Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

• Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Żona prawomocnym wyrokiem sądu uzyskała zasiedzenie działki rolnej (w 1985 r.) i włączyła ją do swojego gospodarstwa rolnego.
Urząd skarbowy domaga się ode mnie złożenia zeznania SD-3 i ujawnienia 1/2 zasiedzenia – jednocześnie żona ma złożyć korektę swojego zeznania. Nie mamy rozdzielności majątkowej, jesteśmy małżeństwem od 1982 r. Chcielibyśmy z żoną, aby to działka była zapisana tyko na nią, zarówno w KW, jak i w podatkach i rejestrze gruntów. Wyrok sądu jest tylko na żonę. Jeżeli złożymy zeznania SD-3, to już muszę być wpisany do KW jako współwłaściciel?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiedzenie działki rolnej i złożenie zeznania SD-3 w urzędzie skarbowym

Zasiedzenie przez oboje małżonków

Znamienne w tej sprawie jest to, że zasiedzenie zostało stwierdzone w 1985 roku, a zatem już w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązywał i obowiązuje ustrój wspólności majątkowej.

Jest to kluczowe, dlatego że w myśl polskich przepisów własność nabyta na skutek zasiedzenia wchodzi do majątku wspólnego małżonków w 3 sytuacjach:

  • gdy w czasie trwania wspólności ustawowej oboje małżonkowie byli współposiadaczami samoistnymi przez 20 lub 30 lat albo
  • gdy w czasie trwania wspólności ustawowej jeden z małżonków był posiadaczem samoistnym przez 20 lub 30 la oraz
  • gdy termin zasiedzenia zakończył się w czasie trwania wspólności ustawowej.

Zobacz również: Posiadacz samoistny gospodarstwa rolnego

Decyzja o zasiedzeniu

Jak Pan więc widzi, nie ma żadnego znaczenia to, że np. żona/jej poprzednicy prawni rozpoczęła/li zasiedzenie działki jeszcze przed Państwa ślubem. Momentem decydującym o tym, do czyjego majątku wchodzi zasiedziana nieruchomość, jest data, w której sąd uznał, że nastąpił upływ okresu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości. Jeśli data ta przypada na okres, w którym żona była już z Panem w związku małżeńskim z ustrojem wspólności majątkowej, a tak właśnie w sprawie jest, to zasiedziana nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego Pana i Pana żony. To zaś z kolei oznacza, że jest Pan jej współwłaścicielem i winien być ujawniony w KW dla tejże nieruchomości, ale i do złożenia formularza do US (SD-Z3). Nie ma żadnego znaczenia fakt, że wyrok jest na żonę. Zawsze wyrok jest na wnioskodawcę. W tym momencie musi więc Pan złożyć formularz ZD-Z3 i ujawnić swą współwłasność w KW.

Zobacz również: Podatek od zasiedzenia jak uniknąć

Przeniesienie nieruchomości na żonę

Natomiast skoro Państwa celem jest, aby owa nieruchomość figurowała w KW i w ewidencji gruntów jako nieruchomość żony, to możecie Państwo dokonać darowizny całości tej nieruchomości z Państwa majątku wspólnego do majątku osobistego żony w formie aktu notarialnego, wówczas notariusz ma obowiązek dokonać aktualizacji w KW i wpisać tylko ją, następnie zaś żona dokona na tej podstawie aktualizacji w gminnej ewidencji. Wówczas jednak musi Pan mieć wiadomość, że żona będzie wyłącznym właścicielem tej nieruchomości i Pan nie będzie miał do niej żadnych praw w świetle prawa. Żona jako osoba należąca do tzw. 0 grupy podatkowej nie zapłaci podatku od darowizny, jeśli zgłosi ją do US w ciągu 6 miesięcy od dnia jej otrzymania od Pana. Wynika to wprost z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zobacz również: Darowizna ziemi rolnej od wujka

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl