Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

• Autor: Katarzyna Nosal

Wraz z żoną chcemy kupić działkę, która jest oznaczona w księgach wieczystych jako działka rolna, natomiast w planach miejskiego zagospodarowania przestrzennego zapisana z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną. Działka wydzielona granicami łączna powierzchnia to 0,15 hektara. Czy działkę rolną mogę przekształcić na budowlaną bez ponoszenia opłat za odrolnienie działki? Jakie formalności muszę w tym temacie załatwić przed kupnem oraz przed rozpoczęciem budowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Grunty pod zabudowę – brak konieczności odrolnienia

Sprawdziłam Państwa księgę wieczystą oraz dane z ewidencji starosty (częściowe). Na bazie tych dostępów mogła stwierdzić jedynie, że grunt, który zamierzacie Państwo kupić, ma klasę VI, czyli najsłabszą. Nie mogę jednak stwierdzić, czy to grunty pochodzenia organicznego, czy mineralnego, a to może mieć tu znaczenie.

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych o przeznaczeniu gruntów decyduje co do zasady plan zagospodarowania przestrzennego. Państwa grunty są już ustalone jako grunty pod zabudowę jednorodzinną, zatem nie ma żadnej potrzeby, aby dokonywać dodatkowych działań w celu odrolnienia ich.

Wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod budynek

Zawsze jednak pozostaje kwestia wyłączenia z produkcji rolnej tej części gruntów rolnych, które zajęte są pod budynek. Zgodnie z art. 11 ustawy „wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Oznacza to, że w przypadku gruntów rolnych klasy VI pochodzenia mineralnego w ogóle nie będzie koniecznym uzyskiwania zezwolenia na wyłączenie. Jeśli jednak mamy do czynienia z gruntami pochodzenia organicznego, wówczas wymagana będzie decyzja.

Decyzja starosty

Decyzję wydaje starosta. Zatem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub oczywiście w obecnej sytuacji przed zgłoszeniem rozpoczęcia budowy) należy do starosty złożyć wniosek o wyłączenie gruntu pod budynkiem planowanym z produkcji rolnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek i listę dokumentów znajdziecie Państwo na stronie starostwa. W przypadku wniosku, który dotyczy klasy VI organicznej, jest on wiążący starostę, a sama decyzja ma charakter deklaratoryjny. Po uzyskaniu zezwolenia można zacząć planowanie rozpoczęcia budowy.

Opłaty roczne

Jeśli chodzi o opłaty, to zgodnie z art. 12 ustawy osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że w przypadku klasy VI mineralnej nie ma obowiązku uiszczania opłat ponieważ nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia. W pozostałych przypadkach opłata może się pojawić. Niestety wyłączenia są nieliczne. Zgodnie jednak z art. 12a „obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;

2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego”.

Zatem w przypadku wyłączenia z produkcji rolnej gruntów klasy VI organicznego pochodzenia w celu zabudowy domem jednorodzinnym o powierzchni do 500 m2 opłata nie zostanie naliczona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl