Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Renta z KRUS a praca Au Pair

Autor: Marta Handzlik

Jestem osobą uznaną za niepełnosprawną. Przyznano mi rentę z KRUS na 3 lata z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Czy pobierając rentę mogę wyjechać do pracy jako Au Pair? Czy w związku z wyjazdem straciłabym prawo do renty? Jakie zasady obowiązują w powiązaniu renty z KRUS i pracy Au Pair?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z KRUS a praca Au Pair

Czy rencistka z KRUS może podjąć pracę za granicą?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o KRUS gwarantuje jednocześnie, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r.) lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przez emeryta/rencistę dodatkowego przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, przychodów z tytułu działalności wykonywanej za granicą), przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wszystko zależy więc od tego, czy zatrudnienie Pani jako Au Pair będzie skutkowało koniecznością oskładkowania Pani wynagrodzenia. Zależy to jednak od prawa danego państwa. Jeśli nie będzie to zarobek oskładkowany – KRUS nie zawiesi Pani renty. Jeśli zaś będzie to zarobek oskładkowany – KRUS zawiesi rentę, jeśli osiągnie Pani określony przychód.

Zobacz również: Renta rodzinna a umowa zlecenie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl