Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żywność tradycyjna pod większą ochroną

Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 2016-09-06

Dnia 26 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa żywnościowego, której celem jest zwiększenie ochrony żywności tradycyjnej, w szczególności oznaczonej chronionymi nazwami pochodzenia. Nowe prawo ma wzmocnić nadzór nad produktami tradycyjnymi, ale jednocześnie uprościć procedury rejestracji producentów takiej żywności.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Uchwalona przez Sejm dnia 10 czerwca 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw1 (zwana dalej „ustawą”), nowelizuje – oprócz wskazanej w jej tytule ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych2 – również ustawę o rolnictwie ekologicznym3 i ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych4. Konieczność zmiany przepisów wynikła z potrzeb dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego5.

 

Ustawa przewiduje uproszczenie rejestracji produktów tradycyjnych poprzez:

 

  1. zastąpienie wymogu składania dwóch egzemplarzy wniosku o rejestrację chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności w formie papierowej na wymóg składania w postaci papierowej jednego egzemplarza wniosku o rejestrację (zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wymóg składania dwóch egzemplarzy wniosku o rejestrację stanowił nadmierne obciążenia dla wnioskodawców);
  2. uchylenie obowiązku ogłaszania w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych wykazu produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych w danym roku (Lista Produktów Tradycyjnych jest ogłaszana i aktualizowana na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa. W związku z tym obowiązek publikacji w dzienniku urzędowym stanowił zbędne obciążenie biurokratyczne).

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawa wzmacnia jednocześnie system nadzoru i ma na celu poprawić efektywność kontroli urzędowych systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Kontroli tych dokonywać będzie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: „IJHARS) we współpracy (w zakresie handlu detalicznego) z Inspekcją Handlową. Ustawa nakłada również na IJHARS obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu producentów posiadających ważne świadectwa jakości produkowanej przez tych producentów żywności.

 

Ponadto ustawa zastępuje nieefektywne przepisy przewidujące odpowiedzialność karną za nieuprawnione stosowanie nazw zarejestrowanych jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne oraz gwarantowana tradycyjna specjalność, administracyjnymi karami pieniężnymi. Kary te w zależności od rodzaju naruszenia mogą osiągnąć wysokość do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą można było uzyskać za wprowadzany do obrotu produkt lub wysokość od trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wymierzane będą w drodze decyzji przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

 

Zmiany przepisów weszły w życie 26 lipca 2016 r.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1001)

2 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 497, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678, z późn. zm.)

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »