Kategoria: Spadkobranie i podział gospodarstw

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie ziemi i późniejsze domaganie się odszkodowania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-19

Jakiś czas temu wujek przepisał na mnie gospodarstwo, żeby przejść na rentę z KRUS-u. Zobowiązałam się opłacić koszty notarialne i później jego pogrzeb. Później jego żona zdradziła nam, że wujek ma długi – spłaciliśmy je, wydając nasze oszczędności. Po roku okazało się, że część ziemi ma być zabrana pod autostradę – i dostaliśmy za to odszkodowanie. Teraz ciotka domaga się tych pieniędzy. Sytuacja bardzo nas stresuje. Czy oni mają prawo do odszkodowania? Czy możemy w razie sporu zerwać dożywocie i czym to grozi?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Ani ciotka, ani wujek nie mają prawa do odszkodowania, jeśli decyzja o wywłaszczeniu czy przejściu własności działki przeznaczonej pod drogę, została wydana gdy Państwo byliście właścicielami.

 

W myśl art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

 

Tylko takie obowiązki na Państwu ciążą. Żaden inny. Prawnie odszkodowanie im się nie należy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli taka Państwa wola – aby wypłacić im pieniądze – np. w zamian za zmianę dożywotniej opieki na rentę – w kwocie, którą im wypłacicie – spłacicie ciotkę i wujka, ale wyzbędziecie się obowiązków z umowy dożywocia.

 

Niewątpliwie na bazie tego odszkodowania może wywiązać się jakiś konflikt między Państwem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 913 § 1 jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. Z § 2 przywołanej regulacji wynika natomiast, że w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Roszczenia, o których stanowią oba paragrafy art. 913, są roszczeniami wzajemnie się wykluczającymi, a wybór między nimi należy do strony powodowej, która musi stanowczo zdecydować, czy zamierza nadal pozostawać w stosunku dożywocia, dążąc jedynie do zmiany formy zaspokajania swoich uprawnień, czy też chce rozwiązać umowę o dożywocie (wyrok SN z 1 czerwca 2000 r., sygn. akt I CKN 209/99, LEX nr 51651). Stąd też w sprawie z powództwa dożywotnika o rozwiązanie umowy o dożywocie na podstawie art. 913 § 2 sąd nie może, wbrew woli powoda, zmienić - na żądanie pozwanego (zobowiązanego) – uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę w oparciu o art. 913 § 1 (wyrok SN z 18 lutego 1969 r., sygn. akt II CR 94/69, OSNC 1969, nr 12, poz. 225).

 

Może w skrajnej sytuacji dojść do takiego stanu rzeczy, choć nie musi. Sama odmowa wypłaty odszkodowania, które prawnie się im nie należy, na pewno nie będzie dla sądu powodem do rozwiązania umowy dożywocia.

 

To, że ciotka z wujkiem darowali nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie nie oznacza, że musicie spełniać ich wszystkie zachcianki czy żądania. Przepisy są tu jasne i stoją po Państwa stronie. Ugodowo możecie to zrobić inaczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »