Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie w KRUS i w Niemczech a renta chorobowa

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-09

Mąż od 1998 r. mieszkał w Niemczech. Ja mieszkałam w Polsce i jako rolnik byłam ubezpieczona w KRUS. Mąż, jako członek rodziny (domownik), również był ubezpieczony w KRUS, ale jednocześnie posiadał ubezpieczenie w Niemczech. To jego podwójne ubezpieczenie trwało od 1998 do 2009 r., czyli do momentu powrotu do Polski, kiedy to mąż w kraju założył działalność gospodarczą nadal z ubezpieczeniem z KRUS. W 2015 rozpoczął pracę, jednocześnie zmieniając ubezpieczenie na ZUS. Rok temu przeszedł poważną operację i chciałby starać się o rentę chorobową. W tym celu musi złożyć papiery dokumentujące okres ubezpieczeń. Ubezpieczenie KRUS i ubezpieczenie z Niemiec pokrywa się w ciągu 11 lat. Jeśli przedstawimy dokumenty potwierdzające ubezpieczenie męża w Niemczech, jakie grożą nam konsekwencje z KRUS? Jaki jest okres przedawnienia w KRUS, jeśli chodzi o przewinienia? Dodam jeszcze, że w 2004 mąż założył na 10 miesięcy działalność gospodarczą, również ubezpieczając się w KRUS. Czy ta sprawa byłaby już przedawniona? Jak w tej sytuacji mamy postąpić, aby nie narazić się na kary i aby mąż otrzymał rentę chorobową?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Zacznijmy od tego, że za domownika w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25) uznaje się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

„Stała praca w gospodarstwie rolnym wymaga również pewnego psychicznego nastawienia polegającego na wiązaniu się na określony czas z gospodarstwem rolnym i nieszukaniu stałego zatrudnienia poza nim” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28.06.1994 r., sygn. akt III AUr 206/94, OSNAiSN 1994/7-8, poz. 62).

Z kolei w art. 7 ust. 1 stwierdza się, że „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

  1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  2. domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

    – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to Pani mąż posiadał takowe z racji zatrudnienia. Osoby, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 883/2004, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego – chodzi o podleganie przez osobę przemieszczającą się we Wspólnocie systemowi zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Rozumiem, że wniosek o rentę chorobową składają Państwo do ZUS.

Niestety, muszę zaznaczyć, że mąż nie podlegał pod ubezpieczenie KRUS ani w czasie pobytu w Niemczech, ani po powrocie. Co więcej, nie mógł podjąć działalności gospodarczej na KRUS, bowiem nie był do tego uprawniony. KRUS wyłączy go z ubezpieczenia od 1998 r. A jeśli nie został ponownie zgłoszony do KRUS po powrocie (od 2009 r.), to nie miał ubezpieczenia KRUS w tym okresie w ogóle aż do 2015 r.

Co więcej, ZUS upomni się o składki za okres od 2009 r., bowiem nie są jeszcze przedawnione. Składki do 2012 r. przedawnią się z końcem 2017 r. O ile ZUS nie rozpocznie wcześniej procedury ustalenia zobowiązania, co przerwie bieg przedawnienia.

Składki za okres 2012- 2015 przedawnią się po 5 latach od wymagalności.

Odnosząc się teraz do pytania o ewentualne konsekwencje. KRUS wykluczy ubezpieczonego z ubezpieczenia z datą wsteczną. Nie wszystkie składki da się odzyskać – tylko za ostatnie 5 lat. Natomiast ZUS zażąda składek z tytułu działalności, a ponieważ nie będą opłacone na dzień składania wniosku o rentę – ZUS nie zaliczy tego okresu jako okresu ubezpieczenia 2009-2015.

Okres pracy w Niemczech oczywiście wlicza się do stażu, ale nie okres KRUS.

Jeśli mąż spełnia warunki do renty bez okresów pracy w Niemczech, to lepiej byłoby złożyć wniosek bez uwzględniania tego okresu. Inaczej renta niezostanie obliczona i wypłacona do czasu uregulowania sytuacji – wyłączenia z KRUS, ustalenia podlegania pod ZUS. A okres brakujących składek ZUS nie stanowi okresu ubezpieczenia zaliczanego do stażu rentowego.

Opis sprawy z sierpnia 2018 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »