Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie natychmiastowego zwrotu dzierżawionej ziemi

Marek Gola • Opublikowane: 2021-01-11

Mam dzierżawę ustną ziemi od brata, nie pobierał za nią żądnych pieniędzy za dzierżawę, kazał ja uprawiać. Teraz pokłóciliśmy się i zażądał oddanie dzierżawionej ziemi w trybie natychmiastowym, ja jestem rolnikiem i zapłaciłem za nią podatek i złożyłem wniosek o dopłaty. Ja mu powiedziałem, że oddam mu tę ziemię po żniwach, jak pozbieram uprawy, to, co zasiadłem. Czy może mi odebrać dzierżawioną ziemię w trybie natychmiastowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie natychmiastowego zwrotu dzierżawionej ziemi

Umowa dzierżawy ziemi

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Pragnę jednak zwrócić uwagę na zapis art. 704 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Natychmiastowe rozwiązanie umowy dzierżawy ziemi

O ile zatem umowa nie przewiduje rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, nie może być mowy o skutecznym rozwiązaniu umowy między Panem, a bratem. W związku z powyższym, jak trafnie wskazuje H. Ciepła, rok dzierżawny, jeśli strony nie postanowiły inaczej, liczy się od początku dzierżawy, tj. od dnia wydania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy. Okres ten może być regulowany również zwyczajem przyjętym w danym środowisku. Wypowiedzenie może być złożone w dowolnej formie i żadna ze stron nie ma obowiązku podawania jego przyczyny (H. Ciepła [w:] J. Gudowski i in., Kodeks…, Zobowiązania, cz. 2, 2013, kom. do art. 704, nt 3, 4).

W chwili obecnej zasadne jest zatem skierowanie do brata pisma, w którym podważy Pan skuteczność dokonanego przez niego wypowiedzenia z powołaniem się na przepis art. 704 Kodeksu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »