Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup maszyny rolniczej od płatnika podatku VAT

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-03-11

Chcę zakupić maszynę rolniczą. Sprzedający poinformował mnie, że sprzęt jest zajęty przez prokuraturę. Dziś sprzedający otrzymał telefon od swojego adwokata, że może sprzedać sprzęt za kwotę, którą z nim ustaliłem. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT, powiedział, że muszę podatek VAT wpłacić na konto urzędu skarbowego, a pozostałą kwotę na inne konto (ma się dowiedzieć, jakie). Jak legalnie mogę kupić ten sprzęt, żeby potem mi go nie odebrali i czego mam wymagać od sprzedającego? Na pewno umowa kupna–sprzedaży lub faktura będzie potrzebna. Sprzedający nie może przyjąć ode mnie pieniędzy. Czy będzie bezpiecznie dla mnie, jak je przy nim wpłacę w banku na konto urzędu skarbowego? Co muszę kolejno zrobić w takiej sytuacji?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Przepisy prawa nie regulują procedury postępowania w sytuacji przez Pana opisywanej. Jednakże by mieć jak największą pewność, iż kupuje Pan „legalnie” pojazd, powinien Pan zrobić kilka rzeczy.

Po pierwsze, jeżeli pojazd podlegał zajęciu na rzecz prokuratury, to musi Pan upewnić się, iż faktycznie pojazd ten został zwolniony i Pański kontrahent może go sprzedać. W tym celu powinien Pan prosić znajomego o okazanie Panu, a najlepiej o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność przez jego obrońcę, iż dany pojazd (numer rejestracyjny, model itp.)został zwolniony przez prokuraturę spod zajęcia. Takie zwolnienie winno być wydane w formie pisemnej.

Po drugie, powinien Pan zwrócić się do wydziału rejestru zastawu sądu właściwego dla miejsca zamieszkania znajomego, lub poprosić go o to, by sąd wydał zaświadczenie, czy dany pojazd obciążony jest zastawem. Wniosek może Pan złożyć osobiście w sądzie lub wysłać pocztą. Wniosek podlega opłacie 15. We wniosku musi Pan podać numer rejestracyjny pojazdu i numer VIN oraz PESEL sprzedawcy. Wzory druku dostępne są w sądach lub na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Kolejnym elementem jest udanie się do wydziału komunikacji urzędu gminy w którym zarejestrowany jest pojazd i zwrócenie się z zapytaniem, czy pojazd jest własnością znajomego i czy jest na nim ustanowione jakieś zabezpieczenie.

Dodatkowo w umowie kupna samochodu proszę pamiętać o zamieszczeniu zapisu: „Sprzedający oświadcza ponadto, że opisany w pkt 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń”.

Co do kwestii zapłat ceny bezpośrednio na konto urzędu skarbowego, to nie ma ku temu przeciwwskazań. Ważne jest jednak, by w umowie sprzedawca wskazał wyraźnie, na jakie konto, do kogo należące i z jakim tytułem ma być przelew. Jeżeli kwota wpłacona na konto urzędu nie wyczerpie całej ceny zakupu, to proszę wziąć od znajomego pokwitowanie przyjęcia przez niego określonej kwoty pieniędzy w gotówce w dniu podpisania umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »