Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż owoców leśnych przez rolnika

• Autor: Marcin Sądej

Rodzice są rolnikami, ja opłacam KRUS jako domownik. Założyliśmy małą plantację roślin owocowych. Zebrane owoce sprzedaję wysyłkowo. Tak się jednak składa, że około połowy zbiorów stanowią owoce krzewów dziko rosnących, które zbieram w lesie. I zacząłem się zastanawiać, czy to jest legalne. Czy jako rolnik opłacający KRUS mogę sprzedawać owoce leśne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż owoców leśnych przez rolnika

Owoce leśne znajdujące się na terenie lasów, podobnie jak same lasy, stanowią dobro wspólne wszystkich obywateli. W przepisach nie znalazłem żadnych ograniczeń co do możliwości zbierania owoców dziko rosnących i ich przetwarzania.

Jedyny przepis, w jakiś sposób dotyczący zbierania owoców leśnych, znajduje się w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie z tym kodeksem:

„§ 1. Kto w nienależącym do niego lesie:

1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,

2) zbiera mech lub ściółkę,

3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,

4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Przez sposób niedozwolony rozumie się takie zbieranie, które powoduje uszkodzenie roślin i krzewów. Można spotkać się z opinią, że sposobem niedozwolonym może być zbieranie owoców przy użyciu maszynek. Jeżeli zbiór odbywa się ręcznie, nie powinno być żadnego problemu.

Jako rolnik może Pan dokonywać sprzedaży owoców leśnych, ponieważ zgodnie z definicją – poprzez działalność rolniczą rozumie się działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Jeżeli zatem opłaca Pan podatek rolny, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dokonywał Pan takiej sprzedaży.

Ponadto w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że zwolnione są od podatku dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych – ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Zobacz również: Sprzedaż przetworów z własnego gospodarstwa

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl