Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, jeżeli jestem ubezpieczony w innym kraju?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-04

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, jeżeli jestem ubezpieczony w innym kraju? Czy KRUS powinien mi zwrócić pieniądze za okres ubezpieczeniowy i ile lat wstecz? Brakuje mi 1 roku do emerytury rolniczej. Czy mam zrezygnować z emerytury rolniczej, bo będę pobierał emeryturę z za granicy? Czy lata ubezpieczenia mogą się pokrywać? Co mam zrobić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,

  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze – zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 926).

Zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1991 r. Nr 7, poz. 24) jest osobiste prowadzenie działalności rolniczej przez osobę ubiegającą się o taką emeryturę, z tym że nie musi ono trwać do daty zgłoszenia wniosku.

Na podstawie bowiem art. 1 cyt. ustawy ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje „rolników” i pracujących z nimi domowników. Przez „rolnika” rozumie się natomiast zgodnie z art. 6 pkt 1 osobę fizyczną prowadzącą działalność rolniczą na własny rachunek jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego. Należy stąd wnosić, że warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej jest osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez jego posiadacza (samoistnego albo zależnego), w tym i właściciela

Podejmując, pracę za granicą został Pan wykluczony z z mocy ustawy z ubezpieczenia KRUS. Fakt, iż nadal płaci Pan składki, jest spowodowany tym, że KRUS nie wie o innym ubezpieczeniu. Jeśli się dowie – wykreśli Pana wstecz z ubezpieczenia, od momentu podjęcia pracy za granicą. Więc okres ten nie będzie i tak Panu zaliczony do rolniczego ubezpieczenia. KRUS zwróci składki maksymalnie za 5 lat wstecz. Tylko tyle. A jeśli uzyska Pan (z powodu błędnie podanych informacji i zatajenia pracy za granicą) emeryturę, to ja Pan będzie musiał zwrócić, jeśli KRUS się dowie o tym. Z odsetkami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, może być Pan pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyłudzenie. To już tak na marginesie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »