Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie renty przez KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-19

Pobieram okresową rentę rolniczą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (zawieszona w 50% część uzupełniająca z powodu prowadzenia działalności rolniczej). Podjąłem dodatkową pracę – dorabiam za granica i moje dochody będą wysokie, tj. przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, może to tez stanowić przekroczenie 130% miesięcznego wynagrodzenia. Wiem, że do końca lutego następnego roku muszę przedłożyć do KRUS-u zaświadczenie o osiągniętych dochodach za rok poprzedni, rozliczenie PIT. Kiedy KRUS będzie mógł mi zmniejszyć rentę i za jaki okres?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (jak umowa pracę) może spowodować zawieszenie rolniczej renty w zakresie części uzupełniającej.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 34 ust. 1 stanowi, iż „prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa renty rolniczej, bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego.

Z kolei zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. prawo do renty ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu przekraczającego kwoty, obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r. wyniosło 4055 zł 04 gr). To samo dotyczy przychodów z tytułu pracy wykonywanej za granicą.

Jeśli osiągane przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 2838 zł 60 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.

Natomiast przychody przekraczają kwotę 2838 zł 60 gr, a nieprzekraczające kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 5.271 zł 60 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej o kwotę przekroczenia.

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2016 r. – 5271 zł 60 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca rolniczego świadczenia rentowego

Za każdym razem przelicza się obcą walutę na złote. Co więcej, zawieszenie następuje nie po roku, a natychmiast jak osiąga Pan dochód (od 1 miesiąca pracy), więc jeśli KRUS będzie wypłacał rentę mimo osiągania dochodu, będzie Pan musiał ją zwrócić.

W Pani przypadku część uzupełniająca jest zawieszona. Część składkowa nie będzie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »