Kategoria: Obrót ziemią

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użytkowanie działki rolnej a prawo pierwokupu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-03

Od kilku lat za ustną zgodą właścicieli użytkuję sąsiadującą z moją działkę (wypasam bydło i wykaszam niedojady). Właściciel poinformował mnie o zamiarze sprzedaży. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Niektóre podmioty są szczególnie chronione przed naruszeniem przysługującego im prawa pierwokupu. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta bezwarunkowo, z naruszeniem prawa pierwokupu tych podmiotów, jest nieważna z mocy prawa. Uprzywilejowanymi jednostkami zgodnie z art. 599 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) są:

  1. Skarb Państwa;
  2. jednostki samorządu terytorialnego, którymi po reformie administracyjnej kraju są gminy (zobacz ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; t.jedn.: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591), powiaty (zobacz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; t.jedn.: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz województwa (zobacz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; t.jedn.: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590).

Przykładowo można wskazać:

„(…) a) prawo pierwokupu gminy w odniesieniu do:

– niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego,

– prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę

– nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości (art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; t.jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603,

b) prawo pierwokupu gminy w odniesieniu do znajdujących się w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; t.jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 45 poz. 435);

3) współwłaściciel nieruchomości rolnej – w przypadku sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału, pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Prawo pierwokupu jest wyłączone, jeśli współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy (art. 166 K.c.);

4) dzierżawca nieruchomości rolnej – prawo pierwokupu przysługuje mu w przypadku, gdy dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat (art. 695 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; t.jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 208, poz. 2128).”

W tym wypadku, aby mogła Pani mówić o prawie pierwokupu, musiałaby Pani udowodnić istnienie dzierżawy. Zgodnie z art. 693 K.c.:

„§ 1. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Konieczną cechą dzierżawy jest odpłatność. Wskutek tego nie jest dzierżawą umowa, w której osoba biorąca grunt rolny do używania i pobierania pożytków jest zobowiązana tylko do opłacania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem gruntu. Do takiego stosunku przepisy o dzierżawie mogą być tylko stosowane w drodze analogii (art. 708).

Jak widać, nieodpłatne użyczenie gruntu nie stanowi dzierżawy, a tylko w takim wypadku mogłaby Pani skorzystać z prawa pierwokupu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »