Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup ziemi rolno-leśnej

• Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Chciałbym kupić ok. 3,5 ha ziemi rolno-leśnej, ale nie jestem rolnikiem. Samodzielnie dowiedziałem się, że mogę to zrobić na 3 sposoby, jak niżej:
1. Za zgodą KOWR na wniosek sprzedającego.
2. Za zgodą KOWR na wniosek kupującego.
3. Podział całego obszaru na działki poniżej 1 ha.
Proszę mnie utwierdzić w przekonaniu bądź zanegować, że w przypadku:
Ad 1. Problemem jest obowiązek zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży dla rolników indywidualnych na e-rolnik, na 30 dni.
Ad 2. Problemem jest konieczność ukończenia kursu zapewniającego kwalifikacje rolnicze.
Ad 3. Czy przy podziale ziemi na działki mniej niż 1 ha jedna osoba może kupić więcej niż jedną działkę?
Czy istnieje inna, mniej skomplikowana możliwość zakupu? Proszę o informację, jak można przeprowadzić skutecznie i jak najprościej taką transakcję.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup ziemi rolno-leśnej

Zakup nieruchomości rolnej

Aby nabyć nieruchomość rolną, jako nabywca musi mieć Pan zgodę Dyrektora Generalnego KOWR-u, wydaną w trybie decyzji administracyjnej, o ile posiada Pan kwalifikacje rolnicze, zobowiąże się Pan do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej, zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Jeśli nie posiada Pan wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego, zasadniczego branżowego, średniego, średniego branżowego lub wyższego – oprócz posiadanego dyplomu szkoły – musi Pan potwierdzić określony staż pracy w rolnictwie.

Aby sprzedający mógł uzyskać decyzję o zezwoleniu na zbycie, musi wykazać, że nie można było nieruchomości sprzedać rolnikowi. Warunek braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikom indywidualnym jest spełniony, jeżeli żaden rolnik indywidualny nie złoży odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej zamieszczone w systemie teleinformatycznym we wskazanym terminie.

Podział działki rolno-leśnej na mniejsze

Niestety podział działek na mniejsze i zakup po jednej – stanowi obejście prawa, a taka umowa jest co do zasady nieważna.

Sąd wieczystoksięgowy odmówi wpisu takiej własności do KW, jeśli całokształt okoliczności ujawnionych w sprawie usprawiedliwiał będzie stanowisko, że przedmiotem umowy sprzedaży była jedna nieruchomość rolna o urządzonej księdze wieczystej o powierzchni całkowitej 3,5 ha. Sama liczba działek ewidencyjnych, składających się na tę nieruchomość, nawet jeśli w istocie wszystkie będą miały powierzchnię poniżej 1 ha czy 0,3 ha, nie zmienia zapatrywania, że finalnie przedmiotem obrotu jest suma powierzchni tych działek – stanowiących jedną nieruchomość rolną o urządzonej księdze wieczystej, przekraczającą powierzchnię 1 ha.

Zobacz również: Licytacja ziemi rolnej

Nowe księgi wieczyste dla mniejszych działek rolno-leśnych

W przypadku, gdyby dla każdej z działek, składających się na jedną nieruchomość rolną lub też sum powierzchni tych działek, które łącznie są nie większe nić niż 1 ha, jej obecny właściciel założył nowe księgi wieczyste, przez co każda z tych działek składałaby się na odrębną nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha – wówczas nie byłoby podstawy dla stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w kształcie obowiązującym począwszy od dnia 30 kwietnia 2016 r.

Jeśli więc obecny właściciel podzieli działki na pow. mniejsze niż 1 ha i uzyska dla każdej z nich odrębną KW, nie będzie problemu z nabyciem tych działek bez zgody KOWR-u.

Zobacz również: Czy grunty zadrzewione i zakrzewione to las

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl