Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele rolnicze

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-31

Planem miejscowym przeznacza się grunt leśny na cele rolnicze (pod strefę ochronną linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia). Czy wymagana jest zgoda w trybie art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych? Plan nie jest jeszcze uchwalony. Jest to etap projektu planu.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Zasady ochrony gruntów leśnych, a w tym zasady wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ponadto kwestie związane z wyłączaniem gruntów leśnych regulują: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Procedura przekształcenia gruntu leśnego na cele inne niż leśne odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest zmiana przeznaczenia gruntu na cele nieleśne, drugim wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Pierwszy etap może odbyć się przy pomocy planu zagospodarowania. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Dokumentacja do wniosku o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji:

W przypadku inwestycji powierzchniowych i liniowych do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wypis z rejestru gruntów,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem,
  • fragment mapy ewidencyjnej lub inna dokumentacja kartograficzna,
  • fragment planu urządzenia lasu,
  • wykaz powierzchni gruntu leśnego do wyłączenia z produkcji z podziałem na wydzielenia leśne,
  • pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (upoważnienie).

Odpowiadając na pytanie – mimo planu zagospodarowania potrzebna jest decyzja dyrektora lasów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »