Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-06-21

Prowadzę gospodarstwo rolne od 3 lat. Posiadam kilka koni, które trenuję za granicą. W zeszłym roku sprzedałam 2 konie, zapłata była w euro. Jak się rozliczyć z US?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

W przedstawionej przez Panią sprawie najistotniejszy jest fakt, iż prowadzi Pani hodowlę koni w ramach gospodarstwa rolnego. Jak bowiem czytamy w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, przepisów o podatku dochodowym w ogóle nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc – w przypadku roślin,
  • 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
    licząc od dnia nabycia.

W świetle powyższego hodowla koni, gdzie okres przetrzymywania ich w gospodarstwie wynosi co najmniej 2 miesiące, stanowi działalność rolniczą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto, jak wynika z treści art. 2 ust. 3 ustawy PIT, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W konsekwencji działem specjalnym produkcji rolnej jest hodowla koni poza gospodarstwem rolnym. Jeżeli natomiast hodowla odbywa się w ramach gospodarstwa rolnego to po pierwsze nie mamy do czynienia z działem specjalnym a po drugie w ogóle nie ma zastosowania ustawa PIT do takiej hodowli.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”.

Hodowla koni w ramach gospodarstwa rolnego stanowi działalność rolniczą co powoduje, że przepisy ustawy PIT nie znajdują do takiej hodowli zastosowania.

Jak czytamy w wyroku NSA z 17.10.2002 r., sygn. akt I SA/Wr 1405/01:

„W przypadku w którym strona skarżąca prowadzi działalność polegającą m. in. na specjalistycznej hodowli koni sportowych, a przy tym posiada zabudowania gospodarcze, pastwiska, łąki i pola uprawne, czyli prowadzi działalność w ramach gospodarstwa rolnego spełniającego definicję z art. 2 Ustawy o podatku rolnym, to działalność hodowlana koni prowadzona przez skarżącą spółkę stanowi działalność rolną w rozumieniu ustawy podatkowej. Tym samym jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym”.

Tak samo stwierdził Naczelnik urzędu skarbowego w Żywcu w interpretacji z 31.05.2004 r., nr PDII/415/I/13/2004:

„Czy hodowla koni w gospodarstwie rolnym stanowi działy specjalne produkcji rolnej?

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) przepisy ustawy nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in.: fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników i prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Jeżeli zatem hodowla koni odbywa się w gospodarstwie rolnym to dochody uzyskane z tej hodowli, nie stanowiące dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Podsumowując, jeżeli hodowla odbywa się w ramach gospodarstwa rolnego, to do takiej hodowli nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PIT. Nie mamy w tym przypadku ani do czynienia z działami specjalnymi produkcji rolnej, ani też z opodatkowaniem odpłatnej sprzedaży koni podatkiem PIT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »