Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykreślenie okresu składkowego przez KRUS - co z opłaconymi składkami?

• Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Kończę 60 lat w tym roku i chcę wystąpić o emeryturę rolniczą. Gdy byłam nastolatką, ojciec kupił grunty. Skończyłam dwuletnie technikum policealne o profilu rolniczym. Mąż także posiadał (4 hektary) grunty orne. W 1989 r. otwarłam równolegle działalność pozarolniczą. Przez cały czas opłacałam jednak składki KRUS, aż do 2004 r. Kilka miesięcy temu dowiedziałam się, że KRUS wykreślił mój okres składkowy od 1989 do 1997 r. Nie rozumiem tej decyzji, ponieważ w rozliczeniu zawsze zaznaczałam, że mam ubezpieczenie KRUS. Gdzie więc podziały się moje składki na KRUS, czy przepadły? Mam teraz tylko 20 lat opłacanych składek. Niestety nie posiadam dowodów wpłat. Proszę o pomoc. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie okresu składkowego przez KRUS - co z opłaconymi składkami?

Rolnik i domownik rolnika

Zgodnie z Pani opisem podlegała Pani pod ubezpieczenie społeczne jako domownik rolnika. Nie posiadała Pani własnych gruntów rolnych, więc nie była Pani rolnikiem. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin:

„Art. 2. Przez użyte w ustawie określenie:

1) rolnik – rozumie się osobę:

a) prowadzącą gospodarstwo rolne lub dział specjalny samodzielnie albo w charakterze współwłaściciela (współposiadacza) na gruntach stanowiących jej własność lub będących w jej posiadaniu,

b) małżonka rolnika,

2) domownicy – rozumie się członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowi ich główne źródło utrzymania”.

Zgodnie z treścią Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 1998 r., sygn. akt II UKN 230/98:

„Okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 1 stycznia 1983 r. mogą być uwzględnione w okresie zatrudnienia ubezpieczonego ubiegającego się o pracowniczą rentę inwalidzką, jeżeli podlegał on jako domownik obowiązkowi ubezpieczenia z tego tytułu i zostały za niego opłacone składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych (do 31 grudnia 1990 r.) lub na ubezpieczenie społeczne rolników (po 31 grudnia 1990 r.)”.

Zobacz również: KRUS ubezpieczenie domownika

Opłacane bezpodstawnie składki KRUS

Prowadząc działalność gospodarczą, nie mogła Pani podlegać pod ubezpieczenie domownika rolnika, jeśli nie prowadziła Pani własnego gospodarstwa. Posiadanie przez męża gospodarstwa niestety nie zmienia tego faktu.  Nawet jeśli opłacała Pani w całości składki za ten okres.  Możliwość ich zwrotu już się przedawniła, ale okres ten nie zostanie wzięty pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury KRUS.

Zobacz również: Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl