Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie w KRUS i w Niemczech a renta chorobowa

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-09

Mąż od 1998 r. mieszkał w Niemczech. Ja mieszkałam w Polsce i jako rolnik byłam ubezpieczona w KRUS. Mąż, jako członek rodziny (domownik), również był ubezpieczony w KRUS, ale jednocześnie posiadał ubezpieczenie w Niemczech. To jego podwójne ubezpieczenie trwało od 1998 do 2009 r., czyli do momentu powrotu do Polski, kiedy to mąż w kraju założył działalność gospodarczą nadal z ubezpieczeniem z KRUS. W 2015 rozpoczął pracę, jednocześnie zmieniając ubezpieczenie na ZUS. Rok temu przeszedł poważną operację i chciałby starać się o rentę chorobową. W tym celu musi złożyć papiery dokumentujące okres ubezpieczeń. Ubezpieczenie KRUS i ubezpieczenie z Niemiec pokrywa się w ciągu 11 lat. Jeśli przedstawimy dokumenty potwierdzające ubezpieczenie męża w Niemczech, jakie grożą nam konsekwencje z KRUS? Jaki jest okres przedawnienia w KRUS, jeśli chodzi o przewinienia? Dodam jeszcze, że w 2004 mąż założył na 10 miesięcy działalność gospodarczą, również ubezpieczając się w KRUS. Czy ta sprawa byłaby już przedawniona? Jak w tej sytuacji mamy postąpić, aby nie narazić się na kary i aby mąż otrzymał rentę chorobową?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert
Bardzo rzetelna, wyczerpująca i szybka odpowiedź. Na pewno w razie dodatkowych pytań dotyczących różnych spraw prawnych, będę z Państwa usług korzystała. 
Magda, 44 lata
Bardzo dziękuję za odpowiedź, wreszcie wiem, co mogę, a co nie. Dziękuję za szybką odpowiedź, za profesjonalizm i empatię w stosunku do klienta.
Barbara, 69 lat
Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat

Zacznijmy od tego, że za domownika w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25) uznaje się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

„Stała praca w gospodarstwie rolnym wymaga również pewnego psychicznego nastawienia polegającego na wiązaniu się na określony czas z gospodarstwem rolnym i nieszukaniu stałego zatrudnienia poza nim” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28.06.1994 r., sygn. akt III AUr 206/94, OSNAiSN 1994/7-8, poz. 62).

Z kolei w art. 7 ust. 1 stwierdza się, że „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

  1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  2. domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

    – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to Pani mąż posiadał takowe z racji zatrudnienia. Osoby, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 883/2004, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego – chodzi o podleganie przez osobę przemieszczającą się we Wspólnocie systemowi zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Rozumiem, że wniosek o rentę chorobową składają Państwo do ZUS.

Niestety, muszę zaznaczyć, że mąż nie podlegał pod ubezpieczenie KRUS ani w czasie pobytu w Niemczech, ani po powrocie. Co więcej, nie mógł podjąć działalności gospodarczej na KRUS, bowiem nie był do tego uprawniony. KRUS wyłączy go z ubezpieczenia od 1998 r. A jeśli nie został ponownie zgłoszony do KRUS po powrocie (od 2009 r.), to nie miał ubezpieczenia KRUS w tym okresie w ogóle aż do 2015 r.

Co więcej, ZUS upomni się o składki za okres od 2009 r., bowiem nie są jeszcze przedawnione. Składki do 2012 r. przedawnią się z końcem 2017 r. O ile ZUS nie rozpocznie wcześniej procedury ustalenia zobowiązania, co przerwie bieg przedawnienia.

Składki za okres 2012- 2015 przedawnią się po 5 latach od wymagalności.

Odnosząc się teraz do pytania o ewentualne konsekwencje. KRUS wykluczy ubezpieczonego z ubezpieczenia z datą wsteczną. Nie wszystkie składki da się odzyskać – tylko za ostatnie 5 lat. Natomiast ZUS zażąda składek z tytułu działalności, a ponieważ nie będą opłacone na dzień składania wniosku o rentę – ZUS nie zaliczy tego okresu jako okresu ubezpieczenia 2009-2015.

Okres pracy w Niemczech oczywiście wlicza się do stażu, ale nie okres KRUS.

Jeśli mąż spełnia warunki do renty bez okresów pracy w Niemczech, to lepiej byłoby złożyć wniosek bez uwzględniania tego okresu. Inaczej renta niezostanie obliczona i wypłacona do czasu uregulowania sytuacji – wyłączenia z KRUS, ustalenia podlegania pod ZUS. A okres brakujących składek ZUS nie stanowi okresu ubezpieczenia zaliczanego do stażu rentowego.

Opis sprawy z sierpnia 2018 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy uda mi się nie wychodzić z ubezpieczenia w KRUS-ie?

Jestem płatnikiem KRUS, mam możliwość zagrać kilka koncertów latem, niestety firma nie chce podpisać umowy o dzieło, tylko zlecenie. Czy jest jakaś...

Gospodarstwo żony a leczenie męża

Moja żona jest rolnikiem. Byłem na zwolnieniu lekarskim ZUS, później przeszedłem na świadczenie rehabilitacyjne do grudnia. W międzyczasie zostałem...

Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Mąż jest rolnikiem od 18-tego roku życia. Posiada 7 ha ziemi, na której prowadzi produkcję roślinną. Jednocześnie od lat pracuje na umowę o pracę...

Czy można, nie rezygnując z pracy, stać się rolnikiem z ubezpieczeniem w KRUS?

Od 3 lat pracuję na podstawie umowy o pracę (jestem ubezpieczony w ZUS). W 2017 przejąłem od rodziców gospodarstwo rolne. Chciałbym skorzystać...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »