Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakończenie działalności i przejście na KRUS

Autor: Marta Handzlik

Mam pytanie dotyczące zakończenia działalności i przejścia na KRUS. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą od ponad 20 lat, a drugi jest objęty ubezpieczeniem KRUS. Czy małżonek, który zakończy działalność gospodarczą może zostać ubezpieczony przez współmałżonka w KRUS? Jeżeli tak, to jakie składki będzie odprowadzał? Jak to w przyszłości będzie liczone do emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie działalności i przejście na KRUS

Definicja domownika

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez domownika rozumieć należy osobę, która spełnia łącznie pięć warunków:

– jest osobą bliską rolnikowi,

– pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

– ukończyła 16 lat,

– stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym,

– nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

Zobacz również: Czy można dobrowolnie płacić KRUS?

Ubezpieczenie w KRUS z mocy ustawy

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika,

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Słowem – jeśli jeden z małżonków zakończy prowadzenie działalności gospodarczej (i nie będzie już podlegał ubezpieczeniu w ZUS) to z mocy ustawy zostanie objęty ubezpieczeniem KRUS (o ile będzie pracował w danym gospodarstwie).

Odprowadzane składki są identyczne jak te, które płaci rolnik, a okresy pracy w gospodarstwie mogą zostać zaliczone do emerytalnego stażu pracy.

Ustalając prawo do emerytury ZUS uwzględnia przede wszystkim okresy składkowe wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej oraz okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej. Jeśli jednak wnioskodawca nie udowodnił wystarczającej długości tych okresów, możliwe jest zaliczenie, w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień, tzw. okresów uzupełniających, potocznie zwanych okresami rolnymi.

Zobacz również: Jak zostać płatnikiem KRUS

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl