Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o przyznanie emerytury rolniczej - niezgłoszone zatrudnienie poza rolnictwem

Od 1994 r. nieprzerwanie opłacam składki KRUS i złożyłam wniosek o emeryturę rolniczą. Otrzymałam w tej sprawie pismo z KRUS, w którym domagają się wyszczególnienia wszystkich okresów, kiedy byłam zatrudniona poza rolnictwem. Miałam tak krótki epizod w roku 2010. Będąc na ubezpieczeniu rolniczym, przez 5 miesięcy pracowałam na pół etatu na umowę o pracę. Nie zgłosiłam tego w KRUS, ponieważ nie wiedziałam, że jest taki obowiązek. Czy związku z tym powinnam wyszczególnić ten okres zatrudnienia w kwestionariuszu KRUS? Czy z powodu niezgłoszenia tej pracy do KRUS mogę nie otrzymać emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przyznanie emerytury rolniczej - niezgłoszone zatrudnienie poza rolnictwem

Ubezpieczenie społeczne rolników – warunki

Odradzam zatajenie informacji o pracy na etacie przez wskazany okres. Narazi się Pani na odpowiedzialność karną za fałszywe oświadczenie.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega rolnik zamieszkujący i prowadzący na terytorium Polski osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, lub dział specjalny produkcji rolnej i nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zatrudnienie równa się ubezpieczenie w ZUS

W przypadku gdy będąc ubezpieczonym w KRUS podejmuje się zatrudnienie, podlega się ubezpieczeniu ZUS bez względu na to, czy jest się rolnikiem. Zatrudnienie takie powoduje utratę uprawnień wynikających z ubezpieczenia w KRUS-ie. Jedynym możliwym przypadkiem, który nie spowoduje utraty uprawnień dla osoby ubezpieczonej w KRUS-ie, jest zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia, gdy wysokość przychodu zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – ubezpieczenie społeczne rolników ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy może podlegać tylko taki rolnik lub domownik rolnika, który nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu.

Z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że podleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS wyklucza możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jeśli więc rolnik podejmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w ZUS-ie ustanie jego ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS-ie.

Podejmując zatrudnienie i będąc ubezpieczonym w KRUS, jest się zobowiązanym do bieżącego informowania Kasy o osiągniętym z tego tytułu przychodzie, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ZUS.

Emerytura rolnicza, komu przysługuje?

Fakt niezgłoszenia pracy na podstawie umowy o pracę nie ma wpływu na to, czy otrzyma Pani emeryturę. Gdyż o emeryturę rolniczą mogą się starać osoby, które ukończyły wiek emerytalny. Próg wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do emerytury rolniczej jest posiadanie okresu składkowego, wynoszącego co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl