Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie zdrowotne w KRUS-ie jako domownik

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-05-14

Jestem żoną rolnika, byłam ubezpieczona w ZUS-ie (przepracowane mam 25 lat). Ostatnie 3 lata byłam bezrobotna. Chciałabym posiadać ubezpieczenie zdrowotne w KRUS-ie jako domownik, Nie chcę jednak podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu w KRUS-ie. Panie w KRUS-ie chcą mnie wciągnąć do ubezpieczenia emerytalnego i jednocześnie żądają uiszczenia składek za okres, kiedy byłam bezrobotna. Ale powtarzam raz jeszcze – nie chcę emerytury z KRUS-u. Kto ma rację, co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie zdrowotne w KRUS-ie jako domownik

Kto podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu rolników?

Wybiórcze podleganie ubezpieczeniom w KRUS-ie nie jest możliwe. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) „ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1”.

Jeżeli rolnik posiada gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, podlega (tak jak i jego domownik, czyli małżonek) obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, o ile nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W ubezpieczeniu wyodrębnia się:

  1. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie;
  2. ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Tak więc ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego wyróżnić można dwa rodzaje ubezpieczenia, tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Jeśli Pani nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu – z mocy ustawy staje się Pani osoba ubezpieczoną w KRUS-ie, a więc zobowiązaną do opłacania wszystkich ubezpieczeń społecznych, także emerytalno- rentowego. Nie ma przy tym znaczenia, że nie będzie Pani starała się o emeryturę z KRUS-u.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »