Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zachowek z gospodarstwa rolnego dziadków

Autor: Katarzyna Siwiec

Brat taty został przez dziadków obdarowany gospodarstwem rolnym. Tata i mama pomagali w tym gospodarstwie przez wiele lat, później się wyprowadzili. Babcia już zmarła, dziadek żyje. Wujek chciał przejść na rentę strukturalną i podarował gospodarstwo swojej siostrze. Gospodarstwo jednak niszczeje. Niedawno zmarł tata. Czy należy się nam zachowek po tacie? Nic nie dostał z majątku rodziców i my też zostałyśmy z niczym.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowek z gospodarstwa rolnego dziadków

Wyjaśnię na początek, że możemy rozpatrywać kwestię zachowku po babci, ponieważ dziadek Pani jeszcze żyje. Nie ma Pani także prawa do zachowku po swoim tacie, bo Pani tata nie rozdysponował swoim majątkiem i po nim Pani dziedziczy.

 

Rozumiem, że babcia testamentu nie zostawiła i mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W grę będzie wchodził zatem art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Proszę jednak zwrócić uwagę, że roszczenie o zachowek przysługuje wyłącznie w przypadku darowizny. Niestety nie jestem do końca pewna, czy w sytuacji opisanej przez Panią miała miejsce darowizna, czy nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników. Proszę to sprawdzić dokładnie, bo różnica jest bardzo istotna.

Zobacz również: Przekazanie gospodarstwa rolnego za emeryturę a zachowek

Nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolnego

Jeżeli była to darowizna, to Pani zachowek przysługuje, ale jeżeli było to nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolnego, zachowek Pani nie przysługuje. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 29/12, przy ustalaniu zachowku nie uwzględnia się wartości gospodarstwa rolnego przekazanego przez spadkodawcę następcy na podstawie umowy przewidzianej w art. 59 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.).

 

Sąd wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku, że umowa przekazania nie jest darowizną i nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę darowizny, odnoszą się również do kwestii doliczania darowizn do substratu zachowku.. Użyte w art. 993 Kodeksu cywilnego pojęcie darowizny odnosi się do umowy uregulowanej w art. 888, którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku, jeśli nie dotyczy bezpłatnych przysporzeń objętych art. 889.

 

Jeżeli babcia dokonała darowizny, wówczas będzie Pani i Pani rodzeństwu przysługiwać prawo do zachowku. Proszę zatem upewnić się, jakiego rodzaju umowę z wujkiem zawarła Pani babcia.

Zobacz również: Renta strukturalna a zachowek

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl