Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa dzierżawy gruntu a zakup tej nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-02

Mam umowę dzierżawy gruntu gminnego na cele rolnicze od 2009 r. do 2020 r. Jestem rolnikiem i chciałbym kupić ten grunt. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu? W umowie nie ma o tym nic napisane.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa dzierżawy gruntu a zakup tej nieruchomości

Kwestie związane z ewentualnym prawem pierwokupu nieruchomości rolnych reguluje z ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, a dokładniej art. 3 ust 1 tej ustawy.

Zgodnie z nim „w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja [chodzi o Agencję Nieruchomości Rolnych] prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)  umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;

2)  nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej”.

Pisze Pan, że dzierżawa trwa od 2009, a więc warunek 3-letniej dzierżawy jest spełniony. Pozostaje zatem rozważyć, czy Pana umowa została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną.

O tym, co jest datą pewną, mówi z kolei art. 81 Kodeksu cywilnego. Umowa ma datę pewną w razie stwierdzenia jej dokonania w jakimkolwiek dokumencie urzędowym (od daty dokumentu urzędowego) oraz w razie umieszczenia na dokumencie umowy jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo notariusza (od daty wzmianki).

Nie wiem, czy Pana umowa taką datę pewną posiada, ale skoro jest zawarta z gminą, to z pewnie tak jest, ale w tym zakresie musi się Pan po prostu upewnić sam, czy ta umowa datę pewną ma.

Ostatnim warunkiem jest to, aby ta nieruchomość wchodziła w skład Pana gospodarstwa rodzinnego.

Definicję gospodarstwa zawiera art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy, stanowiąc, że „za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Reasumując, jeśli spełnia Pan wszystkie te warunki łącznie, to prawo pierwokupu Panu przysługuje, niezależnie od tego, co stanowi zawarta przez Pana umowa, bo jak mówi art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo to przysługuje Panu z mocy samej ustawy, a więc umowa dzierżawy nie może tego w żadnym razie zmienić. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie ma o tym mowy w umowie dzierżawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dzierżawa gruntu dla osoby niebędącej rolnikiem

Dzierżawa gruntu dla osoby niebędącej rolnikiem

Jestem właścicielem gruntów 70 ha zakupionych od ANR. Grunty te mam zamiar wydzierżawić osobie obcej niebędącej rolnikiem (uczestniczy w kursie...

Sprzedaż gruntów rolnych według nowych przepisów

Sprzedaż gruntów rolnych według nowych przepisów

Wyrokiem sądu stałam się właścicielką 4 ha gruntu rolnego – był to grunt mojego dłużnika zajęty przez komornika i nie został sprzedany...

Użytkowanie działki rolnej a prawo pierwokupu

Użytkowanie działki rolnej a prawo pierwokupu

Od kilku lat za ustną zgodą właścicieli użytkuję sąsiadującą z moją działkę (wypasam bydło i wykaszam niedojady). Właściciel poinformował...

Działka częściowo rolna, częściowo budowlana, jak kupić nie będąc rolnikiem?

Działka częściowo rolna, częściowo budowlana, jak kupić nie będąc rolnikiem?

Zamierzamy kupić działkę rolno-budowlaną z dostępem do jeziora. Jest to działka o łącznej powierzchni 0,7 ha, z czego 0,4 to działka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »