Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż budynku mieszkalnego przez rolnika a zwolnienie z VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-10-23

Rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczna planuje sprzedaż jednego z budynków mieszkalnych, w którym były wynajmowane pokoje (najem krótkoterminowy). Czy sprzedaż tego budynku mieszkalnego będzie zwolniona z podatku VAT? Rolnik jest podatnikiem podatku VAT z tytułu najmu krótkoterminowego, w latach ubiegłych dokonywał nakładów inwestycyjnych przekraczających 30% ceny nabycia, jest właścicielem budynku od 17 lat. Czy sprzedaż będzie zwolniona z podatku dochodowego?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega odpłatna sprzedaż nieruchomości, jeżeli została dokonana w ciągu 5 lat licząc od końca  roku kalendarzowego w którym została nabyta (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT). Powyższe zasady dotyczą nieruchomości mieszkalnych niezależnie od tego czy są wykorzystywane w działalności  gospodarczej czy w ramach majątku prywatnego. Stanowi o tym art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 2c ustawy. Jeżeli zatem uznać, że wynajmowana nieruchomość była wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej, w postaci gospodarstwa agroturystycznego, to sprzedaż tejże nieruchomości spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku, jeżeli sprzedaż zostanie dokonana w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Aby w 2017 r. sprzedać nieruchomość bez podatku, musiała ona zostać nabyta w 2011 r. Jeżeli wynajmowana nieruchomość została nabyta przed 2011 r., podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie wystąpi. W stanie faktycznym wskazał Pan, że rolnik jest właścicielem budynku od 17 lat, co oznacza, że powyższy warunek został spełniony, a więc podatek nie wystąpi.

W zakresie podatku VAT trzeba zauważyć, że rolnik wynajmując nieruchomość stał się czynnym podatnikiem VAT, zaś nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej, a nie prywatnej. W konsekwencji również sprzedaż nieruchomości stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W ustawie o podatku VAT przewidziano zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomości. Otóż, jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10, „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

W myśl art. 2 pkt. 14 ustawy o VAT „przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

W przedstawionym przypadku pierwszym zasiedleniem będzie moment, w którym nieruchomość została oddana w najem krótkotrwały po jej ulepszeniu o 30% wartości początkowej. Jeżeli od tej daty upłynęło więcej niż 2 lata, dostawa nieruchomości będzie zwolniona z VAT-u. Przykładowo, jeżeli ulepszenie nieruchomości nastąpiło w marcu 2015 r., i po tym ulepszeniu nieruchomość została po raz pierwszy wynajęta w kwietniu 2015 r., to okres dwóch lat upłynął w kwietniu 2017 r. W takiej sytuacji nie wystąpi podatek VAT. Jeżeli natomiast ulepszenie nieruchomości miało miejsce np. w sierpniu 2016 r., a oddanie w najem po ulepszeniu nastąpiło we wrześniu 2016 r., to sprzedaż nieruchomości spowoduje konieczność zapłaty podatku VAT, ponieważ nie upłynął okres dwóch lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »