...

Czy dział spadku z przeniesieniem własności gospodarstwa rolnego na jednego spadkobiercę wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR?

W wyniku dziedziczenia nabyłem z drugim spadkobiercą grunty rolne. W testamencie jest mowa o gospodarstwie rolnym, które przypada mnie, oraz...

Jakie są koszty związane z przepisaniem gospodarstwa?

Brat mojej mamy i jego żona chcą zapisać mi gospodarstwo rolne. Nie mają dzieci i są już w podeszłym wieku. Jak „podejść” do tej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »