Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż budynku mieszkalnego przez rolnika a zwolnienie z VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-10-23 • Aktualizacja: 2022-08-04

Rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczna planuje sprzedaż jednego z budynków mieszkalnych, w którym były wynajmowane pokoje (najem krótkoterminowy). Czy sprzedaż tego budynku mieszkalnego będzie zwolniona z podatku VAT? Rolnik jest podatnikiem podatku VAT z tytułu najmu krótkoterminowego, w latach ubiegłych dokonywał nakładów inwestycyjnych przekraczających 30% ceny nabycia, jest właścicielem budynku od 17 lat. Czy sprzedaż będzie zwolniona z podatku dochodowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż budynku mieszkalnego przez rolnika a zwolnienie z VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega odpłatna sprzedaż nieruchomości, jeżeli została dokonana w ciągu 5 lat licząc od końca  roku kalendarzowego w którym została nabyta (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT). Powyższe zasady dotyczą nieruchomości mieszkalnych niezależnie od tego czy są wykorzystywane w działalności gospodarczej czy w ramach majątku prywatnego. Stanowi o tym art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 2c ustawy. Jeżeli zatem uznać, że wynajmowana nieruchomość była wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej, w postaci gospodarstwa agroturystycznego, to sprzedaż tejże nieruchomości spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku, jeżeli sprzedaż zostanie dokonana w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Aby w 2017 r. sprzedać nieruchomość bez podatku, musiała ona zostać nabyta w 2011 r. Jeżeli wynajmowana nieruchomość została nabyta przed 2011 r., podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie wystąpi. W stanie faktycznym wskazał Pan, że rolnik jest właścicielem budynku od 17 lat, co oznacza, że powyższy warunek został spełniony, a więc podatek nie wystąpi.

W zakresie podatku VAT trzeba zauważyć, że rolnik wynajmując nieruchomość stał się czynnym podatnikiem VAT, zaś nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej, a nie prywatnej. W konsekwencji również sprzedaż nieruchomości stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

W ustawie o podatku VAT przewidziano zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomości. Otóż, jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10, „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

W myśl art. 2 pkt. 14 ustawy o VAT „przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

W przedstawionym przypadku pierwszym zasiedleniem będzie moment, w którym nieruchomość została oddana w najem krótkotrwały po jej ulepszeniu o 30% wartości początkowej. Jeżeli od tej daty upłynęło więcej niż 2 lata, dostawa nieruchomości będzie zwolniona z VAT-u. Przykładowo, jeżeli ulepszenie nieruchomości nastąpiło w marcu 2015 r., i po tym ulepszeniu nieruchomość została po raz pierwszy wynajęta w kwietniu 2015 r., to okres dwóch lat upłynął w kwietniu 2017 r. W takiej sytuacji nie wystąpi podatek VAT. Jeżeli natomiast ulepszenie nieruchomości miało miejsce np. w sierpniu 2016 r., a oddanie w najem po ulepszeniu nastąpiło we wrześniu 2016 r., to sprzedaż nieruchomości spowoduje konieczność zapłaty podatku VAT, ponieważ nie upłynął okres dwóch lat.

Zobacz również: Zakup działki na firmę a VAT

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »