Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-07-22

Mój dziadek Władysław od 1975 roku uprawiał ziemię w imieniu właściciela (swojego brata), który zmarł w grudniu 1979. Od 1980 płacił podatki do gminy. Od początku lat 80. pomagał mu syn, mój ojciec. Ziemię uprawiali we dwóch, a od roku 2005 sam, gdyż Władysław podupadł na zdrowiu. Władysław zmarł w 2009. Oprócz mojego ojca miał też córkę. W tym roku ojciec złożył wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Wnioskodawcą jest mój ojciec. Sędzia prowadząca sprawę twierdzi, że należy przeformułować wniosek i powinno być więcej właścicieli. Prosi o podanie daty początkowej, od kiedy Władysław był właścicielem ziemi i od kiedy syn był (czuł się) właścicielem. Czy jeżeli zgodnie z zeznaniami świadków przyjmiemy za początek dla Władysława 1975 rok, a koniec użytkowania 2009 – data śmierci, to we wniosku powinien być Władysław i jego dzieci jako spadkobiercy (Władysław miałby wtedy wymagane 30 lat)? Czy lepiej podać datę początku płacenia podatków (1980 r.) i wtedy w dniu śmierci Władysław nie był właścicielem przez 30 lat, ale syn w dalszym ciągu uprawiał ziemię (do dnia dzisiejszego)? Kto wtedy powinien być uwzględniony we wniosku? Co z córką Władysława, czy można ją pominąć, czy trzeba uwzględnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Kwestie zasiedzenia nieruchomości reguluje w sposób kompleksowy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Bieg terminy zasiedzenia nieruchomości (20 lat – w dobrej wierze, albo 30 lat – w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Poprzez objęcie nieruchomości w posiadanie rozumie się rozpoczęcie zachowywania jak właściciel nieruchomości.

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, od kiedy zaczął biec termin zasiedzenie, bo to zależy od tego, od kiedy osoba składająca wniosek o zasiedzenie zaczęła się zachowywać jak właściciel nieruchomości. Posiadacz musi się zachowywać, tak jakby był właścicielem. W doktrynie oraz orzecznictwie wskazuje się, że czynnościami świadczącymi o zachowywaniu się jak właściciel mogą świadczyć m.in. oddanie nieruchomości w dzierżawę sąsiadom, opłacanie podatku od nieruchomości, prowadzenie prac budowlanych na nieruchomości. Ponadto przepisy wymagają ciągłości posiadania.

Przepisy kodeksu cywilnego regulują również sytuacje, gdy posiadacz samoistny zmarł. Otóż zgodnie z art. 176 jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

W świetle przedstawionych przepisów wskazać należy, że jako początek biegu terminu zasiedzenia najlepiej wskazać rok 1980 r., od tego momentu istnieje bowiem udokumentowany dowód posiadania samoistnego (opłacanie podatków). Po śmierci Władysława bieg terminu zasiedzenia był kontynuowany przez jego spadkobiercę, tzn. syna. Jeżeli chodzi natomiast o córkę, to należy ją wpisać do wniosku o zasiedzenie, jeżeli ona również korzystała z tej nieruchomości jako posiadacz samoistny. Jeżeli córka przykładowo nie mieszkała na tym gospodarstwie lub przebywała za granicą, nie można uznać, że jest samoistnym posiadaczem. Jeżeli jednak na podobnych prawach korzystała z nieruchomości, co brat, to na nią również przechodzi bieg zasiedzenia po zmarłym ojcu i może również wystąpić o stwierdzenie zasiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak wstrzymać budowę na terenie o walorach przyrodniczych?

Jak wstrzymać budowę na terenie o walorach przyrodniczych?

Nie rolnik jest właścicielem 1,2 ha ziemi rolnej w gminie, w której nie mieszka. Obecnie chce pobudować budynki (zabudowa zagrodowa) –...

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Mój narzeczony posiada ziemię i jest rolnikiem. Ja jestem bezrobotna i odbywam staż w urzędzie pracy. Czy po ślubie z rolnikiem będę...

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Przejęłam 5 lat temu gospodarstwo rolne po zmarłym bracie, on otrzymał je uprzednio w darowiźnie od rodziców. Część drogi dojazdowej do gospodarstwa...

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Nie jestem rolnikiem i chciałbym kupić działkę siedliskową o wielkości 1000 m 2 (dla której wg MPZP dopuszczalna jest zabudowa...

Wyłączenie działki leśnej pod drogę

Wyłączenie działki leśnej pod drogę

Jestem jednym z 5 właścicieli działki, która w planach zagospodarowania przestrzennego stanowić ma drogę dojazdową do 7 innych działek...

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem

Jestem rolnikiem, w tym vatowcem. Zamierzam wydzierżawić część mojego gospodarstwa. Dzierżawca chce tam prowadzić działalność gospodarczą...

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziadek ze strony taty w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wstąpił do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jego wkład to 2 hektary ziemi ornej....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »