Zakup maszyn rolniczych na wynajem przez rolnika w ramach działalności gospodarczej

• Data: 2022-08-12 • Autor: Marcin Sądej

Prowadzę od lat działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym artykułami gospodarstwa domowego. Z tego tytułu jestem czynnym podatnikiem VAT-u. Prowadzę też gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej jako rolnik ryczałtowy. W ramach prowadzonej działalności chciałabym zakupić maszyny rolnicze i wynajmować je rolnikom, PKD 77.31.Z czy 01.61.Z. Czy te rodzaje PKD zaliczają się do działalności rolniczej? Czy dodając je do zakresu działalności gospodarczej opodatkowanej VAT-em, nie stracę statusu rolnika ryczałtowego w zakresie sprzedaży płodów rolnych z gospodarstwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup maszyn rolniczych na wynajem przez rolnika w ramach działalności gospodarczej

Działalność rolnika

Jak podaje art. 2 pkt 15 ustawy VAT, „przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin"in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych”.

Rolnik ryczałtowy i usługi rolnicze

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy VAT przez „rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3”.

W myśl natomiast art. 2 pkt 21 ustawy VAT „przez usługi rolnicze rozumie się:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0)”.

W konsekwencji wprost z treści definicji usług rolniczych wynika, że w zakresie tym mieści się wynajem maszyn rolniczych (PKWiU 77.31.10 i odpowiadający mu PKD 77.31). Tego rodzaju usługi są usługami rolniczymi i są rodzajem działalności rolniczej, które są rozliczane w ramach działalności rolnika ryczałtowego.

Zobacz również: Czy rolnik jest przedsiębiorcą?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wynajem maszyn rolnych

Wynajem maszyn rolniczych PKD 77.31 na gruncie podatku VAT jest działalnością rolniczą i zysk z tego tytułu rozlicza Pani jako rolnik ryczałtowy. Również sprzedaż produktów roślinnych nadal będzie rozliczana jako rolnik ryczałtowy. Na gruncie podatku VAT jest to działalność rolnicza, a nie działalność gospodarcza. W konsekwencji wynajem maszyn z PKD 77.31 nie może być rozliczany jako działalność gospodarcza.

Zobacz również: Dzierżawa ziemi a ubezpieczenie w KRUS

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »