Zakup siedliska z rolnikiem o powierzchni 2 ha

Chciałbym wraz z przyjacielem kupić siedlisko o powierzchni 2 ha. Przyjaciel jest rolnikiem, zameldowanym w tym samym województwie, w którym znajduje się nieruchomość. Ja niestety nie. Zastanawiam się, czy istnieje jakaś forma prawna współwłasności, która dobrze działałaby w tej sytuacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup siedliska z rolnikiem o powierzchni 2 ha

Działka siedliskowa i zabudowa zagrodowa

Działka siedliskowa to grunt rolny, na którym to można dokonywać zabudowy, ale związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Działka siedliskowa wiąże się ściśle z tak zwaną zabudową zagrodową. Zgodnie z wyrokiem WSA z 8.11.2017 r., sygn. akt II OSK 2860/16, „zabudowa zagrodowa to zespół budynków i budowli zlokalizowanych w obrębie działki siedliskowej. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o zabudowę tworzącą zagrodę, a więc o budynki i budowle skoncentrowane wokół wspólnego obejścia. Zabudowa w postaci zagrody prowadzi do powstania siedliska”.

Nabycie nieruchomości rolnej

Otóż zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną poniżej 1 ha. A zatem Pan jako nierolnik mógłby nabyć działkę siedliskową o powierzchni wyłącznie do 1 ha.

Działki siedliskowe powyżej 1 ha mogą być nabywane wyłącznie po spełnieniu wymagań wskazanych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. W myśl tej ustawy, by nierolnik mógł nabyć działkę siedliskową powyżej 1 ha, może to uczynić m.in.:

  • w drodze dziedziczenia;
  • w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;
  • w wyniku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, bowiem ilekroć nabywana działka siedliskowa wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej to wystarczy, aby określone w ustawie wymagania dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełniał tylko jeden z małżonków.

Zobacz również: Ile można kupić ziemi nie będąc rolnikiem?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgoda na zakup działki

Żadnego z ww. warunków (jak i innych wskazanych w ustawie) Pan nie spełnia. Pozostaje zatem rozważenie kwestii wystąpienia o zgodę na zakup do Dyrektora Generalnego KOWR. Wówczas jednak wymagane jest, aby był Pan osobą fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne i dodatkowo musiałby Pan łącznie spełnić poniższe warunki:

  1. posiadać kwalifikacje rolnicze,
  2. zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej na nabytej nieruchomości rolnej,
  3. zobowiązać się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład utworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Innych opcji, by być czy to właścicielem, czy to współwłaścicielem owej działki siedliskowej, Pan nie ma.

Współwłasność działki siedliskowej

Jak rozumiem, Pan zamierza wyłożyć jakąś część pieniędzy na jej nabycie. Niestety pozostaje albo darowizna na rzecz przyjaciela, który odprowadzi podatek od darowizny, albo udzielenie mu pożyczki i zobowiązanie go na piśmie do spłaty w konkretnych terminach/ratach. Względnie, jeśli miałaby być prowadzona jakaś działalność na owej działce, np. agroturystyka, pozostaje założenie np. spółki cywilnej, gdzie wkładem Pana będzie gotówka na zakup działki, wkładem wspólnika również, nabędzie on wówczas działkę i będzie jej właścicielem i wniesie ją do spółki, zaś Pan np. z uwagi na to, że ryzykuje wiele, bo wyłożył pieniądze na działkę, ale nie jest i nie może być jej właścicielem, zyska większe prawa do zysków wypracowanych przez spółkę cywilną lub nie będzie brał udziału w stratach (co ustalone zostałoby w umowie spółki cywilnej). Zgodnie bowiem z art. 861 Kodeksu cywilnego „wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług”.

Niestety sama działka siedliskowa Pana współwłasnością być nie może w opisanej konfiguracji. Zgodnie bowiem z art. 2c ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przepisy ustawy dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się odpowiednio do nabycia udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.

Zobacz również: Zabudowa siedliskowa a zagrodowa

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »