Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego

• Data: 2023-09-05 • Autor: Artykuł Partnera

Zabieg odchwaszczania rzepaku ozimego powschodowo jest alternatywą dla zabiegu doglebowego, który jest wykonywany zazwyczaj do 3 dni po siewie. Bardzo często na wykonanie zabiegu doglebowego nie pozwalają warunki pogodowe czyli występowanie suszy, która znacząco obniża skuteczność. Wtedy jedyną słuszną alternatywą jest przeczekanie okresu suszy i wykonanie zabiegu doglebowo-dolistnego po wschodach.

Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego

Wielu rolników decyduje się również na wykonanie zabiegu po wschodach ze względu na obawę na wpłukanie podczas obfitych opadów chlomazonu (podstawowej substancji doglebowej do zwalczania chwastów w rzepaku) do głębszych warstw gleby, powodując fitotoksyczność rzepaku- białe przebarwienia i wstrzymanie wzrostu. Chlomazon jest również niebezpieczny pod względem pozostałości w glebie i wysiewu roślin następczych np. po sytuacji, w której wystąpią mroźne zimy i wystąpi potrzeba zlikwidowania rzepaku i przesiania plantacji. Mając na uwadze te czynniki warto zdecydować się na wykonanie zwalczania chwastów po wschodach.

Zabieg nalistny w ochronie rzepaku ozimego

Wykonywanie zabiegu nalistnego pozwala wybrać dokładnie środki ochrony roślin oraz dobrać dawki tych środków do występujących na polu chwastów. Znając historię zachwaszczenia pola oraz wiedząc, które chwasty są dominujące dużo łatwiej w tym zabiegu można zwalczyć trudne chwasty, z którymi są problemy na polach, i które ciężko jest zwalczać podczas zabiegu doglebowego. 

W uprawie rzepaku szczególną uwagę należy zwrócić na takie chwasty dwuliścienne jak: bodziszek drobny, tobołki polne, mak polny, przytulia czepna, chaber bławatek, maruna bezwonna, rumian polny, tasznik pospolity. 

Najpopularniejszy zabieg powschodowy na rynku

Ochronę powschodową (z użyciem herbicydów nalistnych ze sklepu superplony.pl/pl/c/Herbicydy-nalistne) można skutecznie przeprowadzać od fazy dwóch do fazy sześciu liści rzepaku. Chwasty dwuliścienne bardzo skutecznie zwalcza mieszanina metazachloru w dawce 1,0-1,5 l/ha ze środkiem Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha lub 0,3 l/ha – wyższe dawki stosować w przypadku bardzo dużego zachwaszczenia. Rozwiązanie to zwalcza bardzo skutecznie chabra bławatka, dymnicę pospolitą, komosę białą, mak polny, marunę bezwonną, rdestówkę powojowatą, fiołek polny, gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, rumian polny, tasznik pospolity, chwastnicę jednostronną. 

Navigator 360 SL (chlopyralid, pikloram, aminopyralid) jest również środkiem, który można zastosować powschodowo w zabiegu poprawkowym w przypadku przepuszczenia chwastów przez zabieg doglebowy. Najlepiej działa na chwasty od fazy liścieni do fazy 4 liści właściwych chwastów. 

Metazachlor ma działanie doglebowe oraz nalistne. Do pełnej skuteczności potrzebuje wilgotnej gleby w trakcie wykonywania zabiegu. Można go stosować do fazy 6 liści rzepaku. Po zastosowaniu tej substancji nie należy wykonywać żadnych zabiegów uprawowych, które przerywają pokrycie gleby herbicydem. Metazachlor zwalcza szeroką gamę chwastów dwuliściennych oraz ogranicza występowanie chwastów jednoliściennych takich jak miotła zbożowa czy wyczyniec polny. 

Belkar +Klipper

Kolejną propozycją jest zastosowanie rozwiązania z firmy Corteva czyli produktu Belkar+ Klipper. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie zawierające cztery substancje czynne: halauksyfen metylu, pikloram, metazachlor, aminopyralid, pikloram zwalczające bardzo skutecznie chwasty kapustowate, mak polny, chabra bławatka, przytulie czepną i inne trudne chwasty z którymi musi konkurować rzepak. Herbicydy te hamują wzrost chwastów, a następnie powodują ich zamieranie. Najskuteczniej działają na chwasty od fazy liścieni do fazy 2 liści. 

Rozwiązanie zwalczające tobołki polne

W ostatnich latach coraz większym problemem jest zwalczanie tobołków polnych, które są w jednej rodzinie botanicznej z rzepakiem. Jest to chwast piętra niskiego, lecz jest chwastem inwazyjnym ponieważ, wydaje bardzo dużą liczbę nasion. Bardzo dobrze zwalcza je wyżej wymienione rozwiązanie Belkar+Klipper. Również dobrą skuteczność odnotowuje zastosowanie mieszaniny metazachloru z dimetenamidem-P, które można stosować od 2 do 8 liścia rzepaku.

Zwalczanie samosiewów zbóż

Oprócz chwastów dwuliściennych dużym problemem są także samosiewy zbóż. Wynika to z faktu, że w płodozmianie dominują głównie zboża i to po ich zbiorze wysiewany jest rzepak. Największą presje samosiewów zbóż można zaobserwować po przedplonie jęczmienia ozimego lub jarego oraz miejscach, w których znajdował się wylęgnięty łan zbóż. Samosiewy od samego początku są w stanie bardzo silnie konkurować z roślinami rzepaku o miejsce, wodę i składniki pokarmowe. Ponadto substancję zwalczające samosiewy zbóż zwalczają również chwasty jednoliścienne takie jak miotła zbożowa, chwastnica jednostronna, owies głuchy oraz perz właściwy. 

Do zwalczania chwastów jednoliściennych są przeznaczone substancje z grupy graminicydów: propachizatop (Agil 100EC), chizolafop P-etylowy (Labrador Extra 05EC), fluazytop-P-butylowy (Fusilade Forte 150EC). W zwalczaniu samosiewów dawki tych środków oscylują w granicy 0,6-0,7 l/ha, natomiast w przypadku perzu od 1,25-2,0 l/ha w zależności od substancji czynnej. 

Zwalczanie chwastów jednoliściennych powinno być przeprowadzone w fazie 3-4 liści samosiewów zbóż. Zabieg ten może być przeprowadzany już od fazy liścieni rzepaku i wykonywany przez całą jesień oraz we wczesnych fazach rozwojowych wiosną. W przypadku dużej presji samosiewów lub stanowisk zaperzonych warto wykonać zabieg dawkami dzielonymi czyli połową dawki w fazie liścieni rzepaku oraz drugą połowa dawki w czasie około 14 dni od pierwszego zabiegu żeby od początku osłabiać te chwasty i nie powodować dużej konkurencji. 

W przypadku stosowania graminicydów należy zwracać uwagę na nocne przymrozki, które mogą pojawiać się na przełomie września i października, a które mogą spowodować fitotoksyczność roślin rzepaku.

Dodatek adiuwantu olejowego

Stosując substancje zwalczające chwasty jednoliścienne warto wspomóc ich działanie adiuwantem olejowym. Obniża on napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej oraz poprawia pokrycie cieczą powierzchni liści chwastów, na które jest stosowany herbicyd. Te właściwości przyczyniają się do znaczącej poprawy skuteczności zabiegu. Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »