Renta okresowa z KRUS-u a działalność gospodarcza

• Data: 2023-10-06 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Pobieram rentę okresową z KRUS-u i jednocześnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W ZUS-ie opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałych składek nie opłacam. W KRUS-ie poinformowano mnie, że nie muszę pilnować dochodu, gdyż opłacam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne i nie opłacam składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak dzisiaj dostałam informację z KRUS-u, że jednak powinnam pilnować dochodu, bo w przypadku jego przekroczenia renta może zostać zawieszona. Dodam, że nie mam ziemi – gdy przechodziłam na rentę, już jej nie miałam. Bardzo proszę o pomoc w rozwikłaniu mojej sprawy. Czy mogę stracić prawo do renty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta okresowa z KRUS-u a działalność gospodarcza

Zawieszenie prawa do renty z KRUS-u

Osiąganie przez emeryta lub rencistę, który ma ustalone prawo do emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej, przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (dotyczy również przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności wykonywanej za granicą) może spowodować zawieszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych lub ich zmniejszenie (dot. części uzupełniającej tych świadczeń).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 34 ust. 1 stanowi, iż prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed dniem 1 stycznia 1991 r.) lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. „prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6 480 zł 67 gr)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dopuszczalna wysokość dochodów

Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 1 grudnia 2022 r. – 4 536 zł 50 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.

W przypadku działalności gospodarczej istotna jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli będzie to 60% podstawy wymiaru, nie zadeklaruje Pani wyższej składki – np. na dobrowolne ubezpieczenie społeczne – to nie przekroczy Pani dochodu. Faktyczny dochód nie ma znaczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »