Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie w KRUS osoby prowadzącej DG

Autor: Grzegorz Dziubka

Ojciec pobiera emeryturę z ZUS-u, posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 4 ha. Syn prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników i rozlicza się ryczałtem. Syn chciałby obniżyć składki ubezpieczeniowe i przejść do KRUS-u.
Czy ojciec–emeryt może się ubezpieczyć na wniosek w KRUS-ie i ubezpieczyć syna jako domownika (mieszkają w pobliżu)? Jeśli można, to jak to załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w KRUS osoby prowadzącej DG

Zmiana ZUS-u na KRUS

Aby było możliwe przejście z ZUS-u na KRUS, należy spełnić pewne warunki. A mianowicie:

należy posiadać na własność minimum 1 hektar gruntu rolnego, przy czym nie wystarczy kupienie jakiegokolwiek hektara ziemi rolnej, istotna jest klasa gruntu;

konieczne jest wyrejestrowanie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem z ZUS-u;

należy zgłosić się do KRUS-u

Po zgłoszeniu się do KRUS-u przyszły przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS-ie przez co najmniej 3 lata i opłacać składkę. Dodatkowo przez okres 3 lat nie można prowadzić działalności gospodarczej i być zatrudnionym jako pracownik etatowy. Dopuszczalne jest jedynie zatrudnienie w ramach umowy o dzieło. Po spełnieniu tych warunków będzie można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie wymagała zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS-ie.  

Zobacz również: KRUS a umowa o prace

Pozostanie w KRUS-ie

Aby przedsiębiorca, któremu udało się przejście z ZUS-u na KRUS, mógł nadal podlegać pod KRUS, musi w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć w KRUS-ie oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS-ie, prowadzić działalność rolniczą lub pracować w gospodarstwie rolnym wynoszącym co najmniej 1 hektar oraz nie może być pracownikiem i pozostawać w stosunku służbowym ani mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź też do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a kwota należnego podatku dochodowego za rok poprzedni od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty granicznej (art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Ubezpieczenie domownika rolnika

Poza rolnikiem do ubezpieczenia w KRUS-ie można również zgłosić domownika rolnika, Domownikiem jest osoba, która ukończyła 16 lat, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego bądź też w bliskim sąsiedztwie, pracuje w gospodarstwie rolnym danego rolnika i nie jest związana z nim stosunkiem pracy, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Aby rolnik mógł ubiegać się o emeryturę z KRUS-u, konieczne jest opłacanie składki w KRUS-ie przez co najmniej 25 lat oraz osiągnięcie wieku określonego w ustawie.

Art. 16 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że przepisów ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 4 (podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przy czym ustalone prawo do emerytury lub renty należy rozumieć jako prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Z powyższych unormowań prawnych wynika, że Pana ojciec nie może się ubezpieczyć w KRUS-ie z powodu pobierania świadczenia z ZUS-u. Nie będzie więc i mógł ubezpieczyć Pana jako domownika. Z Pana zapytanie wynika, że Pana ojciec jako rolnik nie opłacał KRUS-u.

Należałoby się zastanowić na rozwiązaniami prawnymi związanymi z przekazaniem Panu ziemi w akcie darowizny i wówczas szukać rozwiązań optymalizacji składek ZUS.

Zobacz również: Czy składki KRUS liczą się do emerytury z ZUS?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl