Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie handlu walutami i akcjami przez rolnika

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-03-29 • Aktualizacja: 2022-08-13

Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS-ie, posiadam 2,3 ha gruntów rolnych. Dodatkowo prowadzę działy specjalne produkcji rolnej (uprawiam rośliny balkonowe w tunelach foliowych), rozliczam się według norm szacunkowych. Planuję działania na giełdzie. Chciałbym zająć się dodatkowo inwestowaniem na rynku Forex – handlem walutami, a tarze otworzyć rachunek maklerski, aby zakupić akcje. Z tego, co doczytałem, to firma brokerska krajowa wystawia mi PIT, na jego podstawie rozliczam się z US. Czy jest jakiś limit dochodu, którego nie mogę przekroczyć, abym mógł pozostać ubezpieczonym w KRUS-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie handlu walutami i akcjami przez rolnika

Rolnik – definicja w prawie polskim

Zadał Pan bardzo ciekawe pytanie ,dlatego postaram się odpowiedzieć Panu kompleksowo. Ubezpieczenie w KRUS-ie zarezerwowane jest dla rolników. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 ustawy „rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym”. Dodatkowo ubezpieczonym w rolniczej kasie może być nie tylko rolnik ale również domownik rolnika. Ustawa za domownika rozumie osobę bliską rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Podleganie rolnika pod ubezpieczenie w KRUS-ie

W tym miejscu ustawa precyzuje również, kiedy domownik lub rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS-ie. Ma to miejsce w przypadku, gdy rolnik lub domownik będzie podlegał innemu ubezpieczeniu społecznemu. Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu będzie miało miejsce, gdy zostanie Pan zatrudniony na umowę o pracę lub umowę-zlecenie – gdyż obie te umowy rodzą konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych – w tym przypadku w ZUS-ie. Pamiętajmy bowiem, że podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz zdrowotnym w ZUS-ie – bez żadnych wyjątków. To zaś oznacza utratę prawa do opłacania ubezpieczenia w KRUS-ie.

Zobacz również: Czy rolnik może być ubezpieczony w ZUS?

Zawarcie innej umowy przez rolnika

Zawarcie umowy zlecenia od pewnego czasu wiąże się również z koniecznością objęcia takiej osoby ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie oraz koniecznością opłacania podatku dochodowego PIT od tejże umowy. W tym przypadku ustawodawca przewidział jednak wyjątek w postaci progu dochodowego, który nie może zostać przekroczony.

Zgodnie bowiem z treścią ust. 1 art. 5b „rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów”.

Umowa o dzieło

Brak jest przeciwwskazań, aby zawrzeć umowę o dzieło. Umowa o dzieło po jej zawarciu nie rodzi konieczności zgłoszenia tego faktu do ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie skutkuje wykluczeniem z ubezpieczenia w KRUS-ie. Brak jest w tym przypadku również limitu wynagrodzenia, inaczej niż ma to miejsce przy umowie-zlecenia. Po wykonaniu przez Panią umowy o dzieło pracodawca ma obowiązek wystawienia rachunku, na którym umieszczone powinny być koszty uzyskania przychodów oraz kwota należnego wynagrodzenia.

Działania na giełdzie

Zatem utrata prawa do pozostawaniu na KRUS-ie ma miejsce wtedy, gdy zostajemy objęci innym ubezpieczeniem społecznym, czyli właśnie ZUS – z tytułu umowy o pracę, czasem zlecenia i działalności gospodarczej – też nie zawsze. Gra na giełdzie, osiąganie z tego tytułu dochodów – czy to z giełdy, rynku walutowego Forex czy obligacji – nie sprawia, iż zostajemy objęci jakimkolwiek ubezpieczeniem społecznym. W takiej sytuacji możemy osiągać zyski lub straty. Po zakończeniu roku podatkowego biuro maklerskie (nie każde, to musi Pan sprawdzić) wystawi Panu PIT 8C – zyski kapitałowe giełda i inne. Wtedy to Pan wypełnia PIT 38, w którym wykazuje dochód lub stratę z giełdy i odprowadza Pan wymagany podatek. Nic więcej, niż mniej. Brak jest tutaj limitów dochodów, bowiem po prostu nie jest Pan w stanie ich przewidzieć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »