Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele rolnicze

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Planem miejscowym przeznacza się grunt leśny na cele rolnicze (pod strefę ochronną linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia). Czy wymagana jest zgoda w trybie art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych? Plan nie jest jeszcze uchwalony. Jest to etap projektu planu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele rolnicze

Zasady ochrony gruntów leśnych, a w tym zasady wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ponadto kwestie związane z wyłączaniem gruntów leśnych regulują: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Procedura przekształcenia gruntu leśnego na cele inne niż leśne odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest zmiana przeznaczenia gruntu na cele nieleśne, drugim wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Pierwszy etap może odbyć się przy pomocy planu zagospodarowania. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Dokumentacja do wniosku o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji:

W przypadku inwestycji powierzchniowych i liniowych do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wypis z rejestru gruntów,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem,
  • fragment mapy ewidencyjnej lub inna dokumentacja kartograficzna,
  • fragment planu urządzenia lasu,
  • wykaz powierzchni gruntu leśnego do wyłączenia z produkcji z podziałem na wydzielenia leśne,
  • pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (upoważnienie).

Odpowiadając na pytanie – mimo planu zagospodarowania potrzebna jest decyzja dyrektora lasów.

Zobacz również: Dzierżawa działki od lasów państwowych

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl