Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dzierżawa gruntu gminnego a jego zakup

Autor: Katarzyna Siwiec

Mam umowę dzierżawy gruntu gminnego na cele rolnicze od 2009 r. do 2020 r. Jestem rolnikiem i chciałbym kupić ten grunt. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu? W umowie nie ma o tym nic napisane.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawa gruntu gminnego a jego zakup

Czy dzierżawca ma prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?

Kwestie związane z ewentualnym prawem pierwokupu nieruchomości rolnych reguluje z ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, a dokładniej art. 3 ust 1 tej ustawy.

Zgodnie z nim „w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja [chodzi o Agencję Nieruchomości Rolnych] prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)  umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;

2)  nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej”.

Zobacz również: Czy można zasiedzieć drogę prowadząca do domu?

Ile lat trzeba dzierżawić ziemię aby uzyskać prawo pierwokupu?

Pisze Pan, że dzierżawa trwa od 2009, a więc warunek 3-letniej dzierżawy jest spełniony. Pozostaje zatem rozważyć, czy Pana umowa została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną.

O tym, co jest datą pewną, mówi z kolei art. 81 Kodeksu cywilnego. Umowa ma datę pewną w razie stwierdzenia jej dokonania w jakimkolwiek dokumencie urzędowym (od daty dokumentu urzędowego) oraz w razie umieszczenia na dokumencie umowy jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo notariusza (od daty wzmianki).

Nie wiem, czy Pana umowa taką datę pewną posiada, ale skoro jest zawarta z gminą, to z pewnie tak jest, ale w tym zakresie musi się Pan po prostu upewnić sam, czy ta umowa datę pewną ma.

Zobacz również: Po jakim czasie dzierżawa przechodzi na własność?

Warunek uzyskania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej

Ostatnim warunkiem jest to, aby ta nieruchomość wchodziła w skład Pana gospodarstwa rodzinnego.

Definicję gospodarstwa zawiera art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy, stanowiąc, że „za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Reasumując, jeśli spełnia Pan wszystkie te warunki łącznie, to prawo pierwokupu Panu przysługuje, niezależnie od tego, co stanowi zawarta przez Pana umowa, bo jak mówi art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo to przysługuje Panu z mocy samej ustawy, a więc umowa dzierżawy nie może tego w żadnym razie zmienić. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie ma o tym mowy w umowie dzierżawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl