Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żywność tradycyjna pod większą ochroną

Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 2016-09-06

Dnia 26 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa żywnościowego, której celem jest zwiększenie ochrony żywności tradycyjnej, w szczególności oznaczonej chronionymi nazwami pochodzenia. Nowe prawo ma wzmocnić nadzór nad produktami tradycyjnymi, ale jednocześnie uprościć procedury rejestracji producentów takiej żywności.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Uchwalona przez Sejm dnia 10 czerwca 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw1 (zwana dalej „ustawą”), nowelizuje – oprócz wskazanej w jej tytule ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych2 – również ustawę o rolnictwie ekologicznym3 i ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych4. Konieczność zmiany przepisów wynikła z potrzeb dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego5.

 

Ustawa przewiduje uproszczenie rejestracji produktów tradycyjnych poprzez:

 

  1. zastąpienie wymogu składania dwóch egzemplarzy wniosku o rejestrację chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności w formie papierowej na wymóg składania w postaci papierowej jednego egzemplarza wniosku o rejestrację (zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wymóg składania dwóch egzemplarzy wniosku o rejestrację stanowił nadmierne obciążenia dla wnioskodawców);
  2. uchylenie obowiązku ogłaszania w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych wykazu produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych w danym roku (Lista Produktów Tradycyjnych jest ogłaszana i aktualizowana na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa. W związku z tym obowiązek publikacji w dzienniku urzędowym stanowił zbędne obciążenie biurokratyczne).

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawa wzmacnia jednocześnie system nadzoru i ma na celu poprawić efektywność kontroli urzędowych systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Kontroli tych dokonywać będzie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: „IJHARS) we współpracy (w zakresie handlu detalicznego) z Inspekcją Handlową. Ustawa nakłada również na IJHARS obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu producentów posiadających ważne świadectwa jakości produkowanej przez tych producentów żywności.

 

Ponadto ustawa zastępuje nieefektywne przepisy przewidujące odpowiedzialność karną za nieuprawnione stosowanie nazw zarejestrowanych jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne oraz gwarantowana tradycyjna specjalność, administracyjnymi karami pieniężnymi. Kary te w zależności od rodzaju naruszenia mogą osiągnąć wysokość do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą można było uzyskać za wprowadzany do obrotu produkt lub wysokość od trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wymierzane będą w drodze decyzji przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

 

Zmiany przepisów weszły w życie 26 lipca 2016 r.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1001)

2 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 497, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678, z późn. zm.)

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy mam prawo do ziemi rolnej spółki?

Mąż jest wspólnikiem w spółce cywilnej dzierżawiącej ziemię od ARR. Wraz ze wspólnikiem zakupili nieruchomość rolną na współwłasność po 1/2...

Czy wuj mógł przekazać las Skarbowi Państwa?

W 1985 r. moi rodzice zapłacili za ziemię i las dla swojego wuja. Ziemia ta była od ok. 1946 r. cały czas obrabiana przez mojego dziadka, a później...

Budowa domu na gruntach rolnych w świetle nowych przepisów

Posiadam 1 hektar ziemi rolnej na własność, płacę za nią podatek, nie mam wykształcenia rolniczego. Czy w tej sytuacji mam status rolnika i czy...

Emerytura rolnicza współwłaściciela gospodarstwa

Mama chce przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą. Jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego wraz z tatą. Tata jest rolnikiem i nie...

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Jestem pszczelarzem, rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzę firmy. Sprzedaję miód na pobliskim targowisku, chciałbym zatrudnić osobę do sprzedaży produktów...

Kiedy pszczelarz staje się rolnikiem?

Nie posiadam statusu rolnika, a myślimy o założeniu dużej pasieki. Mamy doświadczenie w pasiece nieżyjącego ojca, ale jeśli trzeba,...

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Utwardziłem teren (4 x 150 m) mojej działki rolnej, następnie założyłem obrzeża. Wzdłuż takiego utwardzenia posadziłem drzewka owocowe. Czy wolno mi to...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »