Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie renty przez KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-19

Pobieram okresową rentę rolniczą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (zawieszona w 50% część uzupełniająca z powodu prowadzenia działalności rolniczej). Podjąłem dodatkową pracę – dorabiam za granica i moje dochody będą wysokie, tj. przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, może to tez stanowić przekroczenie 130% miesięcznego wynagrodzenia. Wiem, że do końca lutego następnego roku muszę przedłożyć do KRUS-u zaświadczenie o osiągniętych dochodach za rok poprzedni, rozliczenie PIT. Kiedy KRUS będzie mógł mi zmniejszyć rentę i za jaki okres?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (jak umowa pracę) może spowodować zawieszenie rolniczej renty w zakresie części uzupełniającej.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 34 ust. 1 stanowi, iż „prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa renty rolniczej, bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego.

Z kolei zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. prawo do renty ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu przekraczającego kwoty, obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r. wyniosło 4055 zł 04 gr). To samo dotyczy przychodów z tytułu pracy wykonywanej za granicą.

Jeśli osiągane przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 2838 zł 60 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.

Natomiast przychody przekraczają kwotę 2838 zł 60 gr, a nieprzekraczające kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 5.271 zł 60 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej o kwotę przekroczenia.

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 5271 zł 60 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca rolniczego świadczenia rentowego

Za każdym razem przelicza się obcą walutę na złote. Co więcej, zawieszenie następuje nie po roku, a natychmiast jak osiąga Pan dochód (od 1 miesiąca pracy), więc jeśli KRUS będzie wypłacał rentę mimo osiągania dochodu, będzie Pan musiał ją zwrócić.

W Pani przypadku część uzupełniająca jest zawieszona. Część składkowa nie będzie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »