Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele rolnicze

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-31

Planem miejscowym przeznacza się grunt leśny na cele rolnicze (pod strefę ochronną linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia). Czy wymagana jest zgoda w trybie art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych? Plan nie jest jeszcze uchwalony. Jest to etap projektu planu.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zasady ochrony gruntów leśnych, a w tym zasady wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ponadto kwestie związane z wyłączaniem gruntów leśnych regulują: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Procedura przekształcenia gruntu leśnego na cele inne niż leśne odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest zmiana przeznaczenia gruntu na cele nieleśne, drugim wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Pierwszy etap może odbyć się przy pomocy planu zagospodarowania. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Dokumentacja do wniosku o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji:

W przypadku inwestycji powierzchniowych i liniowych do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wypis z rejestru gruntów,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem,
  • fragment mapy ewidencyjnej lub inna dokumentacja kartograficzna,
  • fragment planu urządzenia lasu,
  • wykaz powierzchni gruntu leśnego do wyłączenia z produkcji z podziałem na wydzielenia leśne,
  • pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (upoważnienie).

Odpowiadając na pytanie – mimo planu zagospodarowania potrzebna jest decyzja dyrektora lasów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »