Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, jeżeli jestem ubezpieczony w innym kraju?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-04 • Aktualizacja: 2022-08-07

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, jeżeli jestem ubezpieczony w innym kraju? Czy KRUS powinien mi zwrócić pieniądze za okres ubezpieczeniowy i ile lat wstecz? Brakuje mi 1 roku do emerytury rolniczej. Czy mam zrezygnować z emerytury rolniczej, bo będę pobierał emeryturę z za granicy? Czy lata ubezpieczenia mogą się pokrywać? Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, jeżeli jestem ubezpieczony w innym kraju?

Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,

  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze – zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 926).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”. 

Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Zobacz również: KRUS wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Warunki nabycia prawa do emerytury rolniczej

Warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1991 r. Nr 7, poz. 24) jest osobiste prowadzenie działalności rolniczej przez osobę ubiegającą się o taką emeryturę, z tym że nie musi ono trwać do daty zgłoszenia wniosku.

Na podstawie bowiem art. 1 cyt. ustawy ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje „rolników” i pracujących z nimi domowników. Przez „rolnika” rozumie się natomiast zgodnie z art. 6 pkt 1 osobę fizyczną prowadzącą działalność rolniczą na własny rachunek jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego. Należy stąd wnosić, że warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej jest osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez jego posiadacza (samoistnego albo zależnego), w tym i właściciela

Podejmując, pracę za granicą został Pan wykluczony z z mocy ustawy z ubezpieczenia KRUS. Fakt, iż nadal płaci Pan składki, jest spowodowany tym, że KRUS nie wie o innym ubezpieczeniu. Jeśli się dowie – wykreśli Pana wstecz z ubezpieczenia, od momentu podjęcia pracy za granicą. Więc okres ten nie będzie i tak Panu zaliczony do rolniczego ubezpieczenia. KRUS zwróci składki maksymalnie za 5 lat wstecz. Tylko tyle. A jeśli uzyska Pan (z powodu błędnie podanych informacji i zatajenia pracy za granicą) emeryturę, to ja Pan będzie musiał zwrócić, jeśli KRUS się dowie o tym. Z odsetkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, może być Pan pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyłudzenie. To już tak na marginesie.

Zobacz również: Czy ubezpieczenie KRUS obowiązuje za granicą?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »